Міжнародне право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія вчень про державу і право
 • теорія міжнародних відносин
 • міжнародні відносини та світова політика
 • міжнародне публічне право (основи теорії)
 • міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • міжнародне приватне право
 • історія міжнародного права
 • загальна історія держави і права
 • міжнародне економічне право
 • управління ЗЕД
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
 • країнознавство (Країни Азії та Африки, Європи, Північної та Південної Америки, Австралія)
 • римське приватне право
 • теорія держави і права
 • правничі системи сучасності
 • риторика
 • теорія та практика перекладу
 • латинська мова
 • порівняльне адміністративне право
 • порівняльне кримінальне право і процес
 • зовнішня політика України
 • конституційне право України
 • дипломатичний протокол та етикет
 • менеджмент і маркетинг
 • конфліктологія та теорія переговорів
 • порівняльне конституційне право
 • порівняльне цивільне право та процес

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • право Європейського Союзу
 • міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • право зовнішніх зносин
 • право міжнародних договорів
 • інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача
29 02/2020
10:00
Зустріч
17 12/2019
10:00
Зустріч
11 12/2019
11:40
Зустріч