Кафедра теорії та історії журналістики

Завідувач кафедри теорії та історії журналістики

Мушкудіані Олександр Нестерович

Завідувач кафедри, д.філол.н., професор
kafedra_tizh@kymu.edu.ua

Спрямування діяльності кафедри – забезпечення підготовки фахівців з журналістики (друковані ЗМІ, реклама та PR, тележурналістика, інтернет-журналістика, соціальні комунікації) за ступенем вищої освіти бакалавр, за освітньо-професійною програмою:

Кафедра забезпечена висококваліфікованими фахівцями у сфері журналістики, серед яких:

Мушкудіані О.Н. – професор, академік Академії наук вищої освіти України, д-р філол. наук, перекладач, автор понад 150 наукових статей і 15 монографій, член Національної спілки письменників України, почесний професор Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі, нагороджений медаллю «Почесна відзнака» у 2013 році за особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу, головний редактор ВАКівського збірника КиМУ «Вісник» (Літературознавчі студії) і сходознавчого альманаху «Orientalis»; Кривошея Г.П. - професор, к.і.н., заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України; Ющук І.П. - професор, к.філол.н.; Козак В.А., к.ф.н., Кузьмич О.А. - к.пед.н.; Колодкевич Г.В. - к.філол.н.; Москальов Д.П. – к.філол.н.; Перевертень Н.С. - к.філол.н. та ін.та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • агенційна журналістика;
 • газетно-журнальне виробництво;
 • публіцистична майстерність;
 • журналістське розслідування;
 • журналістський практикум;
 • журналістські жанри;
 • зарубіжна література;
 • історія зарубіжної журналістики;
 • історія зарубіжної літератури;
 • історія світової літератури;
 • сучасна зарубіжна література;
 • історія української журналістики;
 • літературний стиль;
 • медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста);
 • медіакритика; медіаправо;
 • міжнародна журналістика;
 • переглядовий семінар;
 • проблематика ЗМІ (політична,економічна,екологічна, медіоекологічна, науково-технічна, культурна, мовно-літературна);
 • проблематика ЗМІ (релігійна, соціальна, морально-етична, правове виховання, міжнародна, військова, спортивна, розважальна);
 • публіцистика;
 • радіовиробництво;
 • рекламний та PR-менеджмент;
 • рекламознавство та підготовка рекламних текстів;
 • робота журналіста в кадрі;
 • стилістика газетно-журнального тексту;
 • телевиробництво;
 • теорія журналістики;
 • теорія і методика журналістської творчості;
 • теорія твору і тексту;
 • фотожурналістика;
 • сучасний літературно-видавничій процес.
Магістр
 • актуальні проблеми літературознавства;
 • актуальні проблеми теорії та історії журналістики;
 • публіцистична майстерність;
 • герменевтика та еристика;
 • документознавство та архівознавство;
 • методика та організація наукових досліджень;
 • світове та українське журналістикознавство;
 • теорія та історія видавничої справи та редагування;
 • соціологія громадської думки.

Специфікою організації навчального процесу є викладання англійською мовою частини лекцій та всіх семінарських занять з кожного навчального курсу. Практикується проведення практичних занять із професійних предметів на базі власної навчально-виробничої телестудії КиМУ, радіостудії, прес-центру, фотостудії. Організовуються і виїзні заняття у редакціях газет і телеканалів.


Наукова робота

Кафедра разом із кафедрою соціальних комунікацій видає щорічний збірник наукових праць «Вісник Київського міжнародного університету», серія «Соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво» (свідоцтво сер. КВ № 13616 – 2590Р від 03.12.2007).


Науковці кафедри у 2016 - 2019 роках брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях:


У 2015-2019 рр. науково–педагогічними працівниками кафедри було видано:

 • Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика: типологічні ознаки. – Київ: КиМУ, 2015.
 • Мушкудіані О.Н. Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми. Переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані. К.: КиМУ, 2015. – 660 с.
 • Кривошея Г.П., Шульгіна В.І., Тур’ян О.В. Методичні аспекти журналістської роботи: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 310 с.
 • Кривошея Г.П. Творчий потенціал журналіста: психологічні аспекти (наук.ред. Кривошея Г.П.) – К.: КиМУ, 2015. – 65с.;
 • Колодкевич Г.В. Варіативність художнього мислення Василя Стуса. Монографія. К.: КиМУ, 2015. – 242 с.
 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. К.: КиМУ, 2016. – 830 с.
 • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. – (Перекл. і передмова О.Н. Мушкудіані). – К.: КиМУ, 2016. – 334 с.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.
 • Перевертень Н.С. Українська література 70-90-х рр. ХІХ ст.: Курс лекцій / Н. Перевертень.– К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
 • Мушкудіані О.Н. Нодар Думбадзе. Оповідання. – (Переклад О.Н. Мушкудіані). – К.: КиМУ, 2017. – 192 с.
 • Кривошея Г.П. Довідник журналіста-екстремала: Навч. Посібник. – м. Київ: КиМУ, 2017 р.
 • Колодкевич Г.В. Новітня українська література. Ранній модернізм: Курс лекцій. К.: КиМУ, 2017. – 90 с.
 • Колодкевич Г.В. Рецепція Василя Стуса як тексту українською масовою культурою. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017 P. 68–70.
 • Козак В.А. Збірник матеріалів для загального редагування. Навчальний посібник. К. : КиМУ, 2017. – 90 с.
 • Москальов Д.П. Массовый принцип японской культуры: истоки и особенности. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 70–73.
 • Мушкудіані О.Н. Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал і декодування. Розділ 1 // Методологічні аспекти інтерпретації художнього дискурсу. Колективна монографія [наук. ред.: Кінщак О.М.] К.: КиМУ, 2018. 289 с. С.28 – 44.
 • В.А. Козак, Н.С. Перевертень Комунікація «автор – читач», «індивід – соціум» у текстах класиків української літератури. Розділ ІІІ / Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.] Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 203–243.
 • Кривошея Г.П. Свобода преси як усвідомлення відповідальності за її зміст / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т.1. 440 с., С. 61–67
 • Колодкевич Г.В. Реклама і менеджмент як феномени комунікаційної культури Розділ ІІ / Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.] Київ: КиМУ, 2019. 325 с., С. 161–203.
 • Андріяшик О.Р. Жанрово-стильові парадигми медитативної прози: монографія. Київ: КиМУ, 2019. – 229 с.

Кафедра сприяє науково-дослідній роботі студентів, їх участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах:


Щороку для студентів Інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів:

Майстер-класи:

Зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:


Традиційними стали екскурсії студентів до видавництв редакцій газет і журналів:


Практичних навичок майбутні журналісти набувають у таких засобах масової інформації, рекламних та інформаційних агентствах, у відділах із зв’язків із громадськістю (pr):

 • Прес-служба МЗС України;
 • Телестудія КиМУ;
 • Прес-центр КиМУ;
 • Телеканал «Студія 1+1»;
 • Телеканал «Інтер»;
 • Телеканал «НТН»;
 • Телеканал «2+2»;
 • Телеканал «Культура»;
 • Газета «Голос України»;
 • Журналу «Журналіст України»;
 • Газета «Сегодня»;
 • Газета «Україна молода»;
 • Газета «Порадниця»;
 • Агентство новин «Укрінформ»;
 • ТРК «Київ»;
 • Прес-служба МЗС України;
 • Газета «Народна армія», центральний друкований орган МО України;
 • Центральна телерадіостудія МО України (ЦТРС);
 • Газета «Іменем Закону», МВС України;
 • Рекламне агентство «Dialla»;
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, участь у забезпеченні взаємодії ланок апарату редакції або компанії; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами;проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботі.

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у друкованих ЗМІ матеріалів студентів. Студенти, що навчаються за спеціалізацією Тележурналістика, пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 20 українських каналів.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора.