Освітні програми

Підготовка фахівців у КиМУ здійснюється за спеціальностями / освітніми програмами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в КиМУ

Основні спеціальності Ступінь вищої освіти Освітньо-професійна програма
Бакалавр
Термін/
Форма навчання/
Ліцензійний обсяг
Магістр
Термін/ Форма навчання/ Ліцензійний обсяг
✓ — Акредитована
На базі фахової базової вищої освіти На базі базової вищої освіти з іншої спеціальності

Інститут міжнародних відносин

4 роки денна
60
1 рік 5 місяців денна/заочна
10/10
1 рік 5 місяців денна/заочна✓"Міжнародні відносини" - бакалавр
"Internation relations" - bachelor
✓"Міжнародні відносини" - магістр
4 роки денна/заочна
30/10
2 роки денна/заочна
20/20
2 роки денна/заочна✓"Міжнародне право" - бакалавр
"International Law" - bachelor
✓"Міжнародне право" - магістр
4 роки денна/заочна
20/10
2 роки денна/заочна
35/35
2 роки денна/заочна✓"Міжнародні економічні відносини" - бакалавр
✓"Міжнародні економічні відносини" - магістр
4 роки денна/заочна
15/15
2 роки денна/заочна
15/15
2 роки денна/заочна"Політологія" - бакалавр
"Політологія" - магістр
4 роки денна/заочна
40/10
2 роки денна/заочна
15/10
2 роки денна/заочна✓"Туризм" - бакалавр
✓"Туризм" - магістр

Економічний факультет

4 роки денна/заочна
30/20
✓"Економіка" - бакалавр
"Economics" - bachelor
4 роки денна/заочна
25/25
2 роки денна/заочна
10/10
2 роки денна/заочна✓"Менеджмент" - бакалавр
✓"Менеджмент" - магістр
4 роки денна/заочна
20/20
✓"Підприємництво" - бакалавр
4 роки денна/заочна
15/10
"Фінанси" - бакалавр
2 роки денна/заочна
20/20
2 роки денна/заочна✓"Публічне управління та адміністрування" - магістр

Інститут лінгвістики та психології

4 роки денна/заочна
45/40
2 роки денна/заочна
30/15
2 роки денна/заочна✓"Психологія" - бакалавр
✓"Психологія" - магістр
2 роки денна/заочна
10/5
2 роки денна/заочна✓"Педагогіка вищої школи" - магістр
4 роки денна/заочна
30/20
2 роки денна/заочна
10/10
2 роки денна/заочна✓"Переклад (англійська)" - бакалавр
✓"Переклад (англійська)" - магістр
2 роки заочна
5/5
2 роки заочна✓"Середня освіта (англійська мова та література)" - магістр

Інститут театрального та музичного мистецтва

4 роки денна
40/10
✓"Сценічне мистецтво" - бакалавр
4 роки денна
25/10
"Музичне мистецтво" - бакалавр

Юридичний інститут

4 роки денна/заочна
50/20
2 роки денна/заочна
30/15
2 роки денна/заочна✓"Право" - бакалавр
✓"Право" - магістр
"Право" - PhD

Інститут журналістики, кіно і телебачення

4 роки денна/заочна
30/10
2 роки денна/заочна
10/10
2 роки денна/заочна✓"Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" - бакалавр
✓"Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" - магістр
4 роки денна/заочна
60/25
2 роки денна/заочна
10/10
2 роки денна/заочна✓"Журналістика" - бакалавр
✓"Журналістика" - магістр

Факультет будівництва та архітектури

4 роки денна/заочна
20/20
✓"Будівництво" - бакалавр
4 роки денна
30
✓"Архітектура" - бакалавр

Факультет інформаційних технологій

4 роки денна/заочна
30/10
✓"Комп'ютерні науки" - бакалавр

Фармацевтичний факультет

4 роки денна/заочна
50/50
2 роки;
5 років (на базі повної середньої освіти) денна
150
✓"Фармація" - бакалавр
✓"Фармація" - магістр (4 роки 10 місяців)
✓"Фармація" - магістр (1 рік 10 місяців)
"Pharmacy" - master

Медичний інститут

4 роки денна
75
✓"Медсестринство" - бакалавр
6 років (на базі повної середньої освіти) денна
75
✓"Медицина" - магістр
"Medicine" - master

Стоматологічний факультет

5 років (на базі повної середньої освіти) денна
75
✓"Cтоматологія" - магістр
"Stomatology" - master

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями

СпеціальністьОсвітньо-професійний ступінь

Освітньо-професійна програма

✓ — Акредитована

Фахова передвища освіта
На базі 9 класівНа базі 11 класівЛіцензований обсяг
242 - Туризм3 роки 5 місяців1 рік 10 місяців50"Туризм"
081 - Право3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців70"Право"
051 - Економіка2 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Економіка"
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність2 роки 10 місяців1 рік 10 місяців30"Підприємництво"
073 - Менеджмент3 роки 5 місяців1 рік 10 місяців50"Менеджмент"
061 - Журналістика3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців70"Журналістика"
226 - Фармація, промислова фармація2 роки 10 місяців1 рік 10 місяців130"Фармація"
221 - Стоматологія2 роки 10 місяців1 рік 10 місяців150"Стоматологія"
026 - Сценічне мистецтво3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Сценічне мистецтво"
025 - Музичне мистецтво3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Музичне мистецтво"
021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Аудіовізуальне мистецтво та виробництво"
122 - Комп’ютерні науки3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Комп’ютерні науки"
191 - Архітектура та містобудування3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців100"Архітектура"
192 - Будівництво та цивільна інженерія3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Будівництво"
035 - Філологія3 роки 10 місяців1 рік 10 місяців50"Філологія (англійська мова)"

Коледж Київського міжнародного університету

СпеціальністьОсвітньо-кваліфікаційний рівень

Освітньо-професійна програма

✓ — Акредитована

Молодший спеціалістЛіцензований обсяг
На базі 9 класівНа базі 11 класів
242 - Туризм3, 5 роки1,5 роки30Туризм*
081 - Право4 роки2 роки50Право*
051 - Економіка3 роки1 рік20Економіка*
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність3 роки1 рік30Підприємництво*
061 - Журналістика4 роки2 роки50Журналістика*
226 - Фармація, промислова фармація3 роки1 рік50Фармація*
026 - Сценічне мистецтво4 роки2 роки40Сценічне мистецтво*
192 - Будівництво та цивільна інженерія4 роки2 роки20Будівництво*
* На основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр - продовження навчання за програмами підготовки за ступенем вищої освіти бакалавр зі скороченим терміном навчання.
21 05/2022
10:00
Зустріч