Право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра теоретичних та приватно-правових дисциплін.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • римське приватне право;
 • теорія держави і права;
 • загальна історія держави і права;
 • судові та правоохоронні органи;
 • конституційне право України;
 • цивільне право;
 • трудове право;
 • адміністративне право та процес;
 • порівняльне конституційне право;
 • міжнародне право;
 • кримінальне право;
 • фінансове право;
 • цивільне процесуальне право;
 • кримінальне право;
 • кримінальне процесуальне право;
 • господарське право;
 • криміналістика;
 • політологія;
 • риторика;
 • професійна етика юриста;
 • історія вчень про державу і право;
 • адвокатура та прокуратура України;
 • кримінологія;
 • нотаріат України;
 • сімейне право;
 • господарське процесуальне право;
 • податкове право України.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • порівняльне правознавство;
 • кримінально-виконавче право;
 • право Європейського Союзу;
 • законодавча техніка кримінального закону;
 • порівняльне кримінальне право і процес;
 • муніципальне право;
 • фінансово-правові інститути зарубіжних країн;
 • призначення покарання і кваліфікація злочинів;
 • юридичний практикум.

Після повного курсу навчання фахівець з права

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка);
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини;
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права;
 • посиленням соціального захисту громадян;
 • вирішенням правових спорів.
може працювати у:
 • державних структурах та установах (судових та правоохоронних органах);
 • органах місцевого та державного управління.