Міжнародне право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • друга іноземна мова
 • друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • політологія
 • основи наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • історія вчень про державу і право
 • теорія міжнародних відносин
 • міжнародні відносини та світова політика
 • міжнародне публічне право (основи теорії)
 • міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • міжнародне приватне право
 • історія міжнародного права
 • загальна історія держави і права
 • міжнародне економічне право
 • римське приватне право
 • теорія держави і права
 • правничі системи сучасності
 • теорія та практика перекладу
 • латинська мова
 • порівняльне адміністративне право
 • порівняльне кримінальне право і процес
 • зовнішня політика України
 • дипломатичний протокол та етикет
 • менеджмент і маркетинг
 • конфліктологія та теорія переговорів
 • порівняльне конституційне право
 • країнознавство
 • порівняльне цивільне право та процес

Вибіркові дисципліни:

 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • філософія права
 • психологія спілкування
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах
 • стратегічні комунікації в міжнародному праві
 • міжнародна інформація
 • інформаційно-аналітичне забезпечення в міжнародних відносинах
 • право міжнародних організацій
 • фіннасово-правові інститути зарубіжних країн
 • європейський конституціоналізм
 • право інтелектуальної власності в країнах ЄС
 • взаємодія національного і міжнародного права
 • антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах
 • міжнародне інформаційне право
 • правові основи діяльності Європейського суду з прав людини
 • судові системи та порівняльне судове право
 • взаємно-правова допомога держав
 • міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • прецедентна практика ЄСПЛ
 • право зовнішніх зносин
 • захист прав споживачів в ЄС
 • тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • риторика
 • правові основи діяльності Ради Європи
 • міжнародне право банкруцтва
 • право міжнародних договорів
 • міжнародний комерційний арбітраж
 • інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • міжнародне валютне та торгівельне право
 • перекладацька практика (усний переклад)
 • перекладацька практика (письмовий переклад)


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • юриста-міжнародника
 • радника
 • експерта
 • фахівця-аналітика
 • політичного оглядача
 • перекладача
26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч