Кафедра соціальних комунікацій

Завідувач кафедри соціальних комунікацій

Чебанова Ольга Євгенівна

Завідувач кафедри, к.філол.н., доцент
kafedra_sc@kymu.edu.ua

Кафедра соціальних комунікацій, яка створена 2002 року, здійснює підготовку фахівців із журналістики за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Науково–педагогічні працівники кафедри – висококваліфіковані фахівці у сфері соціальних комунікацій, серед яких: Мушкудіані О.Н. – д. філол. н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі; к.філол.н. Чебанова О.Є.; к.філол.н. Мальцева В.В.; к.філол.н. Москальов Д.П.; к.філол.н. Козак В.А.; к.філос.н. Рудаківська С.В.; викладачі - Черниш О.А., Мельниченко А.В. та інші.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • історія української культури
 • основи PR
 • соціологія масової комунікації
 • основи наукових досліджень в журналістикознавстві
 • сучасні інформаційні та комунікаційні системи
 • медіапланування
 • медіаправо
 • методика збору, обробки та поширення інформації
 • теорія і методика журналістської творчості
 • медіабезпека
 • міжнародна журналістика
 • агенційна журналістика
 • журналістська майстерність
 • журналістські жанри
 • теорія твору і тексту
 • редагування медіатекстів
 • проблематика ЗМІ
 • медіаменеджмент та медіа маркетинг
 • літературний стиль
 • спічрайтинг
 • етика спілкування журналіста
 • конфліктологія
 • риторика
 • фотожурналістика
 • цифрові технології на телебаченні
 • вебмейкінг
 • сучасна зарубіжна література Європи/Америки
 • телережисура
 • політичний піар
 • техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ
 • медіакритика
 • антропологія
 • іміджелогія
 • методика роботи журналіста
 • брендинг
 • організація роботи редакції в умовах ринкової економіки
 • організація рекламних та ПР заходів
 • робота журналіста в кадрі
 • прикладні соціально-комунікаційні технології
 • медіапсихологія
 • медіапродюсування
 • сторітеллінг
 • сеорія і практика демократії
 • крос-медійна журналістика
 • міжкультурні комунікації
Магістр
 • наукове спілкування іноземною мовою
 • теорія і практика вищої школи
 • методика викладання фахових дисциплін
 • управління персоналом
 • створення та просування власного медіапродукту
 • нові та альтернативні медіа
 • практикум з наукового менеджменту
 • теоретико-методологічні та практичні засади соціальних комунікацій
 • методологія дослідження соціальних комунікацій
 • методика та організація наукових досліджень
 • авторське право
 • герменевтика та еристика
 • системний аналіз актуальних проблем журналістикознавства
 • технології та виробництво медіапродукту
 • світове та українське журналістикознавство
 • публіцистика

Специфікою вивчення фахових дисциплін є викладання англійською мовою частини лекцій, усіх семінарських занять із кожного навчального курсу. Практикується проведення практичних занять із професійних предметів на базі власних навчально-виробничої телестудії, радіостудії, прес-центру, фотостудії. Організовуються також і виїзні заняття в редакціях газет і на телеканалах м. Києва. На кафедрі проходить стажування викладачів з інших закладів вищої освіти України.

Науково–педагогічні працівники кафедри забезпечують організацію та керівництво навчально-ознайомчою, навчальною, виробничою, педагогічною (асистентською) та науково-дослідницькою практиками.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: соціально-інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – к. істор. наук О.Ф. Самойлов).

Основні напрями наукових досліджень:

Кафедра соціальних комунікацій спільно з кафедрою аудіовізуальних мистецтв та виробництва, кафедрою сценічного мистецтва формує щорічний збірник наукових праць: «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» (2017); «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (2018); «Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності» (2019), «Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій» (2020). У 2018 році кафедрою соціальних комунікацій видано колективну монографію «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». У 2019 році було видано колективну монографію «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу».


Результати науково-дослідної роботи знаходять своє відображення в участі викладачів на наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:


Основні публікації науковців кафедри у 2016 – 2020 роках:

 • А.В. Мельниченко «Політичні боти» в українському інформаційному просторі. Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.262-263
 • Н.С. Перевертень «Особливості становлення української кіноповісті (на матеріалі творчості Олександра Довженка)». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.250-253
 • О.А. Черниш «Нові технології в світі сучасних соціальних комунікацій». Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції № 28: у 2-х томах: збірник матеріалів ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. Т.1. 290 с. С.253-255
 • О.Є. Чебанова Особливості театральної комунікації в контексті Європейського культурно-історичного руху / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.163–189
 • Т.В. Полковенко Використання візуальних матеріалів як засобу посилення інформативності журналістського тексту / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.5–19
 • Н.С. Перевертень Текст як засіб комунікації між автором і читачем / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.19–36
 • І.П. Кушнерова Комунікація як необхідний елемент розвитку сучасного суспільства / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.51–66
 • О.А. Черниш Семіотика – знаковий аспект комунікації / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189с. С.28–43
 • А.В. Мельниченко Ботоферми як феномен маніпуляції масовою свідомістю / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.169–188
 • Козак В.А., Перевертень Н.С. Комунікація «автор – читач», «індивід – соціум» у текстах класиків української літератури. / Розділ ІV. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 202–242
 • Козак В.А. Редакторське опрацювання текстів Івана Франка з урахуванням семантичних і діалектних особливостей лексики (на прикладі складників лексико-семантичного поля «народ») / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2019. 306 с. С.66–85
 • Чебанова О.Є. Особливості естетичної комунікації у французькому театрі 1820–1830-х років / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т. 1. 440 с. С. 367–387
 • Чебанова О.Є., Мальцева В.В., Самойлов О.Ф. Театральна і кінематографічна комунікація. / Розділ V. Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 243–277
 • Ярошенко Р.В., Питкевич О.Ф., Кривошея Г.П., Мартиненко С.М. Проблематика комунікаційного простору: стратегії медіа-бізнесу і вищої школи. / Розділ ІІІ. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 153–237
 • Перевертень Н.С., Козак В.А., Іщенко Є.О., Скворцова Т.Г. Українська і польська література в контексті соціокультурного розвитку. / Розділ ІІ. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 83–152
 • Захожай З.В., Мушкудіані О.Н., Мальцева В.В. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність. / Розділ І. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 6–74
 • Чебанова О.Є. Історія античної літератури. Курс лекцій. Київ: КиМУ, 2018. 86 с.
 • Чебанова О.Є., Самойлов О.Ф. Модифікація «високої» проблематики у видовищному мистецтві: від театрального класицизму до голлівудського кінематографа. / Розділ ІV. Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків (література, журналістика, кінематограф, театр). Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О. Є.] Київ: КиМУ, 2018. 336 с. С. 238–280
 • Чебанова О.Є. Французький класицизм і народження театру як «високого» мистецтва. / Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О. Є.] У 2-х т. Київ: КиМУ, 2018. Т. 1. 284с. Т. 1. С. 229 – 245
 • Чебанова О.Є. Курс лекцій. Історія зарубіжної літератури ХХ століття. Київ: КиМУ, 2018. 215 с.
 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе. / EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. London, 2017., P. 73–75
 • Чебанова О.Є. Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів. / Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць. Київ : КиМУ, 2017. С. 498–520
 • Чебанова О.Є. Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта “Життя Галілея” та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2017. Т.1, С. 260-276
 • Рудаківська С.В. «Школа – КиМУ: партнерство в освіті» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. С. 33–41
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема. / Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65
 • Чебанова О.Є. «Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. С. 54–61

Кафедра сприяє науково-дослідній роботі студентів, їх участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах:

 • Круглий стіл (онлайн) Проблеми і виклики сучасної журналістики України (А.В. Мельниченко – керівник) / 19 листопада 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл кафедри соціальних комунікацій, аудіовізуального мистецтва і виробництва та циклової комісії коледжу з журналістики та аудіовізуального мистецтва «Перспективи розвитку екранних мистецтв і мас-медіа в Україні» / 12 листопада 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичний семінар, майстер-клас «Зустріч з режисерами та акторами короткометражного фільму «Нічний швидкий (О.Ф. Самойлов – керівник) / 10 березня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас з Русланом Шадієвим – продюсером розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція», «Вар’яти» та ін.) (О.Ф. Самойлов – керівник) / 04 березня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Презентація інноваційного навчального курсу «Хартленд» з Карпенко Наталією Володимирівною (канд.політ.наук) / 04 березня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл «Особливості процесу телефікації в Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.» / 06 лютого 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів» / 28-29 травня 2020 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України” / 18 квітня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас "Фактчек як сучасний тренд у журналістиці" (В.А. Козак – керівник) / 16 квітня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас "Classtime як ефективний сервіс перевірки знань студентів" (В.А. Козак – керівник) / 27 березня 2019 року / м. Київ, київський міжнародний університет
 • Круглий стіл "Український кінематограф і медіа: вчора, сьогодні, завтра" / 20 березня 2019 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • ІІ Фестиваль освітнього лідерства «Clever» / 22 вересня 2018
 • Науково-практичний семінар. Особливості керівництва науково-дослідною роботою студентів, які навчаються за індивідуальним графіком (О.Є.Чебанова – керівник) / 15 листопада 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл до Дня науки Молодіжні інтереси у журналістиці / 18 травня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Проект Ukrainian Street Art: дебати студентів КиМУ та Paris Institute of Political Studies / 11 квітня 2018 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Англомовна гра-моделювання «Міжнародна модель ООН» / 23–26 листопада 2017 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» / м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.
 • Круглий стіл «Рукописи українських діячів літератури Зарубіжжя» за участю д.ф.н. проф. зав. рукоп. відділу інституту літератури НАН України ім. Т. Шевченка Гальченко С.А., 17 листопада 2016 р.
 • VIII круглий стіл кафедри аудіовізуального мистецтва і виробництва КиМУ «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» / Київ, КиМУ, 4 листопада 2016 року
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка» / м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 18 квітня 2016 року
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” / м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва, 20 листопада 2015 року
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої, студентської преси «Золота осінь» / м. Славутич, жовтень 2015 р.
На кафедрі створено й працюють наукові гуртки:
 • «Tractus» (О.Ф. Самойлов)
 • «Фотожурналістика» (О.А. Черниш)
 • «Світ сучасної молоді: розслідування журналістів-початківців» (Н.С. Перевертень)

Cтудентські наукові досягнення

Результати наукових пошуків студентів знаходять відображення у збірниках наукових праць:
 • А.В. Лавренчук Вплив ЗМІ на становлення особистості та міжнародні відносини: проблематика мас-медіа / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.56–72
 • А. Курмишева Журналіст у світі соціальних конфліктів / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.72–87
 • К. Абібулаєва Функції ЗМІ як різновиду мультимедійного проєкту під час формування соціальної активності громадянина / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 189 с. С.87–99
 • А. Мамедзаде Організація текстів на культурну тематику в центральних друкованих ЗМІ України / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.2. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.99–111
 • А.В. Лавренчук Поняття аксіології та медійна культура: аксіологічна проблематика в ЗМІ / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.66–84
 • А. Курмишева Роль журналіста в світі соціальних конфліктів і викликів: історико-культурний аспект / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.84–99
 • К. Абібулаєва Проблема формування соціальної активності громадянина в сучасному науковому дискурсі / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.115–128
 • А. Мамедзаде Поняття культури та її ролі в суспільному розвитку / Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних комунікаційних процесів: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] .] У 2-х т. Т.1. Київ: КиМУ, 2020. 389 с. С.128–143
 • Д.Є. Данченко, А.К. Сікорський, Л.О. Хромченкова, І.В. Римаренко, В. П. Науменко – Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності (збірник наукових праць у 2-х т.). Київ: КиМУ, 2019
 • Д.А. Гуляйченко, Л В. Дьоміна, А.О. Позиніч, Тамарі Хабуліані, О.С. Голубєва, Т.В. Маціборська, Кеті Газделіані – «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2018
 • К.В. Головко, В.М. Єрьоменко, О.В. Єфименко,Х.А. Перкова, К.О. Пустовгар, О.О. Шелест, Гульметов С.В., М.О. Чопик, Р.С. Закусило, Х.Е. Агаєв – «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2017

Щороку для студентів проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів:

Майстер-класи, які проводили:
 • Валерій Чигляєв – український актор театру та кіно, гуморист, шоумен, продюсер, режисер, Народний артист України
 • Інна Кузнецова – журналістка, редакторка на Радіо Свобода
 • Сергій Криниця – провідний український travel-фотограф
 • Олена Максименко – українська журналістка, фотограф, поетеса, прозаїк, мандрівниця
 • Руслан Шадієв – продюсер розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція», «Вар’яти» та ін.
 • Роман Сущенко – журналіст, кореспондент національного інформаційного агентства «Укрінформ»
 • Олександр Дубінський – ведучий, креативний продюсер програми «Гроші» на телеканалі «1+1»
 • Інна Гадзинська – координатор проекту журналістських розслідувань Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП)
 • Андрій Дубчак – військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»
 • Максим Сікора - відомий журналіст, обличчя вечірніх новин ТРК «Україна»
 • О.А. Черниш - професійний фотограф
 • Вікторія Лезіна – генеральний продюсер «1+1 Продакшн»
 • Андрій Музика – головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»
 • Юля Карпова – радіоведуча, ведуча ранкового розважального шоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»
 • Валентин Щербачов – спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України
 • Григорій Жигалов - журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках
 • Тетяна Висоцька – телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»)
 • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип»
 • Руслан Ткачук – військовий журналіст, спецкор журналу «Військо України» в зоні АТО
 • Письменна Наталя – прес-секретар Міністерства сільського господарства України
 • Олександр Джусупов – телеведучий Нового каналу
 • Торгоненко А.Ю. - ст. лейтенант міліції (екстремальна журналістика)
 • Іваненко Валерій - генеральний директор телеканалу «5-й канал»

Зустрічі з випускниками:

 • Богдан Красавцев – кореспондент 7-го каналу в м. Одеса
 • Катерина Шумило - кореспондент журналу “Апостроф”
 • Наталія Дякова - журналіст соціального проекту «Говорить Україна» на телеканалі «Україна» (студентка 4 курсу Інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ)
 • Олександр «Фоззі» Сидоренко – журналіст, телеведучий, письменник, музикант, вокаліст гурту «Танок на майдані Конго»
 • Максим Бахматов – керуючий партнер інноваційного центру-містечка Unit.City, екс генеральний директор Національного виставкового центру України ВДНГ
 • Олександра Сурган - ведуча новин та аналітичної програми «Наші люди» на радіо «Maydan»
 • Сухенко Максим - спортивний журналіст всеукраїнської спортивної газети «Команда»
 • Гришко Катерина - журналіст інформаційно-аналітичного агентства «PAU»
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії
 • Стародубець Вікторія - тележурналістка одеської телекомпанії
 • Сєдова Яна - репортер інтернет-видання «Апостроф»
 • Красавцев Богдан - ведучий телеканалу RTF
 • Письменна Наталія - помічник-консультант, прес-секретар народного депутата України
 • Тулінова Наталія - заступник генерального директора з розвитку, маркетингу, продажам клініки “ISIDA”

Традиційні екскурсії студентів до видавництв редакцій газет і журналів:

 • телеканал "Україна"
 • телеканалі ICTV
 • національний телеканал «UA Перший»
 • редакція Inter Media Group
 • видавництво України "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
 • Радіо Свобода
 • редакція дитячого журналу «Пізнайко»
 • редакція комунальної газети «Вечірній Київ»
 • телеканал «НОВИЙ КАНАЛ»

 • Невід’ємною складовою освітнього процесу є написання студентами матеріалів і їх публікація в друкованих ЗМІ:

  • Авторський проект творчих студентів Київщини «Літературно-мистецький журнал «Магістраль», серед засновників якого є Ольга Кацан, студентка 3 курсу, серед учасників Марина Пастушенко, студентка 3 курсу, Іван Котов, студент 4 курсу, Інституту журналістики, кіно і телебачення
  • Олександра Корецька, студентки 4 курсу Інституту журналістики, кіно і телебачення, газета «Україна молода» (№118(5111) від 21.09.2016 року; інтерв’ю з Фредеріком Бегбедером, відомим французьким письменником «Фредерік Бегбедер: Влада телебачення помре»
  • Наталія Горбач, студентка І курсу Інституту журналістики, кіно і телебачення, виклала власні враження від зустрічі з популярним телеведучим Нового каналу, журналістом і блогером Олександром Джусуповим в Інтернет-виданні Kiev Elite Press
  • Оля Кацан студентка III курсу, Лев Реус студент II курсу, Інституту журналістики, кіно і телебачення, Презентація поетичної збірки «У вітті заплуталося сонце». Обрання дійсним членом Національної спілки журналістів України. Приймала участь в Міжнародному кінофестивалі WAMA Film Festival (Ольштин, Польща)

  Майбутні фахівці, що навчаються за спеціалізацією «Тележурналістика», пишуть сценарії, на навчально-виробничій телестудії знімають і монтують телесюжети, які щотижня демонструють телеканали України.


  Практичні навички майбутніми журналістами набуваються у таких ЗМІ, рекламних та інформаційних агентствах, відділах зв’язків із громадськістю (PR), як:

  • редакція навчально-виробничої телестудії КиМУ
  • прес-центр КиМУ
  • редакція телеканалу «Новий канал»
  • редакція телеканалу «Студія 1+1»
  • редакція телеканалу «Інтер»
  • редакція телеканалу «НТН»
  • редакція телеканалу «2+2»
  • редакція телеканалу «Культура»
  • редакція газети «Голос України»
  • редакція журналу «Журналіст України»
  • редакція журналу «Телекритика»
  • редакція газети «Сегодня»
  • редакція газети «Україна молода»
  • редакція газети «Порадниця»
  • Агентство новин «Укрінформ»
  • редакція ТРК «Київ»
  • прес-служба телеканалу «Інтер»
  • прес-служба МЗС України
  • редакція газети «Наша армія», центральному друкованому органі МО України
  • редакція Центральної телерадіостудії МО України (ЦТРС)
  • редакція журналу «Військо України»
  • редакція газети «Іменем Закону», МВС України
  • рекламне агентство «Dialla»
  • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві

  Практична підготовка студентів спрямована на: вдосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їх підрозділами; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії; виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; проведення самостійної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботах. Велике значення у професійній підготовці майбутніх журналістів має їхня робота в електронній газеті КиМУ «Postscriptum +», головним редактором якої є проректор із науково-педагогічної роботи Університету, д.пед.н., професор С.М. Мартиненко.

  Спеціалізовані аудиторії, в яких навчаються студенти – фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора, навчально-виробнича телестудія, студія звукозапису.