Право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра публічноправових дисциплін, кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • римське приватне право
 • теорія держави і права
 • загальна історія держави і права
 • судові та правоохоронні органи
 • конституційне право України
 • цивільне право
 • трудове право
 • адміністративне право та процес
 • порівняльне конституційне право
 • міжнародне право
 • кримінальне право
 • фінансове право
 • цивільне процесуальне право
 • кримінальне право
 • кримінальне процесуальне право
 • господарське право
 • криміналістика
 • політологія
 • риторика
 • професійна етика юриста
 • історія вчень про державу і право
 • адвокатура та прокуратура України
 • кримінологія
 • нотаріат України
 • сімейне право
 • господарське процесуальне право
 • податкове право України

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • порівняльне правознавство
 • кримінально-виконавче право
 • право Європейського Союзу
 • законодавча техніка кримінального закону
 • порівняльне кримінальне право і процес
 • муніципальне право
 • фінансово-правові інститути зарубіжних країн
 • призначення покарання і кваліфікація злочинів
 • юридичний практикум

Після завершення навчання фахівець з права

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка)
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права
 • посиленням соціального захисту громадян
 • вирішенням правових спорів
може працювати у:
 • державних структурах та установах (судових та правоохоронних органах)
 • органах місцевого та державного управління
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч