Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Перспективи та інновації студентських наукових досліджень і освітніх систем в умовах воєнного стану»

25.04.2023

25 – 26 квітня 2023 року на базі Київського міжнародного університету відбулась щорічна Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів «Перспективи та інновації студентських наукових досліджень і освітніх систем в умовах воєнного стану».

Модератором був Здольник Богдан Олегович, голова Наукового товариства здобувачів освіти і молодих учених КиМУ, викладач кафедри міжнародних відносин та туризму.

Метою обговорення стали перспективи впровадження інновацій в студентських наукових дослідженнях, особливостей розвитку освітніх систем в умовах воєнного стану в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф проти України, зокрема: Інноваційність наукових досліджень у процесі відновлення України; Студентські наукові здобутки в контексті формування національної ідентичності та самобутності; Перспективи особистісного зростання молодих науковців України в умовах воєнного стану; Цифровізація вищої освіти України і вдосконалення наукових досліджень; Проблеми збереження наукового потенціалу молоді в умовах воєнного стану; Вплив війни на формування суспільних відносин; Студентські Startup в умовах суспільно-політичних подій; Проблеми та перспективи розвитку наукових досліджень в галузі «Охорони здоров’я» в Україні: сучасні виклики тощо.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Учасниками конференції стали представники низки ЗВО України та зарубіжжя, в тому числі науковці, які представляли Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України; Раду Молодих учених при МОН України; Комітет професійної, фахової передвищої освіти, науки та інновацій Громадської ради при МОН України; . Молодіжну районну раду при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації; Раду з молодіжних питань при Президентові України тощо.  А також доктори, кандидати наук, викладачі, аспіранти та студенти, які представляли різні навчальні заклади, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Державний біотехнологічний університет; Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України; Київський університет імені Бориса Грінченка; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка; Медичний університет Стамбула (Туреччина); Університет імені Адама Міцкевича (Польща); Український державний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова; Європейський університет; Київський національний університет культури і мистецтв; Університет імені Альфреда Нобеля; Львівський національний університет  імені Івана Франка; Микoлаївcький націoнальний аграрний унівeрcитeт; Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Інститут військово-морських сил Національного університету  Одеська Морська Академія; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та інші.

 Для участі в конференції було заявлено понад 200 учасників. Під час пленарного засідання з вітальним словом до присутніх звернувся проф. Хачатурян Хачатур Володимирович, президент Київського міжнародного університету; проф. Мартиненко Світлана Миколаївна, проректор з науково-педагогічної діяльності КиМУ; Максимович Володимир Сергійович, головний консультант Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України.

У процесі конференції було висвітлено найбільш актуальні питання та зміни, які відбулися під час воєнного періоду в молодіжній науці та науковій сфері загалом, можливості підвищення наукових досліджень у кількісному та якісному значенні, сприяння підтримки молодих науковців у своїх дослідженнях тощо.

Робота конференції відбулася в атмосфері активної дискусії, що уможливило встановити більш тісні корпоративні зв’язки між ЗВО України та Європи. За результатами конференції планується до видання збірник матеріалів.