Міжнародне право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Основи наукових досліджень
 • Історія вчень про державу і право
 • Теорія міжнародних відносин
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародне публічне право (основи теорії)
 • Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • Міжнародне приватне право
 • Історія міжнародного права
 • Загальна історія держави і права
 • Міжнародне економічне право
 • Римське приватне право
 • Теорія держави і права
 • Правничі системи сучасності
 • Міжнародні організації
 • Теорія та практика перекладу
 • Латинська мова
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне кримінальне право і процес
 • Зовнішня політика України
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Порівняльне конституційне право
 • Країнознавство
 • Порівняльне цивільне право та процес

Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):

 • Філософія права
 • Психологія спілкування
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах
 • Стратегічні комунікації в міжнародному праві
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Взаємно-правова допомога держав
 • Взаємодія національного і міжнародного права
 • Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах
 • Міжнародне інформаційне право
 • Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини
 • Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів
 • Міжнародні соціальні стандарти
 • Право міжнародних організацій
 • Фіннасово-правові інститути зарубіжних країн
 • Міжнародний менеджмент
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Міжнародне природноресурсне право
 • Міжнародне право банкруцтва
 • Інституційне право ЄС
 • Право інтелектуальної власності в країнах ЄС
 • Право зовнішніх зносин
 • Право міжнародної безпеки
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Прецедентна практика ЄСПЛ
 • Право міжнародних договорів
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Основи міжнародного інвестиційного права
 • Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей
 • Переклад дипломатичних документів та коресподенції


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача