Будівництво та цивільна інженерія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури.


Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як всебічно освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, здобуваюсь ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • іноземна мова
 • філософія
 • політологія
 • вища математика
 • фізика
 • хімія
 • технічна механіка рідини і газу
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • інформатика
 • основи екології та безпека життєдіяльності

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • теоретична механіка
 • вступ до будівельної справи
 • опір матеріалів
 • будівельна механіка
 • будівельне матеріалознавство
 • інженерна графіка
 • метрологія і стандартизація
 • інженерна геодезія (загальний курс)
 • охорона праці
 • архітектура будівель і споруд
 • будівельна техніка
 • технологія будівельного виробництва
 • зведення та монтаж будівель і споруд
 • організація та економіка будівництва
 • водопостачання і водовідведення
 • планування міст і транспорт
 • металеві конструкції
 • основи і фундаменти
 • залізобетонні та кам’яні конструкції
 • іноземна мова

Вибіркові дисципліни:

 • основи системного аналізу
 • виробнича база будівництва
 • електротехніка в будівництві
 • конструкції з деревини та пластмас
 • управління будівництвом
 • експлуатація будівель і споруд

Освітньо-професійною програмою передбачені такі види практики:

 • геодезична практика (І курс)
 • технологічна практика будівництва (ІІ курс)
 • навчально-виробнича практика з організації та експлуатації будівництва (ІІІ курс)
 • виробнича практика (IV курс)

Студенти факультету будівництва та архітектури проходять практичну підготовку в:

 • в українських компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві і експлуатації будівель і споруд
 • проектних організаціях
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових фірмах
 • будівельних компаніях

Після закінчення навчання фахівець з будівництва підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • розробленням окремих планувальних рішень
 • використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування
 • оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика
 • визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди
 • розробленням будівельно-конструктивних рішень
 • гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу
 • вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
 • розробленням економічної частини проекту
 • розробленням електро-технічної частини проекту
 • будівельними процесами та організацією будівельного виробництва
 • керівництвом будівельними процесами
 • опрацюванням технічної інформації
 • контролем якості робіт
 • організацією дотримання безпеки та гігієни праці
 • контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм
 • проведенням аналізу нещасних випадків та аварій
 • забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій
 • забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації
 • організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження
і може займати посади:
 • інженера з нагляду за будівництвом
 • інженера з організації та нормування праці
 • інженера з проектно-кошторисної роботи
 • інженера з якості
 • лаборанта
 • інженера-лаборанта
 • техніка-технолога
 • техніка-гідротехніка

Фахівець з будівництва та цивільної інженерії підготовлений до роботи:

 • в обробній промисловості (виробництво виробів із бетону й гіпсу; виробництво металевих конструкцій для будівництва)
 • у виробництві електроенергії, газу й води (збір, очищення і розподілення води – система вуличної розподільчої мережі в містах, селищах міського типу, сільській місцевості; розподілення питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ)
 • у будівництві (знесення будівель, звільнення будівельних ділянок; виконання земляних робіт; загальне будівництво споруд (нові роботи, роботи із заміни, реконструкції та відновлення); будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергозабезпечення; будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення і зв’язку місцевого призначення; додаткові роботи; будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань (водозабори, очисні споруди, водоскиди, насосні станції); монтаж і встановлення збірних конструкцій, улаштування основ та буріння свердловин і шурфів; бетонні роботи; монтаж металевих конструкцій; цегляна і кам’яна кладка; інші спеціальні будівельні роботи; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; газопровідні роботи; водопровідні й каналізаційні роботи)
 • у сфері архітектури й будівництва (діяльність у сфері архітектури; інженерна й технічна діяльність, пов’язана з будівництвом; знімальні геодезичні і гідрографічні роботи; технічний контроль та аналіз)
17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч