Комп’ютерні науки

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра комп'ютерних наук.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • вища математика: аналітична геометрія і лінійна алгебра;
 • вища математика: математичний аналіз;
 • дискретна математика;
 • теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика;
 • теорія алгоритмів;
 • чисельні методи;
 • математичні методи дослідження операцій;
 • теорія прийняття рішень;
 • фізика;
 • екологія.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • алгоритмізація та програмування;
 • операційні системи;
 • організація баз даних та знань;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • комп'ютерна графіка;
 • системний аналіз;
 • моделювання систем;
 • проектування інформаційних систем;
 • методи та системи штучного інтелекту;
 • комп'ютерні мережі;
 • охорона праці та безпека життєдіяльності;
 • економіка та бізнес;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • веб-технології та веб-дизайн;
 • крос-платформне програмування;
 • технологія створення програмних продуктів;
 • технології комп`ютерного проектування;
 • технології захисту інформації;
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • управління ІТ-проектами;
 • електротехніка та електроніка;
 • комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів.

Для вибору студентів спеціальності "Комп’ютерні науки" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Економіка та бізнес
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Крос-платформне програмування
 • Практикум з комп`ютерного дизайну
 • Теорія і практика комунікацій
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Теорія управління
 • Інформаційне забезпечення ІТ-проектів
 • Психологія управління
 • Інтернет-проекти та Інтернет-технології
 • Управління ІТ-проектами
 • Геоінформаційні системи
 • Системи розподіленої обробки інформації
 • Захист інформації в комп'ютерних мережах
 • Економіка програмного забезпечення
 • Веб-програмування
 • Хмарні технології та обчислення
 • Цифрова обробка зображень
 • Економіко-математичне моделювання
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Інформаційні системи електронної комерції
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Психологія спілкування
 • Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Міжнародні інформаційні системи та технології
 • Електронні транзакції
 • Забезпечення інформаційних систем


Спільна освітня програма КиМУ


Студенти проходять практику в:

 • державних установах;
 • на підприємствах в сфері ІТ технологій.

Після повного курсу навчання фахівець з інформаційних технологій

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • експлуатацією автоматизованих систем управління й обробки інформації;
 • адмініструванням локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур і регулярним моніторингом й аудитом мережних ресурсів;
 • контролем за цілісністю, збереженням і забезпеченням захисту інформації в базах даних;
 • управлінням інформаційними ресурсами й обслуговуванням систем телекомунікації;
 • впровадженням і розробкою нових комп’ютерних та інформаційних технологій.
може обіймати посади:
 • фахівця інформаційно-аналітичних систем установ чи організацій;
 • архітектор програмного забезпечення;
 • архітектор мереж;
 • адміністратора веб-ресурсу в мережі Інтернет;
 • фахівця з моніторингу та аудиту мережних ресурсів;
 • фахівця з підтримки систем електронного урядування, електронного документообігу;
 • фахівця з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, ігр, бізнес-технологій тощо.
може працювати в:
 • організаціях, які використовують різноманітні інформаційні системи, зокрема, комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління;
 • організаціях, які розробляють або використовують системи штучного інтелекту й системне програмне забезпечення;
 • організаціях, які розробляють або використовують автоматизовані системи обробки інформації;
 • галузі інтернет-технологій.
06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч