Будівництво та цивільна інженерія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра будівництва та архітектури.


Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як всебічно освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, здобуваюсь ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Вища математика
 • Фізика та будівельна фізика
 • Хімія
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геологія, основи і фундаменти
 • Теоретична механіка
 • Вступ до будівельної справи
 • Опір матеріалів
 • Будівельна механіка
 • Архітектурно-будівельне матеріалознавство
 • Інженерна та тривімірна компютерна графіка у будівництві і архітектурі
 • Метрологія і стандартизація
 • Інженерна геодезія
 • Інженерне обладнання будівель
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна техніка та виробнича база будівництва
 • Технологія та організація будівництва
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст і транспорт
 • Проектування будівельних конструкцій: Металеві конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Залізобетонні конструкції
 • Проектування будівельних конструкцій: Деревяні конструкції

Вибіркові дисципліни:

 • Механіка твердого деформаційного тіла
 • Метали і зварювання в будівництві
 • Екологізація та енергоефективність
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Електротехніка в будівництві
 • Вогнестійкість будівель і споруд
 • САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві
 • Конструкції будівель та споруд
 • Основи системного аналізу
 • Основи ВІМ-технологій в проектуванні
 • Політологія
 • Соціологія міста
 • Менеджмент і організація будівництва
 • Економіка будівництва
 • Експлуатація будівель та споруд
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Зведення і монтаж будівель і споруд
 • Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд
 • Інженерне обладнання території і транспорт
 • Основи теорії пружності та пластичності
 • Системи автомитизованого проектування у будівництві
 • Комп"ютерні технології проектування об'ємнопланувальних рішень
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Водопостачання і водовідведення
 • Чисельні методи в розрахунках будівельних конструкцій
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Нормативно-правове забезпечення архітектурно-містобудівельної діяльностії
 • Інтелектуальна власність

Освітньо-професійною програмою передбачені такі види практики:

 • геодезична практика (І курс)
 • технологічна практика будівництва (ІІ курс)
 • навчально-виробнича практика з організації та експлуатації будівництва (ІІІ курс)
 • виробнича практика (IV курс)

Студенти факультету будівництва та архітектури проходять практичну підготовку в:

 • в українських компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві і експлуатації будівель і споруд
 • проектних організаціях
 • інвестиційних компаніях
 • консалтингових фірмах
 • будівельних компаніях

Після закінчення навчання фахівець з будівництва підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • розробленням окремих планувальних рішень
 • використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування
 • оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика
 • визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди
 • розробленням будівельно-конструктивних рішень
 • гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу
 • вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
 • розробленням економічної частини проекту
 • розробленням електро-технічної частини проекту
 • будівельними процесами та організацією будівельного виробництва
 • керівництвом будівельними процесами
 • опрацюванням технічної інформації
 • контролем якості робіт
 • організацією дотримання безпеки та гігієни праці
 • контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм
 • проведенням аналізу нещасних випадків та аварій
 • забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій
 • забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації
 • організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження
і може займати посади:
 • інженера з нагляду за будівництвом
 • інженера з організації та нормування праці
 • інженера з проектно-кошторисної роботи
 • інженера з якості
 • лаборанта
 • інженера-лаборанта
 • техніка-технолога
 • техніка-гідротехніка

Фахівець з будівництва та цивільної інженерії підготовлений до роботи:

 • в обробній промисловості (виробництво виробів із бетону й гіпсу; виробництво металевих конструкцій для будівництва)
 • у виробництві електроенергії, газу й води (збір, очищення і розподілення води – система вуличної розподільчої мережі в містах, селищах міського типу, сільській місцевості; розподілення питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ)
 • у будівництві (знесення будівель, звільнення будівельних ділянок; виконання земляних робіт; загальне будівництво споруд (нові роботи, роботи із заміни, реконструкції та відновлення); будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергозабезпечення; будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення і зв’язку місцевого призначення; додаткові роботи; будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань (водозабори, очисні споруди, водоскиди, насосні станції); монтаж і встановлення збірних конструкцій, улаштування основ та буріння свердловин і шурфів; бетонні роботи; монтаж металевих конструкцій; цегляна і кам’яна кладка; інші спеціальні будівельні роботи; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; газопровідні роботи; водопровідні й каналізаційні роботи)
 • у сфері архітектури й будівництва (діяльність у сфері архітектури; інженерна й технічна діяльність, пов’язана з будівництвом; знімальні геодезичні і гідрографічні роботи; технічний контроль та аналіз)