Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Усманов Юрій Ільдарович

Завідувач кафедри, канд.юрид.наук
kafedra_mp@kymu.edu.ua

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Як окремий структурний підрозділ навчально-наукового інститут міжнародних відносин кафедра функціонує з 1998 року. Викладання забезпечується висококваліфікованими докторами й кандидатами юридичних наук, серед яких: к.ю.н., доцент Чернецька О.В.; к.ю.н., доцент Хачатурян Т.Х.; к.ю.н., доцент Шелудченкова А.С.; к.ю.н., доцент Цибуленко Є.М.; к.ю.н., доцент Рудник Л.І.; к.ю.н., доцент Усманов Ю.І. та інші.


Освітній процес

Професійна та практична підготовка

Бакалавр
 • Основи наукових досліджень
 • Міжнародне публічне право (основи теорії)
 • Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • Міжнародне приватне право
 • Історія міжнародного права
 • Загальна історія держави і права
 • Міжнародне економічне право
 • Правничі системи сучасності
 • Порівняльне адміністративне  право
 • Порівняльне кримінальне право і процес
 • Порівняльне конституційне право
 • Порівняльне цивільне право та процес
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Взаємно-правова допомога держав
 • Взаємодія національного і міжнародного права
 • Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах
 • Міжнародне інформаційне право
 • Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини
 • Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів
 • Міжнародні соціальні стандарти
 • Право міжнародних організацій
 • Фінаyсово-правові інститути зарубіжних країн
 • Міжнародне природноресурсне право
 • Міжнародне право банкруцтва
 • Інституційне право ЄС
 • Право інтелектуальної власності в країнах ЄС
 • Право зовнішніх зносин
 • Право міжнародної безпеки
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Прецедентна практика ЄСПЛ
 • Право міжнародних договорів
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • Прблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Основи міжнародного інвестиційного права
Магістр
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Методологія та організація наукових і міжнародно-правових досліджень з теорії та практики міжнародного права
 • Міжнародне торговельне право
 • Міжнародне судочинство
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне право навколишнього середовища
 • Адвокатура в Україні та правових системах інших країн
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародний цивільний процес
 • Право міжнародної відповідальності
 • Права людини в міжнародному праві
 • Право СОТ
 • Історія міжнародно-правових вчень про державу і право
 • Правове регулювання спільного ринку ЄС
 • Теорія і практика Європейського Суду з прав людини
 • Міжнародне морське торговельне право
 • Право збройних конфліктів і Україна
 • Міжнародне транспортне право
 • Міжнародне співробітництва в кримінальному судочинстві
 • Міжнародне інвестиційне право
 • Право розв’язання міжнародних спорів
 • Енергетична та екологічна безпека
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 • Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Науково - дослідна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням науково-дослідної теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» спільно з Юридичним інститутом. Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблене власне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, а також опубліковано курси лекцій як українською, так і англійською мовами. Зокрема, видані курси лекцій: з міжнародного гуманітарного права, міжнародного приватного права, міжнародного публічного права, міжнародного економічного права; міжнародного космічного права; міжнародного морського права, міжнародного повітряного права, права зовнішніх зносин, порівняльного цивільного процесу, права міжнародної відповідальності, державного права зарубіжних країн, права Світової організації торгівлі; навчальні посібники:«Порівняльний кримінальний процес», «Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях» (Чернецька О.В. та колектив авторів); двомовні курси лекцій: «Трудове право», «Історія міжнародного права», «Основи права Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право»; підручник «Міжнародне публічне право» (колектив викладачів кафедри за загальною редакцією проф. Данченко Т.В.); енциклопедія «Мала енциклопедія міжнародного права» (Чернецька О.В. та колектив авторів).


Наукові доробки науково-педагогічних працівників кафедри знаходять відображення у монографіях, наукових статтях та виступах на науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема:

  монографії:
 • «Право зовнішніх зносин ЄС і Україна» (колектив авторів за заг.ред. Чумаченко О.А., Данченко Т.В.)
 • «Європейські механізми залучення місцевого самоврядування до охорони громадського порядку та можливість їхнього використання в Україні» (автор – Сидорчук Л.А.)
 • «Фінансово-правові санкції» (автор – Іванський А.Й.)
 • «Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах світового океану» (автор – Панфілова Ю.М.)
 • «Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні» (автор – Миськів Л.І.)
 • «Міжнародне право в умовах глобалізації» (автор – Панфілова Ю.М.)
  конференції:
 • XXV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»/ 21-22 травня 2020 року/Киїів, Київський міжнародний університет
 • ХХІV Міжнародна конференця науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», м. Київ, КиМУ, 14.03.2019 року
 • ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15.03.2017 року
 • «Судові реформи в Україні», Інститут законодавства ВРУ, 2016 р.
 • «Сучасні проблеми упорядкування законодавчого поля у сфері перспектив розвитку освіти» Інститут законодавства ВРУ, 2016 р.
 • «Україна у світових і європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», Київський міжнародний університет, 16 березня 2016 року
 • «Міжнародне право на службі держави, суспільства, людини», Київський національний торговельно-економічний університет, 12 грудня 2016 р.
 • «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року
 • «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання публічного адміністрування», Польща, м. Люблін, 16-17 червня
  2017 р.
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura», м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 8 грудня 2017 р.
 • ХХІІІ Міжнародна конференца науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 року

Пріоритетним завданням роботи кафедри є органічне поєднання теоретичних знань здобувачів вищої освіти із практичними навичками. Кафедра веде активний пошук нових ефективних форм освітнього процесу. Цьому сприяють проведення практичних занять на базі судової аудиторії «Мооt Соurt» з навчальних дисциплін, зокрема правові аспекти діяльності Ради Європи; практичний курс міжнародного права; міжнародний цивільний процес; порівняльний кримінальний процес. Здобувачі вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» мають змогу поєднувати теоретичне навчання з практичною підготовкою.

  Зокрема, базами практичного навчання є:
 • комітети Верховної Ради України
 • Міністерство закордонних справ України
 • Міністерство юстиції України
 • Вищий адміністративний Суд України
 • Міжнародне товариство Червоного Хреста
 • Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • представництва міжнародних міжурядових та неурядових організацій в Україні

Майбутні юристи-міжнародники — активні учасники і переможці національних та міжнародних раундів престижних загальноєвропейських і міжнародних конкурсів, а саме: Конкурсу з міжнародного публічного права ім. Б. Телдерса й Конкурсу з міжнародного права ім. Ф. Джессопа:

 • 2000 р. – перемога команди КиМУ в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (30 команд із країн СНД)
 • 2001 р. – II місце в Конкурсі ім. Б. Телдерса, м. Гаага (Нідерланди)
 • 2003 р. – команда КиМУ представляла Україну на Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Жана Пікте, м. Афіни (Греція)
 • 2007 р. – I місце в Національному раунді Конкурсу з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Нуріджанян Г., Саківська А., Нота М.)
 • 2007 р. – II місце в Міжнародному конкурсі «Міжнародний модельний кримінальний суд», м. Варшава (Польща)
 • 2008 р. – I місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса та участь в міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Рудківська М.), м. Гаага (Нідерланди)
 • 2009 р. – I місце в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь в міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США)
 • 2010 р. – VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди)
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія)
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна)
 • 2015 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Полянський Д.А., Упакха Е.), м. Київ (Україна)
 • 2017 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Боладжи Р., Телегіна А.В., м. Київ (Україна)
 • 2018 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Аврам Тайя, Бєлкіна Катерина, Кирлась Валерія і Сафієва Дарина, м. Львів (Україна)
 • 2019 р. – ІІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Бєлкіна Катерина, Дуднік Анастасія, Сальникова Даріна, Черненко В'ячеслав), м. Київ (Україна)

З метою надання інформації щодо підготовки та участі студентів у найпрестижніших Міжнародних раундах з міжнародного права ім. Ф. Джессопа, ім. Б. Телдерса, ім. Ф. Мартенса 23.05.2017 року в конферанс-залі КиМУ відбулася відкрита прес-конференція для студентів І-ІІІ курсів спеціальності «Міжнародне право» (організатор -професор Данченко Т.В.).

