Будівництво та цивільна інженерія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури.


Освітній процес

Головними цілями ОП «Будівництво» є підготовка висококваліфікованих фахівців, зі сформованим і розвинутим професійним світоглядом, загальними, інтегральними і фаховими компетенціями, знаннями, теоретичними та практичними навичками, вміннями щодо комплексного розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Вища математика
 • Фізика та будівельна фізика
 • Хімія
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геологія, основи і фундаменти
 • Теоретична механіка
 • Вступ до будівельної справи
 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Архітектурно-будівельне матеріалознавство
 • Інженерна та тривімірна компютерна графіка у будівництві і архітектурі
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія
 • Інженерне обладнання будівель
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна техніка та виробнича база будівництва
 • Технологія та організація будівництва
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст і транспорт
 • Проектування будівельних конструкцій: Металеві конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Залізобетонні конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Деревяні конструкції

Вибіркові дисципліни:

 • Механіка твердого деформаційного тіла
 • Метали і зварювання в будівництві
 • Екологізація та енергоефективність
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Електротехніка в будівництві
 • Вогнестійкість будівель і споруд
 • САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві
 • Конструкції будівель та споруд
 • Основи системного аналізу
 • Основи ВІМ-технологій в проектуванні
 • Політологія
 • Соціологія міста
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Економіка будівництва
 • Експлуатація будівель та споруд
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Зведення і монтаж будівель і споруд
 • Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд
 • Інженерне обладнання території і транспорт
 • Основи теорії пружності та пластичності
 • Системи автомитизованого проектування у будівництві
 • Комп"ютерні технології проектування об'ємнопланувальних рішень
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Водопостачання і водовідведення
 • Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Після повного курсу навчання фахівець з будівництва та цивільної інженерії може займати первинні посади:

 • інженера з нагляду за будівництвом
 • інженера з організації та нормування праці
 • інженера з проектно-кошторисної роботи
 • інженера з якості
 • інженера-лаборанта
 • техніка-технолога
 • техніка-гідротехніка

та підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • розробленням окремих планувальних рішень
 • використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування
 • оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика
 • визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди
 • розробленням будівельно-конструктивних рішень
 • гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу
 • вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
 • розробленням економічної частини проекту
 • розробленням електро-технічної частини проекту
 • будівельними процесами та організацією будівельного виробництва
 • керівництвом будівельними процесами
 • опрацюванням технічної інформації
 • контролем якості робіт
 • організацією дотримання безпеки та гігієни праці
 • контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм
 • проведенням аналізу нещасних випадків та аварій
 • забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій
 • забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації
 • організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження

Практична підготовка

 • Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
 • Державний науково-дослідний інститут ПАТ «ГІПРОцивільпромбуд»
 • Український державний науково-дослідний інститут УкрНДІпроектреставрація»
 • ТОВ «НПК «Місто України»
 • ТОВ «Інститут «Білоцерківцивільпроект»
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІРА-САПР»
 • ДП "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
 • Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
 • ТОВ "Консал плюс Україна"

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

 • майстер-класи з провідними архітекторами України
 • презентаційні та професійні тренінги за участю будівельних та архітектурних компаній України та світу
 • участь та відвідування архітектурно-будівельних виставок
 • робота в наукових та художньо-практичних гуртках «Школи архітектурно-дизайнерського розвитку» на базі ПЗВО КиМУ
 • Всеукраїнські та Міжнародні конкурси та олімпіади (творчі та наукові)
 • проведення Всеукраїнського фестивалю «Золотий перетин» на базі ПЗВО КиМУ