Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Миськів Леся Ігорівна

Завідувач кафедри, д.ю.н., доцент
kafedra_mp@kymu.edu.ua

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Як окремий структурний підрозділ навчально-наукового інститут міжнародних відносин кафедра функціонує з 1998 року. Викладання забезпечується висококваліфікованими докторами й кандидатами юридичних наук, серед яких: д.ю.н., доцент Миськів Л.І.; к.ю.н., професор Данченко Т.В.; к.ю.н., доцент Чернецька О.В.; к.ю.н., доцент Панфілова Ю.М.; к.ю.н., доцент Хачатурян Т.Х.; к.ю.н. Рудник Л.І.; к.ю.н., доцент Шелудченкова А.С.; к.ю.н., доцент Цибуленко Є.М.; к.ю.н., доцент Коваленко А.А.; доцент Юрченко С.М. та інші.


Кафедра забезпечує викладання двома робочими мовами (українською та англійською) таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • історія вчень про державу і право;
 • історія міжнародного права;
 • інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному міжнародному праві;
 • міжнародне публічне право (основи теорії, галузі та інститути);
 • римське приватне право;
 • риторика;
 • міжнародне приватне право;
 • міжнародне економічне право;
 • право ЄС;
 • міжнародно-правові механізми захисту прав людини;
 • теорія держави і права;
 • правничі системи сучасності;
 • порівняльне адміністративне право;
 • порівняльне кримінальне право і процес;
 • конституційне право України;
 • порівняльне конституційне;
 • порівняльне цивільне право;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • управління ЗЕД;
 • міжнародна інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • країнознавство (Країни Азії та Африки, Європи, Північної та Південної Америки, Австралія);
 • зовнішня політика України;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • право зовнішніх зносин, міжнародних договорів;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • іноземна мова (англійська);
 • друга іноземна мова;
 • практика перекладу;
 • сучасні інформаційні системи й технології;
 • основи наукових досліджень.
Магістр
 • історія міжнародно-правових вчень про державу і право;
 • правове регулювання зовнішніх зносин;
 • міжнародне валютне право;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • міжнародне трудове право;
 • міжнародне кримінальне право;
 • право Світової організації торгівлі;
 • міжнародне торговельне право;
 • міжнародне гуманітарне право;
 • міжнародне право навколишнього середовища;
 • право людини в міжнародному праві;
 • організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права, міжнародне правосуддя;
 • право міжнародної відповідальності.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням науково-дослідної теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» спільно з Юридичним інститутом. Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблене власне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, а також опубліковано курси лекцій як українською, так і англійською мовами. Зокрема, видані курси лекцій: з міжнародного гуманітарного права, міжнародного приватного права, міжнародного публічного права, міжнародного економічного права; міжнародного космічного права; міжнародного морського права, міжнародного повітряного права, права зовнішніх зносин, порівняльного цивільного процесу, права міжнародної відповідальності, державного права зарубіжних країн, права Світової організації торгівлі; навчальні посібники: «Порівняльний кримінальний процес», «Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях» (Чернецька О.В. та колектив авторів); двомовні курси лекцій: «Трудове право», «Історія міжнародного права», «Основи права Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право»; підручник «Міжнародне публічне право» (колектив викладачів кафедри за загальною редакцією проф. Данченко Т.В.); енциклопедія «Мала енциклопедія міжнародного права» (Чернецька О.В. та колектив авторів).


Наукові доробки науково-педагогічних працівників кафедри знаходять відображення у монографіях, наукових статтях та виступах на науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема:

  монографії:
 • «Право зовнішніх зносин ЄС і Україна» (колектив авторів за заг.ред. Чумаченко О.А., Данченко Т.В.);
 • «Європейські механізми залучення місцевого самоврядування до охорони громадського порядку та можливість їхнього використання в Україні» (автор – Сидорчук Л.А.);
 • «Фінансово-правові санкції» (автор – Іванський А.Й.);
 • «Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах світового океану» (автор – Панфілова Ю.М.);
 • «Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні» (автор – Миськів Л.І.);
 • «Міжнародне право в умовах глобалізації» (автор – Панфілова Ю.М.).
  конференції:
 • ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15.03.2017 року;
 • «Судові реформи в Україні», Інститут законодавства ВРУ, 2016 р.;
 • «Сучасні проблеми упорядкування законодавчого поля у сфері перспектив розвитку освіти» Інститут законодавства ВРУ, 2016 р.;
 • «Україна у світових і європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», Київський міжнародний університет, 16 березня 2016 року;
 • «Міжнародне право на службі держави, суспільства, людини», Київський національний торговельно-економічний університет, 12 грудня 2016 р.;
 • «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року;
 • «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання публічного адміністрування», Польща, м. Люблін, 16-17 червня
  2017 р.;
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura», м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 8 грудня 2017 р.;
 • ХХІІІ Міжнародна конференца науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 року.

Пріоритетним завданням роботи кафедри є органічне поєднання теоретичних знань здобувачів вищої освіти із практичними навичками. Кафедра веде активний пошук нових ефективних форм освітнього процесу. Цьому сприяють проведення практичних занять на базі судової аудиторії «Мооt Соurt» з навчальних дисциплін, зокрема правові аспекти діяльності Ради Європи; практичний курс міжнародного права; міжнародний цивільний процес; порівняльний кримінальний процес. Здобувачі вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» мають змогу поєднувати теоретичне навчання з практичною підготовкою.

  Зокрема, базами практичного навчання є:
 • комітети Верховної Ради України;
 • Міністерство закордонних справ України;
 • Міністерство юстиції України;
 • Вищий адміністративний Суд України;
 • Міжнародне товариство Червоного Хреста;
 • Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • представництва міжнародних міжурядових та неурядових організацій в Україні.

Майбутні юристи-міжнародники — активні учасники і переможці національних та міжнародних раундів престижних загальноєвропейських і міжнародних конкурсів, а саме Конкурсу з міжнародного публічного права ім. Б. Телдерса й Конкурсу з міжнародного права ім. Ф. Джессопа:

 • 2000 р. – перемога команди КиМУ в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (30 команд із країн СНД);
 • 2001 р. – II місце в Конкурсі ім. Б. Телдерса, м. Гаага (Нідерланди);
 • 2003 р. – команда КиМУ представляла Україну на Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Жана Пікте, м. Афіни (Греція);
 • 2007 р. – I місце в Національному раунді Конкурсу з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Нуріджанян Г., Саківська А., Нота М.);
 • 2007 р. – II місце в Міжнародному конкурсі «Міжнародний модельний кримінальний суд», м. Варшава (Польща);
 • 2008 р. – I місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса та участь в міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Рудківська М.), м. Гаага (Нідерланди);
 • 2009 р. – I місце в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь в міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США);
 • 2010 р. – VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди);
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія);
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна);
 • 2015 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Полянський Д.А., Упакха Е.), м. Київ (Україна);
 • 2017 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Боладжи Р., Телегіна А.В., м. Київ (Україна);
 • 2018 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Аврам Тайя, Бєлкіна Катерина, Кирлась Валерія і Сафієва Дарина, м. Львів (Україна).

З метою надання інформації щодо підготовки та участі студентів у найпрестижніших Міжнародних раундах з міжнародного права ім. Ф. Джессопа, ім. Б. Телдерса, ім. Ф. Мартенса 23.05.2017 року в конферанс-залі КиМУ відбулася відкрита прес-конференція для студентів І-ІІІ курсів спеціальності «Міжнародне право» (організатор -професор Данченко Т.В.).

