Комп’ютерні науки

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра комп'ютерних наук.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Фізика
 • Політологія

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Менеджмент
 • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інформатизація суспільства
 • Управління ІТ-проектами
 • Експертні системи
 • Моделювання систем
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Комп'ютерна графіка
 • Системний аналіз
 • Мобільні системи і технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • Інформаційна безпека
 • Математичне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп`ютерного проектування
 • Програмна інженерія
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп'ютерні мережі
 • Алгоритмізація та програмування
 • Мова систем програмування

Вибіркові дисципліни (анотації):Студенти проходять практику в:

 • державних установах;
 • на підприємствах в сфері ІТ технологій.

Після повного курсу навчання фахівець з інформаційних технологій

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • експлуатацією автоматизованих систем управління й обробки інформації;
 • адмініструванням локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур і регулярним моніторингом й аудитом мережних ресурсів;
 • контролем за цілісністю, збереженням і забезпеченням захисту інформації в базах даних;
 • управлінням інформаційними ресурсами й обслуговуванням систем телекомунікації;
 • впровадженням і розробкою нових комп’ютерних та інформаційних технологій.
може обіймати посади:
 • фахівця інформаційно-аналітичних систем установ чи організацій;
 • архітектор програмного забезпечення;
 • архітектор мереж;
 • адміністратора веб-ресурсу в мережі Інтернет;
 • фахівця з моніторингу та аудиту мережних ресурсів;
 • фахівця з підтримки систем електронного урядування, електронного документообігу;
 • фахівця з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, ігр, бізнес-технологій тощо.
може працювати в:
 • організаціях, які використовують різноманітні інформаційні системи, зокрема, комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління;
 • організаціях, які розробляють або використовують системи штучного інтелекту й системне програмне забезпечення;
 • організаціях, які розробляють або використовують автоматизовані системи обробки інформації;
 • галузі інтернет-технологій.