Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-07

192 Будівництво та цивільна інженерія


Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд


Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Кваліфікація Технік-будівельник


Технік будівельник підготовлений до таких видів діяльності: загальне та цивільне будівництво; будівництво; будівництво підприємств енергетики, добувної і обробної промисловості; монтаж і встановлення збірних конструкцій; монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи, улаштування покрівель, залізобетонні роботи, цегляна і кам’яна кладка; монтаж металевих конструкцій; інші види будівельних робіт.

Коледж Київського міжнародного університету

Технік будівельник може обіймати такі первинні посади:

Технік-геодезист: виконання геодезичних робіт, які забезпечують відповідність будівельних об'єктів проекту; заповнення журналу геодезичних вимірювань; здійснення нагляду за збереженням геодезичних позначок будівельного майданчику; участь у підготовці виконавчої геодезичної документації і ін;

Технік-доглядач. Доглядач будови: забезпечення схоронності і правильності технічної експлуатації житлового фонду; санітарне утримання будов; своєчасне та якісне обслуговування будов та ін;

Технік з підготовки виробництва: участь у забезпеченні інженерної підготовки будівництва; розроблення організаційно-технологічної документації; участь у вибірковому контролі якості робіт, проектування виконання робіт та ін;

Технік-лаборант: виконання аналізу та випробування та визначення хімічного складу та основних властивостей будівельних матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій і деталей; ведення обліку та підготовка технічної документації та ін;

Технік-проектувальник: виконання роботи з оформлення прив'язки типових проектів та тих, що застосовуються повторно до умов конкретних майданчиків будівництва;

Освітньо-професійна програма «Будівництво»

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення таких фахових дисциплін: теоретична механіка; опір матеріалів; інженерне креслення; інженерна геодезія; будівельні конструкції; основи розрахунку будівельних конструкцій; технологія і організація будівельного виробництва; підготовка будівництва; експлуатація будівель і споруд; метрологія і стандартизація;будівельне матеріалознавство; будівельні норми і стандарти; санітарно - технічне обладнання будівель; будівельна механіка; будівельна техніка; електротехніка в будівництві; аналіз випробовування в будівництві; інженерна графіка; основи автоматизованого проектування.

Випускники коледжу, техніки-будівельники, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс Факультету будівництва та архітектури) за скороченими термінами навчання.

Коледж Київського міжнародного університету