Міжнародне право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Інформатика та сучасні інформаційні системи й технології
 • Політологія
 • Основи наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Історія вчень про державу і право
 • Теорія міжнародних відносин
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародне публічне право (основи теорії)
 • Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • Міжнародне приватне право
 • Історія міжнародного права
 • Загальна історія держави і права
 • Міжнародне економічне право
 • Управління ЗЕД
 • Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
 • Римське приватне право
 • Теорія держави і права
 • Правничі системи сучасності
 • Теорія та практика перекладу
 • Латинська мова
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне кримінальне право і процес
 • Зовнішня політика України
 • Конституційне право України
 • Друга іноземна мова
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Менеджмент і маркетинг
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Порівняльне конституційне право
 • Порівняльне цивільне право та процес
 • Курсова робота
 • Випускна кваліфікаційна робота

Для вибору студентів спеціальності "Міжнародне право" пропонується перелік навчальних дисциплін

 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Міжнародне інформаційне право
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Право зовнішніх зносин
 • Дипломатичне листування
 • Зовнішня політика країн Азії
 • Зовнішня політика країн Європи
 • Право міжнародних договорів
 • Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • Право Європейського Союзу
 • Риторика
 • Країнознавство (Країни Азії та Африки)
 • Країнознавство (Країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія)
 • Право міжнародних організацій
 • Міжнародне сімейне право
 • Міжнародне фінансове право
 • Правові основи діяльності Ради Європи


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача
06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч