Засідання секції «Моделювання освітнього процесу: новітні світові та європейські практики / Madeling of the educational process: the latest world and European practices»

26.03.2021

26 березня 2021 року на платформі ZOOM відбулося засідання секції педагогіки та іноземних мов за темою «Моделювання освітнього процесу: новітні світові та європейські практики» / «Madeling of the educational process: the latest world and European practices»

Модератори:

 Рудаківська С.В. проректор КиМУ з доуніверситетської підготовки, к.ф.н., професор КиМУ;

Тіменко І.В.  – проректор з міжнародного співробітництва, к.ф.н., професор КиМУ

У роботі секції взяли участь директори закладів середньої освіти – партнери КиМУ, а також керівники структурних підрозділів, викладачі та студенти університету .

На секції виступили:

 • Пушкарьова Тетяна Едуардівна – к.пед.н., директор Скандинавської гімназії Дарницького району м. Києва – Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти як важливий чинник розвитку сучасного закладу середньої освіти.
 • Жукова Алла Георгіївна – директор гімназії міжнародних відносин №323 Дарницького району м. Києва – Інноваційні підходи до створення особистісно орієнтованого освітнього процесу.
 • Борзенкова Тетяна Андріївна – керівник групи Всеукраїнського експерименту «Допрофільна підготовка та профільне навчання в системі гімназія–ліцей на базі гімназії № 136 м. Києва» – Інновації у впровадженні ідей Педагогіки партнерства.
 • Рудаківська Світлана Вікторівнак.ф.н. проректор КиМУ з доуніверситетської підготовки, професор КиМУ – Педагогіка партнерства як основа соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу.
 • Руда Оксана Зиновіївна – к.істор.н., доцент, доцент кафедри психології та педагогіки КиМУ – Що змінилося в середній освіті з прийняттям державного стандарту базової освіти.
 • Величко Неля Анатоліївна – професор кафедри хорового диригування Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, заслужений працівник культури України, доцент – Особливості музикознавчої термінології вокально-хорового мистецтва України XX – початку XXI ст.
 • Горенко Лариса Іванівна – к.мист., старший науковий співробітник, професор кафедри музичного мистецтва КиМУ – Івент-технології естрадного музичного мистецтва в епоху європейського постмодерну.
 • Осокіна Юлія Сергіївна – к.філос.н., доцент кафедри психології та педагогіки КиМУ – Місце традиційних принципів навчання в світлі інноваційної освіти в Китаї.
 • Кісельова Яна Володимирівна – керівник центру міжнародних та громадських зв’язків КиМУ – Автономія закладу середньої освіти, можливості та перспективи.
 • Попченко Іван Сергійович – заступник директора з виховної роботи середньої школи №230 м. Києва – Професійна компетентність сучасного керівника закладу освіти. Реалізація концепції національно-патріотичного виховання.
 • Кулакевич Тетяна Василівна – доцент кафедри психології та педагогіки КиМУ – Педагогічні умови формування комунікативної компетентності викладача закладу освіти.
 • Верна Марина Вікторівна – асистент вчителя початкових класів ЗСО №218 Деснянського району м. Києва – Педагогічні умови формування пізнавального інтересу в учнів 1 класу.
 • Березинець Ганна Вікторівна – вчитель початкових класів Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» Київської області – Особливості моделювання готовності учнів першого класу до екологічної діяльності.
 • Алішер Анна Вікторівна – аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), член творчої спілки «АДЕМ України» – Феномен професійної компетенції в галузі музичного мистецтва початку XXI ст.
 • Набатов Сергій – здобувач вищої освіти доктора філософії кафедри психології та педагогіки КиМУ, хореограф – Міжнародні стандарти забезпечення освітнього процесу початку XXI ст.: перспективи розвитку.

 

Учасники секційного засідання одностайно прийняли рішення про необхідність моделювання та оновлення освітнього середовища закладів освіти з урахуванням потреб сьогодення та європейського вектору розвитку освіти.