Науково-практична онлайн-конференція «ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

12.05.2021

Мета конференції – актуалізація багатоаспектної проблеми формування фахово-інформатичної компетентності архітекторів та інженерів-будівельників та визначення одного з шляхів її розв’язання – навчання студентів архітектурно-будівельних ІКТ-технологій у системі вищої та післядипломної освіти на основі САПР.

 

Інтегральні цілі Конференції:

– окреслення кола архітектурно-будівельних задач, для розв’язання яких використовуються САПР;

– встановлення взаємозв’язків з організаціями і закладами, де активно використовуються компютерні технології архітектурно-будівельного проектування;

– здійснення на основі наявного практичного досвіду ефективності використання компютерних технологій архітектурно-будівельного проектування з іншими функціонально подібними програмами;

– демонстрація і поширення інформації щодо архітектурно-будівельних інформаційних технологій;

 – визначення передумов для широкого впровадження ВІМ-технологій у навчальний процес ЗВО, де готують архітекторів і інженерів-будівельників;

– збирання, узагальнення і поширення досвіду використання САПР архітектурно-будівельного проектуванняна виробництві та в освіті.

 

З привітаннями та побажаннями плідної праці до учасників конференції звернулися Шумигора Людмила Іванівна – професор, відмінник освіти України, віце-президент Київського міжнародного університету; Мартиненко Світлана Миколаївна – д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Київського міжнародного університету; Бутик Михайло Васильович – декан факультету будівництва та архітектури; Ягодзинський Сергій Миколайович – перший проректор Європейського університету, д.ф.н., професор; Буравченко Сергій Григорович – віце-президент Національної Спілки архітекторів України, канд. арх., доцент.  

Чемакіна Октябрина Володимирівна – канд. арх., доцент, завідувач кафедри будівництва та архітектури  у своєму виступі позначила концепцію, цілі та задачі конференції. Також вона підкреслила новітній характер проведення цього наукового заходу: зворотній зв'язок з випускниками архітектурно-будівельних спеціальностей, які вже мають певний практичний досвід  у роботі з САПР, володіють саме практичними прийомами застосування лінійок комп’ютерних програм архітектурно-будівельного спрямування і можуть порадити певні навчальні спрямування щодо інформатичної підготовки фахівців з архітектури, містобудування та будівництва.

 

Виступи учасників конференції були спрямовані на досягнення означених цілей і були присвячені набутому у практичній діяльності досвіду: доповіді Васильченко А.С. – IBM Z and LinuxONE Developer Advocate Redbooks Thought Leader, USA «Гібридні мобільні технології у 2021», Гейко В. – керівника і ГАПа компанії «HEYKO DESIGN» «В ногу з часом: сучасний софт для сучасної архітектури», Федоренко О.  – засновника і креативного директора студії «Sasha Fedorenko Commercial Interior Design» «Сучасні тенденції проектування громадських інтер'єрів: технічні та творчі аспекти»; Ассаул О. – архітектора-дизайнера, керівника Студії дизайну інтер’єру «Sasha Assaul design» «Сучасні інформаційні технології створення архітектури та дизайну проектів»; Новобранеця В. – головного архітектора-дизайнера, керівника проектів у «OGEE Design & Archimetrica Studio», м. Хайкоу, Китай «Розробка концепції та цифрової моделі архітектурних проектів засобами комп’ютерного моделювання»;  Кулкенс А. – архітектора в проектному бюро «Peeters-Van Gils & Verdonck Architectenbureau bvba», м. Мерксплас, Бельгія «Практичний досвід застосування цифрової системи «Omgevingsloket» у сфері інформатизації будівництва та архітектури на прикладі Бельгії»;  Васильченко О. – Creative Content Specialist, Epic Games, USA «Освітлення і композиція в Unreal engine 4: поради та прийоми для ефективного створення сцени».

 

Сьогоденні проблеми викладання інформатичних дисциплін для студентів архітектурно-будівельної галузі підняли учасники: ректор Українського гуманітарного інституту Штанько Л.О. «Проблеми викладання інформаційних технологій для дизайн проектування»;   Бутик М. – декан факультету будівництва та архітектури ПЗВО «Київський міжнародний університет» «Логіка викладання інформаційних дисциплін для студентів-архітекторів»; Крупа М.D.Sc. Ph.D. Eng. Arch., Associate Professor., Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, м. Краків, Польща; Гнатюк Л.к.арх., доцент кафедри дизайну інтер'єру Національного авіаційного університету «Моделювання середовища сакральних споруд з використання ВІМ-технологій»; Кузьмін О. – к.т.н., доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій «До питання створення систем візуальної навігації в інформаційному просторі»; Пахомов В. - інженер-експерт «Українського інженерного технічного центру» «Вивчення системи автоматизованого проектування Allplan в процесі підготовки майбутніх архітекторів»; Бабікова К. – к.т.н. заступник директора Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету «Екосистема інноваційного простору як складова підготовки конкурентоспроможного фахівця»; Древаль І. – завідувач кафедри містобудування Харківського державного університету міського господарства ім. Бекетова «Використання інформаційних технологій  в підготовці архітекторів в ХНУМГ ім. Бекетова»;  Ковальов Ю. – д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового дизайну та комп’ютерних технологій Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука «Досвід викладання дисциплін з використанням інформаційних технологій для студентів, які навчаються за спеціальністю дизайн».

Практичні рекомендації до включення в освітньо-професійну програму інформатичних дисциплін надали Барабаш М. – д.т.н., професор, директор ТОВ «ЛІРА САПР» «ВІМ-технології в архітектурно-будівельному проектуванні»; Морозов В. – директор, ГАП архітектурної майстерні «АМ-МАРС» «Застосування комп’ютерних технологій в архітектурно-будівельному проектуванні»; Буравченко С. – віце-президент НСАУ, канд. арх., доцент кафедри будівництва та архітектури ПЗВО «Київський міжнародний університет» «Взаємозв'язок між ВІМ і GIS-технологіями в сучасному полі інформатизації архітектурного проєктування»; Кулкенс Й. – засновник та ГІП в «ACJ Projects», м. Мерксплас, Бельгія «Система автоматизованого проектування при розробці стабілізуючих шарів покрівель»; Терещенков О. - Начальник управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, головний архітектор міста «Засоби комп’ютерного моделювання середовища міста в процесі розроблення генеральних планів».

Про можливості використання спеціалізованих бібліотечних фондів доповіла заступник директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного: «Електронні послуги Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного на підтримку архітектурної освіти і практики».

 

Основними підсумками роботи конференції були такі: звернути увагу і посилити викладання інформатичних дисциплін для впровадження у ВІМ-проектування, зокрема САПР REVIT, як програми архітектурно-будівельного проектування, що має найбільший попит у практичному використанні; ввести в навчальний план вибіркові дисципліни, які інформують студентів про сучасні комп’ютерні технології архітектурно-будівельного проектування, порівняння і фахові переваги останніх; продовжити постійну практику проведення майстер-класів та зустрічей з відомими архітекторами-практиками.

Учасники конференції висловили бажання провести наступну зустріч восени 2021 року з більш детальним обговоренням визначених актуальних напрямів інформатизації архітектурної освіти.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» планується видрукувати окремим збірником, вони  будуть корисні для студентів ЗВО архітектурно-будівельного спрямування, аспірантів, наукових та педагогічних працівників, практикуючих архітекторів та інженерів-будівельників.