Науково-практичний семінар на тему «Дотримання стандартів академічної доброчесності в Україні та Європі: компаративний аналіз» (онлайн)

25.05.2022

25 травня 2022 року о 17.00 в онлайн-форматі відбувся науково-практичний семінар на тему «Дотримання стандартів академічної доброчесності в Україні та Європі: компаративний аналіз».

 

Модератори: Мартиненко С.М. – проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор педагогічних наук, професор; Кулакевич Т.В. – старший методист Наукового відділу, доцент кафедри психології та педагогіки. 

Учасники наукового полілогу розглянули питання недоброчесної поведінки в академічній спільноті в умовах  дистанційного навчання; відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Україні; автономності ЗВО щодо впровадження програми StrikePlagiarism; про захист трансферу технологій в Україні та світі; формування дослідницької культури та академічної  доброчесності здобувачів освіти впродовж усього періоду навчання в ЗВО.

Власними міркуваннями і практичним досвідом поділилися НПП Університету: Мартиненко С.М. – проректор з науково-педагогічної діяльності, д. пед.н., професор; Кулакевич Т.В. – старший методист Наукового відділу, доцент кафедри психології та педагогіки; Могилевська О.Ю. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту; Бісюк О.С. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри публічноправових дисциплін; Мохнатюк І.О. к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму; Козак В.А. – к.ф.н., доцент кафедри соціальних комунікацій; Сініченко С.В. – декан факультету Інформаційних технологій, доцент кафедри комп’ютерних наук; Крупеня І.М. к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму; Малюта О.В. к.і.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму; Мягкова О.В. – к.держ.упр., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту; Панасюк А.С. магістр психології, викладач психології, психолог; а також стейкхолтер ОП «Право» Загрішева Н.В. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри права Київського університету ринкових відносин.

Виступи учасників наукової зустрічі засвідчили високий рівень компетентності та небайдужості щодо дотримання принципів і правил академічної доброчесності  в світі і, зокрема  в Україні,  з урахуванням викликів сьогодення.


11 03/2023
10:00
Зустріч