Журналістика

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Теорія і практика вищої школи
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Управління персоналом
 • Створення та просування власного медіа-продукту
 • Нові та альтернативні медіа
 • Практикум з наукового менеджменту
 • Теоретико-методологічні та практичні засади соціальних комунікацій
 • Методологія дослідження соціальних комунікацій
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Авторське право
 • Герменевтика та еристика
 • Системний аналіз актуальних проблем журналістикознавства
 • Технології та виробництво медіапродукту
 • Світове та українське журналістикознавство
 • Публіцистика

Дисципліни циклу вибіркової підготовки (силабуси):

 • Сучасниий медіа текст
 • Документознавство та архівознавство
 • Аналітика цифрових медіа і соцмереж
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • Соціальна інформатика
 • Блогінг і громадянська журналістика
 • Мультимедійний контент
 • Медійний дискурс культури
 • Тележурналістика і крос-медіа
 • Сценарна і редакторська справа
 • Аудіовізуальна комунікація на телебаченні
 • Комунікаційні маніпуляції на телебаченні
 • Теорія телебачення
 • Журналістська конфліктологія
 • Інформаційна політика України
 • Структура програмування та реалізація телевізійних програм

Освітній процес проводиться в спеціалізованих аудиторіях.


Студенти Інституту журналістики проходять практичну підготовку в:

 • ТОВ «Кінокомпанія Гагарін Медіа»
 • Перша Національна Школа Телебачення
 • Телеканал ICTV
 • Новий канал
 • ТОВ «Волна Фільм»
 • Навчальна телестудія КиМУ
 • КП «Міська ТРК «Славутич»
 • ТОВ «Президент фільм Україна»
 • ГО «Союз молодих кінематографістів України»
 • Київська державна телерадіокомпанія «Центральний канал»
 • ТОВ «5 канал ТВ»

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

Мета педагогічної практики – розвиток у студентів магістратури вміння здійснювати педагогічну діяльність у процесі викладання фахових дисциплін.

Метою науково-виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації професійної діяльності, формування у них, на базі одержаних в Університеті професійних умінь і навичок, здатності приймати самостійні рішення під час журналістської роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Практика студентів – майбутніх журналістів є невід’ємною складовою освітнього процесу. Науково-виробнича практика проводиться на ІІ курсі магістратури у редакціях, друкованих ЗМІ, на теле- та радіокомпаніях, PR – та рекламних агентствах або відділах установ.


Після повного курсу навчання фахівець із журналістики може займати первинні посади:

 • Диктора і ведучого телепрограм
 • Тележурналіста
 • Фахівця з PR
 • Фахівця з медіадизайну
 • Спічрайтера
 • Медіатехнолога
 • Медіаменеджера
 • Редактора та сценариста
 • Блоггера
 • Спеціалістом у галузі крос-медіа