Комп’ютерні науки

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра комп'ютерних наук.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Фізика
 • Політологія

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Менеджмент
 • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інформатизація суспільства
 • Управління ІТ-проектами
 • Експертні системи
 • Моделювання систем
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Комп'ютерна графіка
 • Системний аналіз
 • Мобільні системи і технології
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
 • Інформаційна безпека
 • Математичне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп`ютерного проектування
 • Програмна інженерія
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп'ютерні мережі
 • Алгоритмізація та програмування
 • Мова систем програмування

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Економіка та бізнес
 • Економіка програмного забезпечення
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Веб-програмування
 • Крос-платформне програмування
 • Хмарні технології та обчислення
 • Практикум з комп`ютерного дизайну
 • Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем
 • Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах
 • Інформаційні технології в управлінні проектами
 • Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування
 • Теорія і практика комунікацій
 • Інформаційні системи електронної комерції
 • Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем
 • Міжнародні інформаційні системи та технології
 • Психологія спілкування
 • Конфліктологія і теорія переговорів
 • Web-маркетинг
 • Інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів
 • Криптографія
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Геоінформаційні системи
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Системи розподіленої обробки інформації
 • Електронні транзакції

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 • кабінети інформатики і інформаційних технологій;
 • комп’ютерні лабораторії;
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог.


Студенти факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій проходять практичну підготовку, основними базами якої є такі організації, як:

 • ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП»
 • ТОВ «Селтінг-ІІ»
 • ТОВ «Смарттекнолоджі»
 • ТОВ «К.Е.Б.» (м. Київ)
 • ТОВ «Голландський корм» (м. Київ)
 • ТОВ «Перша Студія Девелопмент» (м. Київ)
 • ТОВ «ЕМПАІР» (м. Київ)
 • ТОВ «911 Security group»
 • ТОВ «911.net»

Після повного курсу навчання фахівець з комп'ютерних наук та інформаційних технологій може обіймати посади:

 • розробника обчислювальних систем;
 • розробника комп'ютерних програм;
 • фахівця у галузях обчислень (комп'ютеризації);
 •   програміста;
 • програміста прикладного;
 • архітектора програмного забезпечення;
 • архітектора мереж;
 • адміністратора веб-ресурсу в мережі Інтернет;
 • фахівця з моніторингу та аудиту мережних ресурсів;
 • фахівця з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, ігр, бізнес-технологій тощо.

Представники роботодавців:

 • ТОВ «ІЗЗІ-ГРУП»
 • ТОВ «Селтінг-ІІ»
 • ТОВ «Смарттекнолоджі»
 • ТОВ «К.Е.Б.» (м. Київ)
 • ТОВ «Голландський корм» (м. Київ)
 • ТОВ «Перша Студія Девелопмент» (м. Київ)
 • ТОВ «ЕМПАІР» (м. Київ)
 • ТОВ «911 Security group», ТОВ «911.net»