Засідання секції «Професійна підготовка студентів ЗВО: ЇЇ ознаки та якість / Vocational training of students of higher education institutions: features and quality»

26.03.2021

26 березня 2021 року в межах   XXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» відбулося секційне засідання «Професійна підготовка студентів ЗВО: ЇЇ ознаки та якість».

Учасники виступали зі своїми доповідями та повідомленнями робочими мовами: українською та англійською. У засіданні секції взяли участь науково-педагогічні працівники та магістранти ЗВО м. Києва, Полтави, Івано-Франківська, Хмельницького.

Робота конференції проходила за тематичними напрямами:

  • Зворотний зв’язок студентів із викладачем
  • Компетентнісний підхід у підготовці фахівців із міжнародних відносин
  • Соціальний аспект професійної діяльності фахівців із циркулярної економіки
  • Особливості навчання іноземних мов у з урахуванням рівня емоційного інтелекту здобувачів вищої освіти технічних закладів вищої освіти
  • Специфіка іншомовної підготовки майбутніх фахівців
  • Формування професійного актора-виконавця засобами художнього слова
  • Актуальні питання формування творчої особистості засобами інтерактивного навчання.
  • Музична освіта в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи

На початку секції з вітальними словами виступили: Сисоєв Олексій Володимирович, к.е.н.,  доцент, директор департаменту ліцензування та акредитації, Мягкова Ольга Валеріївна, к.держ.упр., доцент, професор КиМУ, заступник директора департаменту ліцензування та акредитації КиМУ.

Особливо цікавими та дискусійними були виступи: Крупені І.М., к.політ.н, доцента, зав. кафедри міжнародних відносин та туризму, Ільїної Ніни Олександрівни, директора Навчально-наукового інституту театрального мистецтва, заслуженої артистки України, Кочержука Д.В., в.о. декана факультету музичного мистецтва КиМУ, Сисоєва О.В., к.е.н.,  доцент, директор департаменту ліцензування та акредитації,  Швеця М. А., аспіранта кафедри психології та педагогіки КиМУ.

У секційному форматі брали участь: Артемова Л.В.  д.пед.н., професор, професор кафедри психології та педагогіки Глухівського національного педагогічного університету, Колос Юлія Зіновіївна –  к.пед.н., доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Москаленко Марина Володимирівна – викладач кафедри загального мовознавства та іноземних мов, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Сніцар Інна Василівна – к.п.н., доцент кафедри іноземних мов Хмельницького  національного університету, Хромова Вікторія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент   кафедри зарубіжної філології та Авдєєва Світлана Олегівна, ст. викладач тієї ж кафедри Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Кавун Віктор Миколайович, заслужений артист України, доцент, член ТС «АДЕМ України», доцент кафедри культурології Національного університету біоресурсів та природокористування України, Полковенко Тарас Вікторович, к.філол.н, завідувач кафедри сценічного мистецтва ННІТМ ПЗВО КиМУ, член Національної спілки журналістів України, Походяща Олена Борисівна, заступник завідувача відділу збереження фондів Національного музею історії України, кандидат історичних наук,  Сітнікова Інна Петрівна, здобувач, член творчої спілки «АДЕМ України», режисер і продюсер Камалії, Стеценко Кирило Вадимович, голова Київського міського об’єднання ГО «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка», народний артист України, лауреат всеукраїнських та всесоюзних конкурсів скрипалів, доцент, завідувач кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, Кузьмич Ірина Богданівна – аспірант кафедри психології та педагогіки КиМУ

Конференція була досить плідною та конструктивною. Гості подякували організаторам за запрошення, цікаві доповіді відзначили активну участь магістрантів, а також висловили сподівання про подальшу наукову співпрацю.