Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва

Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з аудіовізуального мистецтва та виробництва на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

На початку ХХІ ст., коли в Україні створено ефективну соціально-економічну систему національного господарства, розвиток сфери культури та мистецтва набув для суспільного життя країни актуального значення. А, отже, постала необхідність залучення фахівців для розвитку сучасного телебачення, кіноіндустрії, а також створення сприятливих умов для реалізації людини як особистості у сфері культури та мистецтва. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців аудіовізуальної сфери, здатних приймати обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї, створювати та керувати новими сучасними телевізійними проектами.


Художнє керівництво курсами забезпечують:

Творчий керівник студентів магістратури:

Науково-педагогічний склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці.

 • доцент Дерюгін В.І. – Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України, режисер (творчі інтереси – розвиток кінотелережисури і кінотелепродюсерства; перспективи розвитку екранних мистецтв і ЗМІ в Україні); 
 • Мушкудіані О.Н. – д. філол. н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі (наукові інтереси - українська культура в міжнародному комунікаційному просторі; проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків; література, журналістика, кінематограф, театр; публіцистична майстерність;
 • доцент Данильченко А.В. – заслужений діяч мистецтв України, сценарист (творчі інтереси – розвиток кінотеледокументалістики, сучасні драматургічні технології в кіно і на телебаченні);
 • доцент Тишковська Л.В. – канд.філол.наук, доцент;
 • викладач Войтюк І.С. – член Національної спілки театральних діячів України режисер, продюсер, сценарист (творчі інтереси – формування творчого задуму режисера, написання та розроблення режисерського сценарію, вдосконалення акторської майстерності);
 • викладач Катунін О.В. – актор, режисер, сценарист (творчі інтереси –становлення і розвиток сучасної української режисури, історія виникнення телебачення в Україні, вдосконалення акторської майстерності);
 • викладач Робочек В.І. – член Національної спілки кінематографістів України, режисер, продюсер, сценарист (творчі інтереси – розвиток сучасного екранного мистецтва, телевізійного простору, дослідження «кліпового мислення» та його маніпуляції свідомістю глядача);  ;
 • викладач Чашковський Ю.Ф. – режисер монтажа (творчі інтереси – дослідження сучасних технологій відео- та телевізійного монтажу, мультиплікація і комп’ютерний дизайн);
 • викладач Пісний Ю.В – режисер, продюсер (творчі інтереси – розвиток та становлення сучасних технологій звукорежисури в Україні та закордоном).

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Історія світового кіно
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Історія телебачення
 • Історія музики та музлітература
 • Історія матеріальної культури та побуту
 • Історія українського кіно
 • Культура мовлення
 • Історія режисури
 • Вступ до спеціальності
 • Сценографія театру, кіно і телебачення
 • Звук та музика в кіно та на телебаченні
 • Кіновиробництво
 • Основи драматургії
 • Кіносценарна майстерність
 • Тележурналістика
 • Телевиробництво
 • Основи відеозйомки і кінотелетехніки
 • Майстерність актора
 • Практичний відеомонтаж
 • Основи режисури
 • Монтаж
 • Майстерність актора

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ВИБІРКОВИХ ДИСИПЛІН

 • Режисура телебачення
 • Студійне бакатоканальне технікозабезпечення
 • After-effect
 • Цифрові технології в кіноматографі і на телебаченні
 • Режисура анімаційного кіно
 • Кінофотоекспонометрія
 • Кіноекспонометрія
 • Кіноосвітлення і світлотехніка
 • Кліпмейкерство
 • Режисура ігрового
 • Режисура документального кіно
 • Мультиплікація
 • Специфіка виробництва музичних проектів
 • Специфіка виробництва проектів про дітей
 • Основи телепродюсерства
 • Основи кінопродюсерства
 • Майстерність режисера
 • Майстерність оператора
 • Майстерність телевидучого
 • Шоураннерство
 • Правова та патентна діяльність у роботі сучасних продакшн-студій
 • Герменевтика кінотеледокументалістики
 • Виробнича режисерська практика
 • Виробнича операторська практика
Магістр