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України, такими як Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет ДПС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет та ін.. Фахівці кафедри беруть участь у роботі Української асоціації міжнародного права й діяльності міжнародних правозахисних організацій – Асоціації українських правників, Міжнародної Амністії, Міжнародного комітету Червоного Хреста; співпрацюють з групою експертів Ради Європи, Харківською правозахисною групою, а також європейськими ЗВО.


Здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри є активними учасниками заходів, які проводяться міжнародними представництвами, посольствами іноземних держав, акредитованими в Україні:

 • участь у роботі круглого столу на тему «Права людини в контексті ситуації на Сході України та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим» (науковці Київського міжнародного університету - професор Данченко Т.В., доценти Хачатурян Т.Х., Юрченко С.М., Мірошніченко О.П.), організованого Інститутом законодавства Верховної Ради України спільно з Асоціацією українських правників і благодійним Фондом «Співчуття», виступи яких були опубліковані в електронному збірнику наукових праць «Правові системи»
 • участь у роботі дискусійного клубу, організованого Представництвом ЄС в Україні з нагоди Дня Європи на тему: "Що Україна, Київ можуть дати Європі?"
 • зустріч з Др. Вівіан Уокер, доцентом кафедри стратегічних досліджень Американського університету національної оборони (Вашингтон, США) на тему: «Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном»
 • участь у зустрічі-лекції з Послом Самантою Пауер, постійниим представником США при ООН
 • доповідь «Ставлення до демократії в Україні» (к.ю.н., доцент Хачатурян Т.Х.) на міжнародній конференції у Sodertorn University (Стокгольм, Швеція), організованій Центром досліджень з питань Балтики та Східної Європи, що опублікована в дослідницькому виданні «Світ Балтики» (The journal Baltic Worlds)

Для професійної підготовки фахівців із міжнародного права кафедра має відповідну матеріально-технічну базу. Так, у межах Центру міжнародного права за зразком залів судових засідань Європи обладнано судову аудиторію, де здобувачі вищої освіти мають можливість набути практичного досвіду проведення судового процесу, засвоїти правила проведення судового засідання й удосконалити власні вміння й навички.


Уже традиційними на кафедрі стали заходи, що проводяться з нагоди Дня створення ООН і з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини, практичні судові засідання:

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють як у дипломатичній сфері, так і на ниві юриспруденції: Євгеній Жупєєв (випуск 2003 р.) – від 2011 до 01.2014 року - Тимчасово Повірений у справах України в Сирії, від 03.2014 року – керівник відділу країн Арабського Магрибу МЗС України; Анатолій Писаревський (випуск 2002 р.) – радник Департаменту Консульської служби МЗС України; Бишевська Наталія (випуск 2000 р.) – власниця юридичного офісу «Law offices of Natalie Bausch» (Каліфорнія, США).

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародне право» стали учасниками програми Британської Ради «Активні громадяни» («Active citizens») для молоді в галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку (26-28 вересня 2016 року) та отримали сертифікати міжнародного зразка і можливість продовжити навчання на всеукраїнських семінарах і тренінгах Британської Ради.

На кафедрі організована науково-дослідна робота студентського наукового товариства «Актуальні проблеми міжнародного права». Результати наукової діяльності студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

Здобуття обраної професії стає повнішим і яскравішим, якщо студенти не лише опосередковано (через тексти законів і матеріали навчальної літератури) вивчають предмет, але і мають змогу візуалізувати наявні в них теоретичні знання – побачити і бути присутніми в організованому просторі, де здійснюється юридичні процедури. Для студентів регулярно влаштовуються екскурсії до відомих пам’яток історії та культури:

Здобувачі вищої освіти з легкістю долають і наукові вершини, зокрема випускники спеціальності «Міжнародне право» захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата юридичних наук, серед яких: Валентина Лук'янець, Тетяна Білозерська, Тамара Хачатурян, Наталія Яворська, Інна Діткевич, Людмила Рудник.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців із міжнародного права.