Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва

kafedra_avm@kymu.edu.ua

Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва забезпечує підготовку за напрямом «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Спеціалізації:

 • режисура кіно і телебачення;
 • операторство;
 • мультимедійне сценічне мистецтво.

Навчальний процес здійснюють науковці й практики, відомі не лише в Україні, а й за кордоном, серед них: професор Безручко О.В., д-р.мистец., член Національної спілки кінематографістів України; професор Мироненко М.О., член Національної спілки журналістів України; доцент Дерюгін В.І., заслужений діяч мистецтв України, режисер; доцент Робочек В.І., член Національної спілки кінематографістів України, режисер, продюсер, сценарист; доцент Войтюк І.С. член Національної спілки театральних діячів України режисер, продюсер, сценарист; доцент Бернацька Н.В., диктор та ведуча радіопрограм.

Освітня діяльність


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • вступ до спеціальності,
 • історія матеріальної культури та побуту,
 • історія музики та музична література,
 • звук та музика в кіно та на телебаченні,
 • історія образотворчого мистецтва,
 • історія режисури,
 • історія світового кіно,
 • історія українського кіно,
 • історія телебачення, основи драматургії,
 • основи кіно телетехніки,
 • майстерність актора,
 • основи режисури,
 • кінотелережисура,
 • монтаж,
 • культура мовлення,
 • сценічна та екранна мова,
 • майстерність кіно телеоператора,
 • мистецтво аудіовізуальної реклами,
 • майстерність телеведучого,
 • операторський практикум,
 • організація телевиробництва та кінотелепродюсерство,
 • практикум з ведення телепрограм,
 • режисерський практикум,
 • сценографія театру,
 • кіно і телебачення, тележурналістика,
 • техніка відеозйомки та монтажу,
 • фотографія та кінофотоматеріали.
Магістр
 • актуальні проблеми режисури кіно і телебачення;
 • сучасні драматургічні технології світового телебачення;
 • тематико-стилістичні особливості українського поетичного кіно;
 • герменевтика кінотеледокументалістики;
 • кінотелемистецтво в сучасній соціокультурі;
 • технологія творчо-виробничих відносин в кіно і на телебаченні;
 • іміджелогія сучасного теле-, радіоведучого;
 • маркетингові технології комунікації в екранних мистецтвах;
 • авторське право та ін.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).

Основні напрями наукових досліджень

 • Формування телевізійного інформаційного простору в Україні та поза її межами.
 • Аналіз досвіду української та європейської кіно- і тележурналістики та телережисури, її вплив на формування національної традиції.

Основні публікації викладачів кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва:

 • Кудін В.О.
 • Эмоции в обучении и образовании. Социально-психологический аспект: учеб. пособие. – Х.: ВЦ НТУ "ХПІ", 2012. – 179 с.
 • Гносеологические истоки современной педагогики. // Научный журнал «Эмоционально-эстетические факторы в науке и образовании. Серия: «Теория и практика управления социальными системами». – №1. – 2013. – С.27–142
 • Безручко О.В.
 • Науково-практичні дослідження розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кінематограф, телебачення, театр, медіа): колективна монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Том. 5. – 246 с.
 • Українські кінематографісти, педагоги: відновлені сторінки життя: монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Том 4. – 245 с.
 • Симбіоз експериментів і традицій у підготовці фахівців творчих спеціальностей в Інституті телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету: монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Т. 2. – 218 с.
 • Українська мистецька кіноосвіта: монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Том 8. – 250 с.
 • Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги: навчальний посібник [для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів]. – К.: КиМУ, 2014. – Т. 11. – 339 с.
 • Майстерня режисерів кіно і телебачення: вчитель і учні: колективна монографія [наук. ред.: О.В. Безручко]. – К.: КиМУ, 2014. – Т. 1–2. – 547 с.
 • Українська мистецька кіноосвіта: монографія. К.: Київський міжнародний університет, 2014. – Том 8. 250 с., Том 9. 252 с.
 • Кінорежисери-педагоги. Том 11: Навчальний посібник. К.: КиМУ, 2014. – Т. 11. – 339 с.
 • Высшие двухгодичные курсы кинорежиссеров как неизвестный эксперимент советского высшего образования и кинематографа / Актуальные аспекты фундаментальных и прикладных исследований: сборник научных трудов / под общ. ред. И.Г. Паршутиной. – Орёл: Изд-во ОрелГИЭТ, 2016. – 364 с. – С. 274–280.
 • Украинский период кинопедагогической и научной деятельности Георгия Авенариуса / Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – 2016. – Nr 2 (6). – Lodz (Polska): Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki i Umiejetnosci. – 185 s.
 • Мироненко М.О.
 • Нариси з історії театру та режисури: Доба Просвіти: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2012. – 208 с.
 • «Режисура» первісних цивілізацій // Кінознавство, культурологія та мистецтвознавство (соціальнокомунікаційний аспект): колективна монографія [наук. ред.: О.В. Безручко та О.М. Холод] .– К.: Київський міжнародний університет, 2013. – 394 с. – С. 245–254.
 • Історія режисури кінця IX-XX століття: курс лекцій. – К: КиМУ, 2013 – 88 с.
 • Зображальне вирішення фільму: курс лекцій. – К: КиМУ, 2014 – 88 с.

