Журналістика

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Політологія
 • Історія зарубіжної літератури
 • Історія української літератури
 • Сучасна українська література
 • Історія української та зарубіжної журналістики
 • Основи ПР
 • Практичний курс української мови
 • Сучасна українська мова
 • Соціологія масової комунікації
 • Основи наукових досліджень в журналістикознавстві
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
 • Медіапланування
 • Медіаправо
 • Журналістикознавство

Дисципліни циклу професійної підготовки (силабуси):

 • Методика збору, обробки та поширення інформації
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста)
 • Міжнародна журналістика
 • Практична стилістика
 • Агенційна журналістика
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Журналістська майстерність
 • Журналістські жанри
 • Теорія твору і тексту
 • Вступ до спеціальності
 • Редагування медіатекстів
 • Проблематика ЗМІ
 • Медіаменеджмент та медіамаркетинг

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • Технічні засоби виробництва (теле та радіовиробництв)
 • Основи репрографії та комп`ютерного дизайну
 • Літературний стиль
 • Спічрайтинг
 • Етика спілкування журналіста
 • Конфліктологія
 • Риторика
 • Фотожурналістика
 • Цифрові технології на телебаченні
 • Вебмейкінг
 • Сучасна зарубіжна література Европи/Америки
 • Телережисура
 • Політичний піар
 • Техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ
 • Медіакритика
 • Антропологія
 • Іміджелогія
 • Методика роботи журналіста
 • Брендинг
 • Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки
 • Організація рекламних та ПР-заходів
 • Робота журналіста в кадрі
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Професійна відповідальність у журналістиці
 • Медіапсихологія
 • Медіапродюсування
 • Теорія і практика демократії(спец семінар)
 • Сторітеллінг (спец семінар)
 • Крос-медійна журналістика
 • Міжкультурні комунікації

Освітній процес проводиться в спеціалізованих аудиторіях.


Студенти спеціальності "Журналістика" проходять практичну підготовку в:

 • ТОВ «Кінокомпанія Гагарін Медіа»
 • Перша Національна Школа Телебачення
 • Телеканал ICTV
 • Новий канал
 • ТОВ «Волна Фільм»
 • Навчальна телестудія КиМУ
 • КП «Міська ТРК «Славутич»
 • ТОВ «Президент фільм Україна»
 • ГО «Союз молодих кінематографістів України»
 • Київська державна телерадіокомпанія «Центральний канал»
 • ТОВ «5 канал ТВ»

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

Практична підготовка студентів Навчально-наукового інституту охоплює низку видавництв редакцій газет і журналів, провідних PR-агенцій, телеканалів, продакшн-студій, є складовою освітнього процесу і допомагає студентам закріпити теоретичні знання, поглибити практичні навички та отримати досвід у межах майбутньої спеціальності.

 • Навчально-ознайомча практика студентів є обов’язковою складовою освітнього процесу та передбачає поглиблення і закріплення набутих у процесі навчання теоретичних знань, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на посадах,  передбачених рівнем підготовки фахівця за спеціальністю 061 Журналістика;
 • Завданнями навчальної практики є вивчення досвіду роботи редакції газети, телерадіокомпанії або PR- та рекламного агентства/установи, закріплення практичних умінь зі створення інформаційних і аналітичних жанрів,написання власних матеріалів в інформаційних і аналітичних жанрах;
 • Під час проходження виробничої практики студенти повинні зібрати й опрацювати необхідний аналітичний матеріал, набути професійні вміння та навички, які допоможуть студентам у подальшій практичній діяльності

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • зв’язками з громадскістю;
 • журналістикою (політичною, громадською, військовою, спортивною тощо);
 • ведучим телеефірів;
 • створювати рекламний та мультимедійний контент;
 • обіймати посаду прес-секретаря;
 • SMM-менеджментом;
 • Брендингом та дизайном реклами;
 • іміджмейкінгом;
 • спічрайтингом

Після повного курсу навчання фахівець із журналістики може займати первинні посади:

 • Диктора і ведучого телепрограм
 • Тележурналіста
 • Фахівця з PR
 • Фахівця з медіадизайну
 • Спічрайтера
 • Медіатехнолога
 • Медіаменеджера

Представники роботодавців: ТРК «Альта» (м. Переяслав-Хмельницький), приймають участь у перегляді ОПП «Журналістика». ТРК «Альта» (м. Переяслав-Хмельницький), ТОВ «Волна фільм», ТОВ «Телерадіокомпанія «Град» та інші забезпечують практичну підготовку.

ТРК «Альта» (м. Переяслав-Хмельницький), ТОВ «Телерадіокомпанія «Град» та інші беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.