Комп’ютерні науки

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра комп'ютерних наук.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • вища математика: аналітична геометрія і лінійна алгебра;
 • вища математика: математичний аналіз;
 • дискретна математика;
 • теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика;
 • теорія алгоритмів;
 • чисельні методи;
 • математичні методи дослідження операцій;
 • теорія прийняття рішень;
 • фізика;
 • екологія.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • алгоритмізація та програмування;
 • операційні системи;
 • організація баз даних та знань;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • комп'ютерна графіка;
 • системний аналіз;
 • моделювання систем;
 • проектування інформаційних систем;
 • методи та системи штучного інтелекту;
 • комп'ютерні мережі;
 • охорона праці та безпека життєдіяльності;
 • економіка та бізнес;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • веб-технології та веб-дизайн;
 • крос-платформне програмування;
 • технологія створення програмних продуктів;
 • технології комп`ютерного проектування;
 • технології захисту інформації;
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • управління ІТ-проектами;
 • електротехніка та електроніка;
 • комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів.


Спільна освітня програма КиМУ


Студенти проходять практику в:

 • державних установах;
 • на підприємствах в сфері ІТ технологій.

Після повного курсу навчання фахівець з інформаційних технологій

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • експлуатацією автоматизованих систем управління й обробки інформації;
 • адмініструванням локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур і регулярним моніторингом й аудитом мережних ресурсів;
 • контролем за цілісністю, збереженням і забезпеченням захисту інформації в базах даних;
 • управлінням інформаційними ресурсами й обслуговуванням систем телекомунікації;
 • впровадженням і розробкою нових комп’ютерних та інформаційних технологій.
може обіймати посади:
 • фахівця інформаційно-аналітичних систем установ чи організацій;
 • архітектор програмного забезпечення;
 • архітектор мереж;
 • адміністратора веб-ресурсу в мережі Інтернет;
 • фахівця з моніторингу та аудиту мережних ресурсів;
 • фахівця з підтримки систем електронного урядування, електронного документообігу;
 • фахівця з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, ігр, бізнес-технологій тощо.
може працювати в:
 • організаціях, які використовують різноманітні інформаційні системи, зокрема, комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління;
 • організаціях, які розробляють або використовують системи штучного інтелекту й системне програмне забезпечення;
 • організаціях, які розробляють або використовують автоматизовані системи обробки інформації;
 • галузі інтернет-технологій.