Будівництво та цивільна інженерія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра будівництва та архітектури.


Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як різностороннє освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, отримують ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • вища математика;
 • фізика;
 • хімія;
 • теоретична механіка;
 • інформатика;
 • основи екології та безпека життєдіяльності;
 • вступ до будівельної справи;
 • технічна механіка рідини і газу;
 • опір матеріалів;
 • будівельна механіка;
 • будівельне матеріалознавство;
 • інженерна графіка;
 • метрологія і стандартизація;
 • інженерна геодезія (загальний курс);
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів;
 • охорона праці;
 • архітектура будівель і споруд;
 • будівельна техніка;
 • технологія будівельного виробництва;
 • зведення та монтаж будівель і споруд;
 • організація та економіка будівництва;
 • водопостачання та водовідведення.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова (за профільним спрямуванням);
 • будівельні конструкції;
 • основи системного аналізу;
 • планування міст і транспорт;
 • основи і фундаменти;
 • залізобетонні та кам’яні конструкції;
 • виробнича база будівництва;
 • електротехніка в будівництві;
 • конструкції з деревини та пластмас;
 • управління будівництвом;
 • експлуатація будівель і споруд;
 • теплогазопостачання і вентиляція.

Студенти факультету будівництва та архітектури проходять практичну підготовку в:

 • вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві і експлуатації будівель і споруд;
 • проектних організаціях;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • будівельних компаніях.
Практична підготовка складається з:
 • геодезична практика (І курс);
 • технологічна практика будівництва (ІІ курс);
 • навчально-виробнича практика з організації та експлуатації будівництва (ІІІ курс);
 • виробнича практика (IV курс);

Після повного курсу навчання фахівець з будівництва підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • розробкою окремих планувальних рішень;
 • використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування;
 • оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика;
 • визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди;
 • розробкою будівельно-конструктивних рішень;
 • гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу;
 • вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;
 • розробкою економічної частини проекту;
 • розробкою електро-технічної частини проекту;
 • будівельними процесами та організацією будівельного виробництва;
 • керівництвом будівельними процесами;
 • опрацюванням технічної інформації;
 • контролем якості робіт;
 • організацією дотримання безпеки та гігієни праці;
 • контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм;
 • проведенням аналізу нещасних випадків та аварій;
 • забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій;
 • забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження;
і може обіймати посади:
 • інженера з нагляду за будівництвом;
 • інженера з організації та нормування праці;
 • інженера з проектно-кошторисної роботи;
 • інженера з якості;
 • лаборанта;
 • інженера-лаборанта;
 • техніка-технолога;
 • техніка-гідротехніка тощо.

Фахівець з будівництва та цивільної інженерії підготовлений до роботи за такими видами:

 • в обробній промисловості (виробництво виробів із бетону й гіпсу; виробництво металевих конструкцій для будівництва);
 • у виробництві електроенергії, газу й води (збір, очищення і розподілення води – система вуличної розподільчої мережі в містах, селищах міського типу, сільській місцевості; розподілення питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ);
 • у будівництві (знесення будівель, звільнення будівельних ділянок; виконання земляних робіт; загальне будівництво споруд (нові роботи, роботи із заміни, реконструкції та відновлення); будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергозабезпечення; будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення і зв’язку місцевого призначення; додаткові роботи; будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань (водозабори, очисні споруди, водоскиди, насосні станції); монтаж і встановлення збірних конструкцій, улаштування основ та буріння свердловин і шурфів; бетонні роботи; монтаж металевих конструкцій; цегляна і кам’яна кладка; інші спеціальні будівельні роботи; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; газопровідні роботи; водопровідні й каналізаційні роботи);
 • до діяльності у сфері архітектури й будівництва (діяльність у сфері архітектури; інженерна й технічна діяльність, пов’язана з будівництвом; знімальні геодезичні і гідрографічні роботи; технічний контроль та аналіз).