Засідання секції «Правові засади професійної підготовки в Україні: досвід і перспективи / Legal bases of professional training in Ukraine: experience and prospects»

26.03.2021

26 березня 2021 року відбулося засідання секції «Правові засади професійної підготовки в Україні: досвід і перспективи / Legal bases of professional training in Ukraine: experience and prospects»  в розрізі ХХVІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків»

Модератор заходу: Панфілова Ю.М., кандидат юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту.

В роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники, а також аспіранти КиМУ.

На секції виступили:

 • Кучер Тетяна Миколаївна д.ю.н., доцент, професор кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет» Оціночні поняття в цивілістичному процесі
 • Шергін Сергій Олександрович д.політ.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Мегатренди глобального розвитку та футурологія міжнародних відносин
 • Сокирська Владилена Володимирівна д.і.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Інституційно-функціональний статус російсько-українського кордону в контексті відносин між РСФРР і УСРР 1920-х рр.
 • Гнєдкова Олена Геннадіївна к.пед.н., доцент кафедри зарубіжної філології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Проблема еквівалентності в крос-системному юридичному перекладі
 • Данченко Тетяна Володимирівна к.ю.н., доцент, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ПЗВО «Київський міжнародний університет», проректор з навчально-виховної роботи Єдині державні кваліфікаційні іспити: досвід і перспективи
 • Чернецька Олена Василівна к.ю.н., доцент, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ПЗВО «Київський міжнародний університет», директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин – Європеїзація конституційного права України в умовах інтеграції до європейського освітнього середовища
 • Сапарова Анастасія Олександрівна к.ю.н., доцент, завідувач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін ПЗВО  «Київський міжнародний університет» – Ідея автономії права від економіки в методології порівняльного правознавства
 • Панфілова Юлія Михайлівна к.ю.н., доцент, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ПЗВО  «Київський міжнародний університет», директор Навчально-наукового юридичного інституту – Питання правосуб’єктності індивіда в доктрині міжнародного права
 • Ткаченко Олександр Валерійович к.ю.н., доцент, професор кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Абсолютність права: деякі цивілістичні міркування з позицій фундаментальної онтології
 • Усманов Юрій Ільдарович к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ПЗВО «Київський міжнародний університет», завідувач кафедри – Проблема дотримання права людини на життя в умовах збройного конфлікту в Україні
 • Рудник Людмила Іванівна к.ю.н., доц. кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Право на доступ до інформації: нормативне закріплення та реалії сьогодення
 • Судак Ірина Іванівна к.і.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Відносини США та ЄС на міжнародній арені
 • Тараненко Ганна Геннадіївна к.пол.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Сучасний розвиток регіональної безпеки у Латинській Америці
 • Самойлов Олексій Федорович к.і.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Футбол як інструмент soft power у контексті теорії міжнародних відносин
 • Мохнатюк Ігор Олексійович к.і.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Взаємодія польської та галицької творчої інтелігенції кінець 19 – початок 20 століття
 • Данник Катерина Олександрівна к.культ., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Благодійництво як важливий напрям культурно-гуманітарного співробітництва
 • Шарко Олег Віталійович к.філос.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Зауваги до імперіалізму Сполучених Штатів
 • Алєксєєва-Даниленко Юлія Володимирівна викладач кафедри публічно-правових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет», аспірант Харківського університету внутрішніх справ  – Започаткування інституту кримінальних проступків в Україні
 • Лавриненко Олександр Олександрович доцент кафедри германських мов та перекладу ПЗВО «Київський міжнародний університет» Міжгалузева інтерференція юридичного перекладу (на матеріалі договорів)
 • Алексанян Валерій Ігорович викладач кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Тенденції трансформації образу сучасного політичного лідера в Україні
 • Клик Богдан Олегович викладач кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Аналіз державного регулювання галузі туризму в Україні
 • Порплиця Наталія Богданівна викладач кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Пріоритети регіонального розвитку на період до 2027 року.
 • Терехова Марія Анатоліївна викладач кафедри міжнародних відносин та туризму ПЗВО «Київський міжнародний університет» MICE-туризм у світі
 • Хачатурян Володимир Хачатурович викладач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Вплив глобалізації на банківську систему України
 • Олещук Адріана Ігорівна викладач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін – Захист свідків та потерпілих в рамках кримінального судочинства
 • Олійник Олег Станіславович здобувач вищої освіти доктора філософії кафедри публічно-правових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет», керуючий Адвокатського бюро Олега Олійника Щодо законодавчого врегулювання процедури повернення активів публічних пенсійних фондів, розміщених на рахунках в банках, що ліквідуються, відповідно до умов договору банківського вкладу
 • Каштан Олена Василівна здобувач вищої освіти доктора філософії кафедри публічно-правових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет» – Свідки у процесі доказування адміністративно-процесуального права України: правове регулювання процесу допиту та проблеми судової практики
 • Сергійчук Лилія Юріївна здобувач вищої освіти доктора філософії кафедри публічно-правових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет» Електронний документообіг в Україні
 • Соловський Євгеній Олександрович здобувач вищої освіти доктора філософії кафедри публічно-правових дисциплін ПЗВО «Київський міжнародний університет» Адміністративний примус у публічному праві України