Хакатон «Протидія терористичним актам у міському середовищі архітектурно–планувальними засобами»

23.05.2023

22–23 травня 2023 року за підтримки проректора з науково–педагогічної діяльності, д.п.н., професора Мартиненко С.М. відбувся хакатон «Протидія терористичним актам у міському середовищі архітектурно–планувальними засобами».

Розпочинаючи зустріч, модератор – канд.арх., доцент кафедри будівництва та архітектури Чемакіна О.В. закцентувала увагу на практичному дискурсі розгляду  проблеми безпеки міського середовища.

Під час першого теоретичного етапу хакатону було представлено презентацію канд.арх.,доцента ІІНО КНУБА Авдєєвої Н.Ю. «Практичний досвід розробки архітектурних і містобудівних прийомів протидії терористичним загрозам у міському середовищі». 

В обговоренні взяли участь 7 докторів наук, 14 кандидатів наук, науковці, аспіранти в галузях архітектури, технічних наук, містобудування, екології, психології, права.

Зокрема, д.арх., професор кафедри соціології міста Лодзького університету (Польща) Буряк О.П. визначив необхідність внесення до нормативних джерел поняття терористичного акту в міському середовищі, вироблення принципів взаємодії з державними інституціями, проведення аналізу терористичних загроз відповідно до параметрів житлових утворень, публічних просторів. Д.арх., завідувач кафедри містобудування ХНУМГ ім.О.М. Бекетова Древаль І.В. наголосила про необхідність зосередження уваги на властивостях міського простору відповідно до запитів спільнот правовиків, психологів, пожежних, екологів, поліції, запропонувавши алгоритм оцінки терористичних загроз. Д.ю.н., голова комісії з радіаційної безпеки ВРУ Сопілко І.М. розповіла про адміністративно–правові аспекти протидії терористичним актам в міському середовищі. Головний архітектор НДІП «Містопроект Львів» Склярова І.В. ознайомила присутніх із ієрархічною системою сучасної містобудівної документації, надала приклади  схем проектування надзвичайних ситуацій на регіональному та місцевому рівнях. Д.т.н., професор НАУ Степанчук О.В. запропонував до розгляду транспортно–пішохідні зав’язки на містобудівних локаціях, проведення SWOT–аналізу простору. Д.арх., віцепрезидентом НСАУ Олійник О.П. було представлено принципи підвищення антитерористичної безпеки за допомогою просторової організації міського середовища. Д.т.н., професор НУХТ Кузьмін О.В. презентував свої напрацювання в частині екологічного виміру. Директор КП«Простір інноваційних рекреацій «Палац»»,канд.арх.Гайдар В.Г. запропонував сформувати рекомендації щодо актуалізації ДБН та інших нормативних документів у частині технічного завдання й технічних умов розділів «Інженерно–технічні та архітектурно–містобудівні засоби для пам’яткоохоронних зон». Провідний  експерт у галузі архітектури та будівництва Київського НДІ судових експертиз Ігнатьков В.М. визначив завдання економічного оцінювання архітектурно–планувальних і містобудівних заходів протидії терористичним загрозам у міському середовищі.

Практичну апробацію деяких містобудівних пропозицій учасників було запропоновано здійснити на прикладі площі Українських Героїв в м. Києві.

Підбиваючи підсумки роботи хакатону, було розроблено концепцію протидії терористичним загрозам у міському середовищі архітектурно–планувальними та дизайнерськими засобами, яку буде презентовано на науковому форумі «Протидія терористичним актам у міському середовищі» 21 червня 2023 року  в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова.