Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):


Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (силабуси):

Вибіркові дисципліни (силабуси):


Освітній процес проводиться в спеціалізованих аудиторіях та акторських майстернях.


Студенти Інституту журналістики проходять практичну підготовку в:

 • ТОВ «Кінокомпанія Гагарін Медіа»
 • Перша Національна Школа Телебачення
 • Телеканал ICTV
 • Новий канал
 • ТОВ «Волна Фільм»
 • Навчальна телестудія КиМУ
 • КП «Міська ТРК «Славутич»
 • ТОВ «Президент фільм Україна»
 • ГО «Союз молодих кінематографістів України»
 • Київська державна телерадіокомпанія «Центральний канал»
 • ТОВ «5 канал ТВ»

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ»

Практична підготовка студентів Навчально-наукового інституту охоплює низку видавництв редакцій газет і журналів, провідних PR-агенцій, телеканалів, продакшн-студій, є складовою освітнього процесу і допомагає студентам закріпити теоретичні знання, поглибити практичні навички та отримати досвід у межах майбутньої спеціальності.

Мета педагогічної практики – розвиток у студентів магістратури вміння здійснювати педагогічну діяльність у процесі викладання фахових дисциплін.

Метою науково-виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації професійної діяльності, формування у них, на базі одержаних в Університеті професійних умінь і навичок, здатності приймати самостійні рішення під час професійної діяльності в реальних ринкових і виробничих умовах, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Практика студентів є невід’ємною складовою освітнього процесу. Науково-виробнича практика проводиться на ІІ курсі магістратури на знімальних майданчиках, продакшн студіях тощо.

Після повного курсу навчання фахівець з аудіовізуального мистецтва та виробництва може займати первинні посади:

 • Режисера кіно і телебачення
 • Звукорежисера
 • Звукооператора
 • Асистента режисера
 • Оператора кіно і телебачення
 • Асистента оператора
 • Режисера монтажу
 • Сценариста
 • Шоураннера