ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи»

20.05.2021

20 травня 2021 року відбулася традиційна щорічна XXVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи». Тематичними напрямами роботи були:

  • Соціальна активність молоді: зарубіжний досвід і можливості для України
  • Студентська наука і освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики
  • Наукові дослідження молодих учених в умовах інноваційного розвитку суспільства
  • Проблеми сьогодення та перспективи розвитку студентської науки
  • Студентські наукові дослідження та IT: інформаційна безпека в умовах становлення цифрового суспільства
  • Прикладні аспекти студентських наукових досліджень / проєктів
  • Юридична наука формування правової / громадянської культури молоді в умовах євроінтеграції
  • Правові аспекти сучасних наукових досліджень
  • Соціокультурна динаміка формування студентської науки в галузі культури і мистецтва

Із привітальним словом і побажанням плідної праці до молодих учених і студентів звернувся президент Київського міжнародного університету професор Хачатур Володимирович Хачатурян. Успіхів у роботі конференції та наукових досягнень нашій науковій еліті побажала проректор з науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана Миколаївна.

Під час пленарного засідання з панельними доповідями виступили Стеценко Кирило Вадимович – голова Київського міського об’єднання ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка», народний артист України, доцент, завідувач кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв: «Науково-дослідницька і творча діяльність студентів в освітньому процесі: пріоритети, напрямки, інновації»; Бутик Михайло Васильович – декан факультету будівництва та архітектури Київського міжнародного університету: «Наукові дослідження молодих учених у процесі розвитку інформатизації архітектурної освіти»; Кочержук Денис Васильович – декан факультету музичного мистецтва Київського міжнародного університету: «Інноваційні підходи до розвитку студентської науки в ЗВО»; Алексанян  Валерій   Ігорович   –   голова Наукового товариства студентів Київського міжнародного університету: «Діяльність наукового товариства КиМУ: від ідеї до реалізації»; Клик Богдан Олегович – аспірант ІІ року навчання КиМУ, спеціальності 015 «Професійна освіта»: «Формування наукових цінностей та пріорітетів ЗВО в Україні та Італії»; Данченко Владислав Євгенович – аспріант І року навчання КиМУ, спеціальності «081» Право: «Створення сприятливих умов для наукового зростання академічної еліти в Київському міжнародному університеті»; Гуцуляк Злата Ярославівна – в.о. голови Студентського парламенту: «Студентська наукова діяльність і формування соціального добробуту української держави»; Хана Камешкі – студентка ІІ курсу стоматологічного факультету: «Періодонтити як фактор ризику для атеросклерозу»; Маріам Акбарідоголсар – студентка ІІ курсу стоматологічного факультету: «ВІЛ і липодистрофія».

Учасники конференції висловили власне бачення проблеми розвитку сучасної студентської науки в Україні, закцентували увагу на найбільш актуальних питаннях науково-дослідної роботи, проведення прикладних наукових досліджень, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання принципів корпоративної культури і норм наукової етики.

Атмосфера засідання була доброзичлива, відкрита до спілкування, адже поруч із молодими вченими-викладачами, аспірантами до обговорення долучилися студенти і магістранти, які мали можливість поспілкуватися з більш досвідченими науковцями, обмінятися думками, баченням перспектив подальших наукових розвідок в Університеті, а також порівняти український і зарубіжний досвід наукових дискурсів.