Засідання секції «Студентська наука і освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики/Student science and education: affirmation of academic integrity and scientific ethics»

21.05.2021

21 травня 2021 року відбулося секційне засідання традиційної щорічної XXVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» за тематичним напрямом роботи: «Студентська наука і освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики», модератором якої був аспірант ІІ року навчання КиМУ спеціальності 015 «Професійна освіта» – Клик Богдан Олегович.

Під час засідання секції з панельними доповідями виступили:

  • Маріам Акбарідоголсар – студентка ІІ курсу стоматологічного факультету: «ВІЛ і липодистрофія»;
  • Крайнюков Сергій Олександрович – студент 3 курсу спеціальності 293 «Міжнародне право» ПЗВО «Київський міжнародний університет»: «Відображення ситуації COVID-19 у сучасній французькій мові»;
  • Гриньова Олена Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності 293 «Міжнародне право» ПЗВО «Київський міжнародний університет»: «Можливості використання мобільних додатків та інтернет-ресурсів при вивченні англійської мови та їх застосування як складової частини занять у загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • Король Ольга Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності 293 «Міжнародне право» ПЗВО «Київський міжнародний університет»: «Вплив англійської мови на розвиток молодіжного сленгу української молоді»;
  • Щербакова Антоніна Юріївна – студентка 2 курсу спеціальності 293 «Міжнародне право» ПЗВО «Київський міжнародний університет»: «Труднощі у вивченні англійської мови та їх подолання».

Учасники секції висловили власне бачення проблеми розвитку сучасної студентської науки в Україні, зосередили увагу на комунікаційному та лінгвістичному аспектах, які безпосередньо сприяють успішному проведенню наукових досліджень, а також дотриманню принципів науково-професійної етики.