Засідання секції «Сучасні аспекти інформаційно-комунікаційних технології в освіті / Modern aspects of information and communication technologies in education»

26.03.2021

26 березня 2021 року на Факультеті інформаційних технологій Київського міжнародного університету було проведено секційне засідання в межах ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (дистанційна форма).

Тема засідання «Сучасні аспекти інформаційно-комунікаційних технології в освіті». Модератор заходу: Сініченко С.В., доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій Київського міжнародного університету. У роботі секції взяли участь керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники різних інститутів, факультетів, викладачі Коледжу, студенти Київського міжнародного університету, а також були запрошені науково-педагогічні працівники інших вищих навчальних закладів освіти.

На секції виступили:

Щербак Л.М., доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук КиМУ, Сініченко С.В., доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій КиМУ. Характерні властивості інформаційних технологій з елементами штучного інтелекту

Аразмірадова Т.М, викладач ЦК з ІТ Коледжу КиМУ. EdTech(Education Technology) and e-learning

Дергач І.В., викладач кафедри комп’ютерних наук КиМУ. Штучний інтелект у фізичних дослідженнях

Півень О.Б., кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук КиМУ. Перспективи використання технології блокчейн для підвищення рівня захищеності документів про вищу освіту

Барбасов С.О., викладач кафедри комп’ютерних наук КиМУ. Використання Інтернет-ресурсів для підготовки спеціалістів з ІТ-технологій

Штанько А.П., кандидат технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук КиМУ. Використання комп’ютерних технологій у політичній діяльності

Дьомічев К.Е., кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук КиМУ. Визначення індексу задоволеності споживачів освітніх послуг у період дистанційного навчання

Зоря М.В., викладач ЦК з ІТ Коледжу КиМУ. Математичні методи інформаційних технологій

Мартинюк Г.В., кандидат технічних наук, доцент НАУ. Щербак Л.М., доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук КиМУ. LFB-метод для приховування інформації

Марченко Н.Б., кандидат технічних наук, доцент НАУ. Щербак Л.М., доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук КиМУ. Інформаційні технології багаторівневих систем

Хайдуров В.В., кандидат технічних наук, співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України. Сініченко С.В., доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету інформаційних технологій КиМУ. Сучасні напрями штучного інтелекту в науці і техніці

Скворцова Т.Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов КиМУ. Проблема формування компетенції оцінки якості перекладу як складової формування  критичного підходу до інформації

Козак В.А.,доцент кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ. Фактчекінг у контексті

сучасних журналістських розслідувань

Черниш О.А.,викладачка кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ. Роль українських письменників кінця хіх початку хх століття у формуванні та збереженні національної ідентичності у дитячій літературі

Туржанська В.Д., викладачка кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ. Трендвотчінг українського інфопростору: чотири вектори розвитку

Мельниченко А.В, викладачка кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ. Стратегії візуальних комунікацій у медіа

Чебанова О.Є.,професор кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення КиМУ. Театр як комунікація і взаємодія

Зоря М. В., викладач ЦК з ІТ Коледжу КиМУ. Математичні методи в інформаційних технологіях

Рябцева А. Ю., магістрантка 2 курсу Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ. Економічний переклад, як один із найскладніших видів перекладу

Федоренко Ю. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Україна, Полтава. Формування професійних компетенцій у фахівців ІТ-технологій

Шмаренкова Н. В. (сцен. псевд. КАМАЛІЯ) (м.Київ), заслужена артистка України, член творчої спілки «АДЕМ України», здобувач. Актуальні питання музичної інтерпретації естрадних вокальних творів

Мягкова О.В., к.держ.упр., доцент кафедри економіки, підприємництва, менеджменту КиМУ. Техніка графічної фасилітації у вивченні іноземної мови

Шупицький І.М., завідуючий кафедрою хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії, доцент, кандидат медичних наук. Ph.D. Сучасні цифрові технології в педагогиці

У результаті обговорень, учасниками секційного засідання було зроблено висновок, що у сучасному світі інформатизація освіти (поширення хмарних технологій, електронного та дистанційного навчання, складання репозиторіїв електронних ресурсів) є важливою складовою розвитку сучасного суспільства. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сферу освіти сприяє підвищенню якості, ефективності та доступності навчання для всіх: від дитини до дорослої людини. Можливості взаємодії через Інтернет мають додатковий потенціал для викладання та навчання, поєднуючи цифрові технології та інформаційні ресурси у глобальне інформаційно-освітнє середовище.

Засідання відбулося на високому професійному рівні. Діалог був цікавим, конструктивним і результативним. Зустріч була надзвичайно інформативною.