Науковці кафедри взяли участь у наступних науково-практичних конференціях, круглих столах, фестивалях в Україні та за її межами:


Для реалізації творчих здібностей молоді, інтересу до науково-дослідницької роботи на кафедрі працюють студентські товариства на засіданнях яких обговорюються та дискутуються питання, пов'язані з практичною діяльністю майбутніх режисерів, операторів та з питань здійснення наукових досліджень:

 • «Кінокадр» (керівник – доц. Робочек В.І., Мироненко М.О.);
 • Майстер-класи з провідними практиками театру, кіно, телебачення (керівник – проф. Безручко О.В.).

До послуг студентів електронний доступ до фахових та періодичних видань.

У навчальному процесі широко використовуються можливості навчально-виробничої телестудії та звукові студії КиМУ:

 • практичні заняття з «Майстерності диктора і ведучого телепрограм», «Майстерності актора», «Кінотелережисури», «Операторські майстерності», «Монтажу»;
 • підготовка під керівництвом досвідчених фахівців навчальних, курсових й дипломних робіт у спеціально обладнаних зйомочних павільйонах, комп’ютерних монтажних;
 • заняття з акторської майстерності в спеціально обладнаних репетиційних аудиторіях;
 • випуск програми «Студентський квиток», що транслюються на телеканалах України.

Конкурси, започатковані кафедрою:

 • щорічний загальноуніверситетський фотоконкурс «Молодий об’єктив»;
 • Всеукраїнський та міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» імені В.Чубасова.

Творчі досягнення студентів спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» на Всеукраїнських і Міжнародних фестивалях екранних мистецтв:

  ХІІ Всеукраїнський ІХ Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» ім. В. Чубасова» (травень 2018 р.):
 • Євгеній Гаврик – Гран-Прі, спеціальний приз імені Андрія Бенкендорфа, номінація «Краща режисерська відеоробота» - художній короткометражний фільм «Колекціонер»;
 • Тетяна Василів – Диплом І-го ступеня в номінації «Анімаційна відеоробота» - мультфільм;
 • Софія Половенко – Диплом III-го ступеня в номінації «Студентська відеоробота» - "Smart robots";
 • Вікторія Бишовець – Диплом ІІ-го ступеня в номінації «Постановочна відеоробота» «Безвідповідальна відповідальність» - екранізація монолога Євгенії «А зори здесь тихие».
  ХІ Всеукраїнський і VII міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» ім. В.Л. Чубасова (травень 2017 р.):
 • Володимир Паляниця – I місце за публіцистичний документальний фільм "Голос";
 • Марія Компанець – фільм "Янгол" ІІ місце за роботу режисера з актором (режисерську роботу) у номінації короткометражний художній фільм;
 • Анрій Салеомон – програма "Художник UA" за творче рішення, спеціальний диплом журі;
 • Наталія Кудрик – короткометражний художній фільм "Навіки твій" (за сучасне прочитання твору), спеціальний диплом журі;
 • Олександра Башкатова – за фільм "Чого я хочу" - краща роль у студентській постановчій відеороботі, спеціальний диплом журі.
  Каннський кінофестиваль (травень 2016 р.):
 • Андрій Кучмій, Володимир Паляниця – Номінація «Short Film Corner» - фільм "Орієнтир».
  І Всеукраїнський студентський фестиваль «Через терни до зірок» (грудень 2015 р.):
 • Пламадяло Катерина – І місце в номінації «Краща телевізійна програма» - відеоробота «Через терни до зірок»;
 • Компанець Марія – І місце в номінації «Кращий короткометражний фільм» - ігровий короткометражний фільм «Янгол».

Кафедра забезпечує практику студентів відповідно до навчальних планів. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних у Київському міжнародному університеті, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати власні знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Студенти мають можливість проходити практику на таких базах:

 • Національна кіностудія художніх фільмів ім. О.П. Довженка;
 • УТ-1;
 • Телевізійний канал ICTV;
 • Телевізійний канал CTБ;
 • Навчальна телестудія КиМУ;
 • Центрльний канал;
 • Спілка молодих кінематографістів кінокомпанія «Х Муза».