Кафедра теорії та історії журналістики

Завідувач кафедри теорії та історії журналістики

Мушкудіані Олександр Нестерович

Завідувач кафедри, д.філол.н., професор
kafedra_tizh@kymu.edu.ua

Кафедра теорії та історії журналістики, яка створена 1995 року, здійснює підготовку фахівців із журналістики за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Освітній процес


Кафедра забезпечує викладання таких професійних і практичних дисциплін:

Бакалавр
 • агенційна журналістика
 • газетно-журнальне виробництв
 • публіцистична майстерність
 • журналістське розслідування
 • журналістський практикум
 • журналістські жанри
 • зарубіжна література
 • історія зарубіжної журналістики
 • історія зарубіжної літератури
 • історія світової літератури
 • сучасна зарубіжна література
 • історія української журналістики
 • літературний стиль
 • медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста)
 • медіакритика; медіаправо
 • міжнародна журналістика
 • переглядовий семінар
 • проблематика ЗМІ (політична, економічна, екологічна, медіоекологічна, науково-технічна, культурна, мовно-літературна)
 • проблематика ЗМІ (релігійна, соціальна, морально-етична, правове виховання, міжнародна, військова, спортивна, розважальна)
 • публіцистика
 • радіо виробництво
 • рекламний та PR-менеджмент
 • рекламознавство та підготовка рекламних текстів
 • робота журналіста в кадрі
 • стилістика газетно-журнального тексту
 • телевиробництво
 • теорія журналістики
 • теорія і методика журналістської творчості
 • теорія твору і тексту
 • фотожурналістика
 • сучасний літературно-видавничий процес
Магістр
 • актуальні проблеми літературознавства
 • актуальні проблеми теорії та історії журналістики
 • публіцистична майстерність
 • герменевтика та еристика
 • документознавство та архівознавство
 • методика та організація наукових досліджень
 • світове та українське журналістикознавство
 • теорія та історія видавничої справи та редагування
 • соціологія громадської думки

Специфікою вивчення фахових дисциплін є викладання англійською мовою частини лекцій, усіх семінарських занять із кожного навчального курсу. Практикується проведення практичних занять із професійних предметів на базі власних навчально-виробничої телестудії, радіостудії, прес-центру, фотостудії. Організовуються також і виїзні заняття в редакціях газет і на телеканалах м. Києва. На кафедрі проходить стажування викладачів з інших закладів вищої освіти країни.

Науково–педагогічні працівники кафедри забезпечують організацію та керівництво навчальною, виробничою, педагогічною (асистентською) та науково-виробничою практиками.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: соціально-інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – к. істор. наук О.Ф.Самойлов).

Основні напрями наукових досліджень

Кафедра теорії та історії журналістики спільно з кафедрою соціальних комунікацій, кафедрою аудіовізуальних мистецтв та виробництва, кафедрою сценічного мистецтва формує щорічний збірник наукових праць: «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» (2017); «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (2018); «Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності» (2019). У 2018 році кафедрою соціальних комунікацій видано колективну монографію «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». У 2019 році було видано колективну монографію «Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу».


Результати науково-дослідної роботи знаходять своє відображення в участі викладачів на наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:


Основні публікації науковців кафедри у 2016 – 2019 роках:

 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. Київ: КиМУ, 2016. 830 с.
 • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. – (Перекл. і передмова О.Н. Мушкудіані). – Київ: КиМУ, 2016. 334 с.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. Київ: Університет ім. Б. Грінченка, 2016
 • Перевертень Н.С. Українська література 70-90-х рр. ХІХ ст.: Курс лекцій / Н. Перевертень. Київ: КиМУ, 2016. 105 с.
 • Мушкудіані О.Н. Нодар Думбадзе. Оповідання. – (Переклад О.Н. Мушкудіані). – Київ: КиМУ, 2017. 192 с.
 • Кривошея Г.П. Довідник журналіста-екстремала: Навч. посібник. – м. Київ: КиМУ, 2017 р.
 • Колодкевич Г.В. Новітня українська література. Ранній модернізм: Курс лекцій. Київ: КиМУ, 2017. – 90 с.
 • Колодкевич Г.В. Рецепція Василя Стуса як тексту українською масовою культурою. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017 P. 68–70
 • Козак В.А. Збірник матеріалів для загального редагування. Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2017. – 90 с.
 • Москальов Д.П. Массовый принцип японской культуры: истоки и особенности. EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants. Autumn 2017. – London, 2017., P. 70–73
 • Мушкудіані О.Н. Художньо-публіцистичний дискурс: функціонал і декодування. Розділ 1 // Методологічні аспекти інтерпретації художнього дискурсу. Колективна монографія [наук. ред.: Кінщак О.М.] Київ: КиМУ, 2018. 289 с. С.28 – 44
 • В.А. Козак, Н.С. Перевертень Комунікація «автор – читач», «індивід – соціум» у текстах класиків української літератури. Розділ ІІІ / Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.] Київ: КиМУ, 2019. 325 с. С. 203–243
 • Кривошея Г.П. Свобода преси як усвідомлення відповідальності за її зміст / Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.] У 2-х т. Київ: КиМУ, 2019. Т.1. 440 с., С. 61–67
 • Колодкевич Г.В. Реклама і менеджмент як феномени комунікаційної культури Розділ ІІ / Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література, рекламознавство, кінематограф, театр. Колективна монографія [наук. ред.: Чебанова О.Є.] Київ: КиМУ, 2019. 325 с., С. 161–203
 • Андріяшик О.Р. Жанрово-стильові парадигми медитативної прози: монографія. Київ: КиМУ, 2019. – 229 с.

Кафедра сприяє науково-дослідній роботі студентів, їх участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах:

На кафедрі створено й працюють наукові гуртки:

 • «Літературний Київ. Журналістське розслідування» (науковий керівник – Н.С.Перевертень)
 • «Літературне об’єднання» (науковий керівник – Г.П. Кривошея)

Cтудентські наукові досягнення

Результати наукових пошуків студентів знаходять відображення у збірниках наукових праць:

 • Д.Є. Данченко, А.К. Сікорський, Л.О. Хромченкова, І.В. Римаренко, В. П. Науменко – Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності (збірник наукових праць у 2-х т.). Київ: КиМУ, 2019
 • Д.А. Гуляйченко, Л В. Дьоміна, А.О. Позиніч, Тамарі Хабуліані, О.С. Голубєва, Т.В. Маціборська, Кеті Газделіані – «Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства» (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2018
 • К.В. Головко, В.М. Єрьоменко, О.В. Єфименко,Х.А. Перкова, К.О. Пустовгар, О.О. Шелест, Гульметов С.В., М.О. Чопик, Р.С. Закусило, Х.Е. Агаєв – «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» (збірник наукових праць у 2 томах). Київ: КиМУ, 2017

Щороку для студентів Інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів:

Майстер-класи:

Зустрічі з випускниками:


Традиційні екскурсії студентів до видавництв редакцій газет і журналів:


Практичні навички майбутні журналісти набувають у таких засобах масової інформації, рекламних та інформаційних агентствах, відділах із зв’язків із громадськістю (pr):

 • Прес-служба МЗС України
 • Телестудія КиМУ
 • Прес-центр КиМУ
 • Телеканал «Студія 1+1»
 • Телеканал «Інтер»
 • Телеканал «НТН»
 • Телеканал «2+2»
 • Телеканал «Культура»
 • Газета «Голос України»
 • Журналу «Журналіст України»
 • Газета «Сегодня»
 • Газета «Україна молода»
 • Газета «Порадниця»
 • Агентство новин «Укрінформ»
 • ТРК «Київ»
 • Прес-служба МЗС України
 • Газета «Народна армія», центральний друкований орган МО України
 • Центральна телерадіостудія МО України (ЦТРС)
 • Газета «Іменем Закону», МВС України
 • Рекламне агентство «Dialla»
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, участь у забезпеченні взаємодії ланок апарату редакції або компанії; участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами;проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботіах. Велике значення у професійній підготовці майбутніх журналістів має їх робота в електронній газеті КиМУ «Postscriptum +», головним редактором якої є проректор із науково-педагогічної роботи Університету, д.пед.н., професор С.М. Мартиненко.

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у друкованих ЗМІ матеріалів студентів. Майбутні фахівці, що навчаються за спеціалізацією Тележурналістика, пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які демонструють телеканали України.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора, навчально-виробнича телестудія, студія звукозапису