Штучний інтелект і нові виклики цифровізації освіти

17.03.2023

17 березня 2023 р. в межах ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану» відбулося секційне засідання науково-педагогічних працівників факультету інформаційних технологій і практичних фахівців: «Штучний інтелект і нові виклики цифровізації освіти».

Модератор заходу: доцент Сініченко С.В. – декан факультету інформаційних технологій.

У засіданні секції взяли участь: Сініченко С.В., декан факультету інформаційних технологій, доцент кафедри комп’ютерних наук КиМУ, Марченко Н.Б., к.т.н., доцент кафедри комп'ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету, Щербак Л.М., д.т.н,  професор,  с.н.с. відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики Інституту загальної енергетики НАНУ, Штанько А.П., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ, Дьомічев К.Е., к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ, Зінченко А.Ю., к.т.н, завідувач кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ, Тимощенко О.Б., к.т.н., доцент кафедри кафедри комп'ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ, Хайдуров В.В., к.т.н., співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, Заячковський В.М., к.пед.н., директор Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу, Олефіренко Т.О., к.пед.н., професор, декан педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Зоря М.В., викладач кафедри кафедри комп'ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ, Аразмирадова Т.М., викладач кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ, Дергач І. В., викладач кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій КиМУ.

Під час секційного засідання було обговорено питання розвитку та практичного впровадження систем штучного інтелекту і цифровізації освіти, зважаючи на виклики, спричинені пандемією Covid-19 та повномасштабним вторгненням рф.

У процесі дискусії розглядались актуальні цифрові трансформації, що надали значний поштовх для змін в організації функціонування більшості сфер життєдіяльності людства, адже впливу піддалась і система освіти, яка сьогодні характеризується оновленням механізмів та інструментів організації освітніх процесів, а також поширенням практики застосування цифрових, інформаційно-комунікаційних технологій задля забезпечення безперервності комунікації між учасниками системи дистанційного навчання.

Учасники обговорення зазначали, що необхідно звернути увагу на перспективи розвитку освіти в еру динамізації цифрових трансформацій, що існують як можливості, здатні вплинути на якісні складові освітнього процесу та забезпечити оптимізацію структури навчання у ЗВО, так і виклики, що постають перед учасниками освітніх систем і вимагають актуалізації процесів розвитку нових особистісних компетенцій та навичок використання прогресивних технологій, які дедалі займають все більш помітну частку в структурі організації освітнього процесу.

Відтак, на секційному засіданні НПП було визначено, що сьогоденні тенденції значно змінюють механізми та форми здобуття освіти, а тому вимагають перманентних досліджень задля виокремлення характерних закономірностей та перспектив її розвитку в умовах цифрових трансформацій під час війни.