Міжнародне право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Основи наукових досліджень
 • Історія вчень про державу і право
 • Теорія міжнародних відносин
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародне публічне право (основи теорії)
 • Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • Міжнародне приватне право
 • Історія міжнародного права
 • Загальна історія держави і права
 • Міжнародне економічне право
 • Римське приватне право
 • Теорія держави і права
 • Правничі системи сучасності
 • Міжнародні організації
 • Теорія та практика перекладу
 • Латинська мова
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне кримінальне право і процес
 • Зовнішня політика України
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Порівняльне конституційне право
 • Країнознавство
 • Порівняльне цивільне право та процес

Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):

 • Філософія права
 • Психологія спілкування
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах
 • Стратегічні комунікації в міжнародному праві
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Взаємно-правова допомога держав
 • Взаємодія національного і міжнародного права
 • Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах
 • Міжнародне інформаційне право
 • Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини
 • Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів
 • Міжнародні соціальні стандарти
 • Право міжнародних організацій
 • Фіннасово-правові інститути зарубіжних країн
 • Міжнародний менеджмент
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Міжнародне природноресурсне право
 • Міжнародне право банкрутства
 • Інституційне право ЄС
 • Право інтелектуальної власності в країнах ЄС
 • Право зовнішніх зносин
 • Право міжнародної безпеки
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Прецедентна практика ЄСПЛ
 • Право міжнародних договорів
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Основи міжнародного інвестиційного права
 • Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей
 • Переклад дипломатичних документів та коресподенції

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інститут міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародно-правові та зовнішньополітичні події та процеси;
 • розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності;
 • проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі;
 • надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав;
 • визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації;
 • здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • Комітет ВРУ України з питань інтеграції України з ЄС
 • Міністерство закордонних справ України
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • Київський окружнй адміністративний суд
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради
 • ГО «Центр міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя»
 • ГО «Регіональний центр з прав людини»
 • ГС «Українська Гельсинська спілка з прав людини»
 • ЮФ «Marchenko Partners»
 • ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
 • ЮФ «Asters»
 • та іншими