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Теорія режисури кіно і телебачення
 • Декламаційна майстерність
 • Сучасні драматургічні технології світового телебачення
 • Соціокультурний компонент у сфері кіно і телебачення
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Продюсерська справа

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 • Історія кінотелемистецтвознавства
 • Наукові методи і напрямки аналізу медійних текстів
 • Комунікативні маніпуляції в кіно і на телебаченні
 • Світоглядна і художня специфіка телебачення та кінематографа
 • Структура програмування та реалізація мистецьких телевізійних програм Цифрові технології на телебаченні і в ЗМІ
 • Сценарна і редакторська справа
 • Трансмедійний сторітеллінг
 • Публіцистика в кіно і на телебаченні
 • Медіакультура
 • Європейський творчий дискурс
 • Стратегування та ризики медіапродюсингу
 • Екранне насильство та засоби його естетизації в сучасній культурі Експериментальна режисура в Україні та за кордоном
 • Майстерність спілкування з аудиторією
 • Брендування кінопроектів
 • Мультиплікаційний контент

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях


Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 021 “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”.


Науково-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження проблеми соціокультурного розвитку у соціально-інформаційній сфері та сфері аудіовізуальних мистецтв і театру; розвитку українського кінематографа на сучасному етапі; з'ясуванню ролі держави у розвитку кіно і театрального мистецтва.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукові дослідження у межах науково-дослідної теми ННІ журналістики, кіно і телебачення: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (09.2019 р. – 05.2021 р.) (затверджена в УкрІНТЕІ, реєстраційний номер – 0119U102045; керівник - к.іст.н., доц. Самойлов О.Ф.).

Основні напрями наукових досліджень

 • Розвиток українського кінематографа на сучасному етапі
 • Державна підтримка розвитку кіно і театрального мистецтва

На базі Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення здійснюється видання  збірника наукових праць  «Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій» (у двох томах, Київ: КиМУ, 2020) та збірника наукових праць «Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку та сучасності» (у двох томах, Київ: КиМУ, 2019).


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).


Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва:

Наукові гуртки:

 • науковий гурток «Кіноклуб» (керівник – доц. Дерюгін В.І.)
 • науковий гурток «Кінокадр» (керівник – викл. Робочек В.І.)

Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:


Практична підготовка

Практична підготовка студентів спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» є важливим етапом навчання і проводиться з метою узагальнення й удосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності їх до самостійної професійної діяльності, а саме: вивчення кіно і телевиробництва; закріплення навичок підготовки екранних творів;  вивчення структури і організації роботи телевізійних і продакшн-студій; вивчення системи планування роботи й управління кінотелевізійними службами.

Базами практики є: «Перша національна школа телебачення «5 канал ТВ», ТОВ «Кінокомпанія Гагарін медіа», ТОВ «Волна фільм» тощо.

Студенти здобувають також практичний досвід під час створення програми «Студентський квиток», яка транслюється на місцевому та регіональних телеканалах – ТРК «33 канал» (м. Хмельницький), телерадіокомпанія «Ритм» (м. Рівне), ПП «Студія Калина» (м. Новоград-Волинський), телерадіокомпанія «НТК» (м. Коломия), телекомпанія «Вінтаж» (м. Київ); до 2019 року – Регіональна телекомпанія м. Березань, філія ПАТ НСТУ «Київська регіональна дирекція», філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА»», філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», Телеканал «Тоніс», ТРК «Київ» (м.Київ).

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців (вкладка) і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з аудіовізуального мистецтва та виробництва.

База практик:


Позааудиторна робота

З метою прищеплення студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих професійних та моральних якостей в освітньому процесі застосовуються творчі зустрічі та майстер-класи з провідними українськими та зарубіжними режисерами, операторами, сценаристами, продюсерами, музикантами, телеведучими та акторами


У 2016 – 2020 н.р. перед студентами відбулись майстер-класи та публічні лекції відомих журналістів, телеведучих і режисерів:

 • Володимир Лерд– відомий кінорежисер, сценарист.
 • Валерій Чигляєв– український актор театру та кіно, гуморист, шоумен, продюсер, режисер, Народний артист України
 • Руслан Шадиєв– продюсер розважальних шоу Нового каналу («Хто проти блондинок», «Суперінтуїція» «Вар’яти» та ін.)
 • Олег Сенцов– український режисер, сценарист, письменник, громадський діяч
 • Роман Сущенко– журналіст, кореспондент Національного інформаційного агентства Укрінформ
 • Андрій Дубчак– військовий кореспондент, фотограф «Радіо Свобода»
 • Вікторія Лезіна– генеральний продюсер «1+1 Продакшн»
 • Андрій Музика– головний режисер телевізійних розважальних шоу «Голос», «Голос. Діти», «Танці з зірками»
 • Юля Карпова– радіоведуча, ведуча ранкового розважального щоу Happy Ранок, радіостанція «Хіт FM»
 • Валентин Щербачов– спортивний журналіст, коментатор, засновник Національного Реєстру Рекордів України, Всесвітньої української спортивної агенції, голова Клубу незвичайних рекордсменів, заслужений журналіст України
 • Григорій Жигалов- журналіст інформаційної служби «Радіо Свобода», кореспондент програми «ТСН» (канал 1+1) у 2008–2015 роках
 • Тетяна Висоцька– телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ»)
 • Кирило Круторогов– спортивний журналіст, коментатор телеканалів «Футбол 1», «Футбол 2», «ТРК Україна», радіоведучий програми «Про футбол» на радіо Kiss FM
 • Крістофер Касс (Christofer Cass)- американський режисер та актор, викладач Нью-Йоркської кіноакадемії у м. Лос-Анджелес (Каліфорнія, США)
 • Олена Скачко- головний редактор журналу «Единственная» у 2000–2017 роках, письменниця
 • Руслан Кухарчук- президент Асоціації журналістів і видавців «Новомедіа», редактор, медіа-менеджер і громадський діяч
 • Олена Федорова– член Національної спілки журналістів України та Латвійської асоціації PR-фахівців (LASAP), засновник Школи сучасних комунікацій Taktika
 • Ольга Погинайко– замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип»
 • Олександр Джусупов- журналіст, ведучий «Нового каналу»
 • Валерій Іваненко- генеральний директор телеканалу «5-й канал»
 • Джефф Віналл (Jeff Vinall)- американський режисер та сценарист
 • Вадим Кастеллі- український режисер
 • Дмитро Томашпольський- кінорежисер, лауреат державної кінопремії ім. О.П.Довженка, лауреат Премії Української Академії кіномистецтва «Золота дзиґа»
 • Жан Новосельцев- журналіст телеканалу «1+1»
 • Тетяна Мельниченко– журналіст «Радіолюкс»
 • Девід Горсі (David Horsey)- відомий американський журналіст, політичний карикатурист і колумніст, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії
 • Ігор Никитюк– заступник керівника управління офіційними сайтами Адміністрації Президента України

Тематичні екскурсії, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу:


Cтудентські досягнення

ХІІ Всеукраїнський ІХ Міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» ім. В. Чубасова»: Євгеній Гаврик – Гран-Прі, спеціальний приз імені Андрія Бенкендорфа, номінація «Краща режисерська відеоробота» – художній короткометражний фільм «Колекціонер»; Тетяна Василів – Диплом І-го ступеня в номінації «Анімаційна відеоробота» – мультфільм «Фруктова симфонія»; Софія Половенко – Диплом III-го ступеня в номінації «Студентська відеоробота» – "Smart robots"; Вікторія Бишовець – Диплом ІІ-го ступеня в номінації «Постановочна відеоробота» «Безвідповідальна відповідальність» – екранізація монолога Євгенії «А зори здесь тихие». ХІ Всеукраїнський і VII міжнародний фестиваль «Молоде телебачення» ім. В.Л. Чубасова: Володимир Паляниця – I місце за публіцистичний документальний фільм "Голос"; Марія Компанець – фільм "Янгол" ІІ місце за роботу режисера з актором (режисерську роботу) у номінації короткометражний художній фільм; Андрій Салеомон – програма "Художник UA" за творче рішення, спеціальний диплом журі; Наталія Кудрик – короткометражний художній фільм "Навіки твій" (за сучасне прочитання твору), спеціальний диплом журі; Олександра Башкатова – за фільм "Чого я хочу" – краща роль у студентській постановчій відеороботі, спеціальний диплом журі. Каннський кінофестиваль: Андрій Кучмій, Володимир Паляниця – Номінація «Short Film Corner» – фільм "Орієнтир». Міжнародний фестиваль пластичного мистецтва: Влада Мильникова –  І місце у номінації «Найкраще звукове рішення» за арт-хорорр постановку  у темряві «Вій»;  Тетяна Василів – І місце у номінації «Найкращий анімаційний фільм» за анімаційний фільм «Фруктова симфонія»;  Костянтин Петроченко –  І місце у номінації «Кращий дитячий актор» за  анімаційний фільм «Фруктова симфонія».

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють за фахом. Серед них – Вячеслав Цимбалюк (Випускник Інституту журналістики, кіно і телебачення 2002 року. Професійні здобутки: ведучий телеканала ICTV, програма "Факти. Спорт".), Максим Сікора (Випускник Інституту журналістики, кіно і телебачення 2004 року. Професійні здобутки: телеведучий, журналіст, ведучий інформаційно-аналітичної програми "Сьогодні" на каналі "Україна), Іван Любиш-Кірдей (Випускник Інституту журналістики, кіно і телебачення 2007 року. Професійні здобутки: оператор телеканала "1+1", лауреат німецької премії теле- та кінооператорів Deutscher Kamerapreis за телефільм "Втеча з Іловайська".), Інна Шевченко (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2007 року. Професійні здобутки: ведуча головного випуску новин "Факти" на ICTV), Катерина Коваленко (Випускниця Інституту журналістики, кіно і телебачення 2008 року. Професійні здобутки: генеральний продюсер продакшн-компанії «Стиль».), Олександр Жеребко (Випускник 2009 року. Професійні здобутки: режисер кіно та телебачення, актор театру та кіно, телеведучий та науковець в галузі кінематографії та телебачення. Лауреат Національного рейтингу «Топ-100 видатних чоловіків Київщини». Олександр Жеребко став обличчям мережі маркетів «КОЛО». Глядачі та ЗМІ назвали Олександра Жеребка — «Українським Містером Біном».), Володимир Паляниця (Випускник 2013 року. Професійні здобутки: професійний актор («Возвращение Мухтара», «След», «Брат за брата» та ін.), диктор, ведучий ефіру (радіостанції «Мелодія», «Авторадіо»), працює над дубляжем та озвучуванням художніх і мультиплікаційних фільмів) та інші.


Кафедра хімії та фармакогнозії постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:

 • Профорієнтаційний марафон – 2021(12 квітня 2021 року);
 • Засідання секції «Сучасні аспекти інформаційно-комунікаційних технології в освіті / Modern aspects of information and communication technologies in education» (26.03.2021 року)
 • День відкритих дверей у КиМУ (27.02.2021 року)
 • Всеукраїнська Універсіада 2021(27.02.2021 року)
 • Пробне ЗНО (21–23 січня 2021 року)
 • Пробні вступні випробування (28–30 січня 2021 року)
 • День відкритих дверей у КиМУ (19.12.2020 року)
 • Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (10.12.2020 року)
 • Інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт 2021» (28.11. 2020 року)
 • I етап конкурсу науково-дослідних робіт "Універсіада" (12.11.2020 року)
 • Зустріч з абітурієнтами «Вибір омріяної професії - запорука успіху!» (17.10.2020 року)
 • День відкритих дверей; ХХ Всеукраїнська «Універсіада» (29.02.2020)
 • День гімназії №34 «Либідь» у КиМУ (13.12.2019 року)
 • Проект КиМУ «ІНТЕЛЕКТ» в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» (27.11.2019 року)
 • День абітурієнта (23.11.2019 року)
 • «Моя майбутня професія-журналіст» (11.11.2019 року)
 • День відкритих дверей (28.09.2019 року)