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України, такими як Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет ДПС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет та ін.. Фахівці кафедри беруть участь у роботі Української асоціації міжнародного права й діяльності міжнародних правозахисних організацій – Асоціації українських правників, Міжнародної Амністії, Міжнародного комітету Червоного Хреста; співпрацюють з групою експертів Ради Європи, Харківською правозахисною групою, а також європейськими ВНЗ.


Здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри є активними учасниками заходів, які проводяться міжнародними представництвами, посольствами іноземних держав, акредитованими в Україні:

 • участь у роботі круглого столу на тему «Права людини в контексті ситуації на Сході України та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим» (науковці Київського міжнародного університету - професор Данченко Т.В., доценти Хачатурян Т.Х., Юрченко С.М., Мірошніченко О.П.), організованого Інститутом законодавства Верховної Ради України спільно з Асоціацією українських правників і благодійним Фондом «Співчуття», виступи яких були опубліковані в електронному збірнику наукових праць «Правові системи»;
 • участь у роботі дискусійного клубу, організованого Представництвом ЄС в Україні з нагоди Дня Європи на тему: "Що Україна, Київ можуть дати Європі?";
 • зустріч з Др. Вівіан Уокер, доцентом кафедри стратегічних досліджень Американського університету національної оборони (Вашингтон, США) на тему: «Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном»;
 • участь у зустрічі-лекції з Послом Самантою Пауер, постійниим представником США при ООН;
 • доповідь «Ставлення до демократії в Україні» (к.ю.н., доцент Хачатурян Т.Х.) на міжнародній конференції у Sodertorn University (Стокгольм, Швеція), організованій Центром досліджень з питань Балтики та Східної Європи, що опублікована в дослідницькому виданні «Світ Балтики» (The journal Baltic Worlds).

Для належної підготовки фахівців з міжнародного права кафедра має відповідну матеріально-технічну базу. Так, у межах Центру міжнародного права за зразком залів судових засідань Європи обладнано судову аудиторію, де здобувачі вищої освіти мають можливість набути практичного досвіду проведення судового процесу, засвоїти правила проведення судового засідання й удосконалити власні вміння й навички.


Уже традиційними на кафедрі стали заходи, що проводяться з нагоди Дня створення ООН і з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини, практичні судові засідання:

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють як у дипломатичній сфері, так і на ниві юриспруденції: Євгеній Жупєєв (випуск 2003 р.) – від 2011 до 01.2014 року - Тимчасово Повірений у справах України в Сирії, від 03.2014 року – керівник відділу країн Арабського Магрибу МЗС України; Анатолій Писаревський (випуск 2002 р.) – радник Департаменту Консульської служби МЗС України; Бишевська Наталія (випуск 2000 р.) – власниця юридичного офісу «Law offices of Natalie Bausch» (Каліфорнія, США).

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародне право» стали учасниками програми Британської Ради «Активні громадяни» («Active citizens») для молоді в галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку (26-28 вересня 2016 року) та отримали сертифікати міжнародного зразка і можливість продовжити навчання на всеукраїнських семінарах і тренінгах Британської Ради.

На кафедрі організована науково-дослідна робота студентського наукового товариства «Актуальні проблеми міжнародного права». Результати наукової діяльності студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

Будь-яке навчання обраної професії стає повнішим і яскравішим, якщо студенти не лише опосередковано (через тексти законів і матеріали навчальної літератури) вивчають предмет, але і мають змогу візуалізувати наявні в них теоретичні знання – побачити і бути присутніми в організованому просторі, де здійснюється юридичні процедури. Для студентів регулярно влаштовуються екскурсії до відомих пам’яток історії та культури:

Здобувачі вищої освіти кафедри з легкістю долають і наукові вершини, зокрема випускники спеціальності «Міжнародне право» захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата юридичних наук, серед яких Валентина Лук'янець, Тетяна Білозерська, Тамара Хачатурян, Наталія Яворська, Інна Діткевич, Людмила Рудник.

22 06/2019
10:00
Зустріч
24 05/2019
16:15
Конкурс
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч