Засідання секції «Соціокультурна динаміка формування студентської науки в галузі культури і мистецтва / Socio-cultural dynamics of student science formation in the field of culture and art»

21.05.2021

21 травня 2021 року в межах ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» відбулося секційне засідання мистецького напряму «Соціокультурна динаміка формування студентської науки в галузі культури і мистецтва».

Учасники виступали зі своїми доповідями та повідомленнями українською та англійською мовою. У засіданні секції взяли участь здобувачі, аспіранти, магістранти та студенти 1-4 курсів ЗВО м. Києва та Київської області.

На початку секції з вітальними словами виступили: Кочержук Денис Васильович, декан факультету музичного мистецтва ПЗВО КиМУ та Горенко Лариса Іванівна, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства.  

У секційному форматі брали участь: Алішер Анна Вікторівна, аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва Вовчук Михайло Олександрович – студент 1 курсу кафедри музичного мистецтва, Гаврик Євген Олександрович – студент 2 курсу магістратури спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», Корнієнко Сергій Вікторович – студент 1 курсу кафедри музичного мистецтва, Перетяк Євген Русланович – студент 1 курсу кафедри музичного мистецтва, Прощаликіна Люсіне Гамлетівна – студентка 2 курсу кафедри музичного мистецтва, Пшебильська Влада Андріївна – студентка 3 курсу кафедри музичного мистецтва, Троценко Іван Романович – студент 1 курсу кафедри музичного мистецтва ПЗВО КиМУ.

Учасники конференції висловили власне бачення проблеми розвитку сучасної студентської науки в Україні, зокрема в мистецькій галузі, а також закцентували увагу на найбільш актуальних питаннях науково-дослідної роботи у аудіовізуальному, музичному, сценічному та хореографічному напрямах для проведення наукових досліджень, ключовою позицією є основи застосування інформаційно-комунікаційних технологій (звукозапис, звуковідтворення, звукозбереження) в галузі музичного мистецтва, зокрема з дотриманням принципів корпоративної культури і норм наукової та мистецької етики.

Секційне засідання було досить плідним та конструктивним. Гості подякували організаторам за запрошення, цікаві доповіді, зазначили активну участь аспірантів, магістрантів і студентів факультету музичного мистецтва ПЗВО КиМУ, а також висловили власні творчі думки та побажання щодо подальшої наукової співпраці.