Департамент ліцензування та акредитації

Сисоєв Олексій Володимирович

Сисоєв Олексій Володимирович

Керівник департаменту, к.е.н., доцент.

Департамент ліцензування та акредитації – структурний підрозділ Київського міжнародного університету створений з метою координування дій з розробки освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях; організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації освітньої діяльності Університету, а також для вивчення та узагальнення досвіду закладів вищої освіти України щодо запровадження нових спеціальностей в Університеті.


Основні завдання Департаменту:

 • організація роботи з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • формування та супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • здійснення контролю за своєчасним оформленням Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм, їх переоформленням;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі щодо наповнення та змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, державних вимог щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази.

Функції Департаменту:

 • планує та організовує роботу з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, проведення процедур ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
 • складає плани (графіки) проведення ліцензування та акредитації, доводить їх до відома керівників структурних підрозділів;
 • веде контроль в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • надає інформаційно-консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, ліцензування нових спеціальностей (спеціалізацій) та акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм;
 • проводить перевірку та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • організовує експертизу матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;
 • готує проекти розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та акредитаційних справ;
 • організовує формування ліцензійних та акредитаційних справ;
 • здійснює супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • веде облік (реєстр) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечує зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ.

При Департаменті ліцензування і акредитації створено відділ забезпечення якості вищої освіти

Працівники

 • Заступник керівника - доцент Мягкова Ольга Валеріївна, к.н.держ.упр.
Контактна інформація
+380 44 507 07 30 - *199,*194
+380 44 594 03 04
31 10/2020
10:00
Зустріч
13 10/2020
11:40
Зустріч