Право

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра публічноправових дисциплін, кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Інформаційно комунікаційні технології
 • Політологія
 • Іноземна мова

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Латинська мова
 • Загальна історія держави і права
 • Історія вчень про державу і право
 • Теорія держави і права
 • Конституційне право України
 • Порівняльне конституційне право
 • Судові та правоохоронні органи
 • Професійна етика юриста
 • Римське приватне право
 • Цивільне право (загальна частина)
 • Цивільне право (особлива частина)
 • Цивільне процесуальне право
 • Господарське право
 • Кримінальне право (загальна частина)
 • Кримінальне право (особлива частина)
 • Кримінальне процесуальне право
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Трудове право
 • Адміністративне право та процес
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Основи наукових досліджень
 • Право Європейського Союзу

Вибіркові дисципліни (анотації):

  Публічне право

 • Ораторське мистецтво юриста
 • Управління командами
 • Фінансове право
 • Правничі системи сучасності
 • Адміністративна відповідальність
 • Фінансово-правові інститути зарубіжних країн
 • Складання процесуальних документів
 • Податкове право України
 • Муніципальне право
 • Призначення покарання і кваліфікація злочинів
 • Адвокатура та прокуратура України
 • Порівняльне кримінальне право і процес
 • Кримінально-виконавче право
 • Законодавча техніка кримінального закону
 • Нотаріат України

  Приватне право

 • Психологія спілкування
 • Філософія бізнесу
 • Юридична деонтологія
 • Порівняльне правознавство
 • Авторське право
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Юридичний практикум
 • Сімейне право
 • Земельне право
 • Історія цивілістики
 • Теорія речового права
 • Порівняльне цивільне право і процес
 • Господарське процесуальне право
 • Спадкове право
 • Біржове право

Після завершення навчання фахівець з права підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка)
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права
 • посиленням соціального захисту громадян
 • вирішенням правових спорів

бакалавр з права здатний розв’язувати типові задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі права та виконувати зазначену професійну роботу за класифікатором професій дк 003:2010 та може займати первинні посади:

 • відповідальний секретар колегії судової
 • державний уповноважений
 • офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)
 • помічник приватного виконавця
 • секретар колегії судової
 • секретар судового засідання
 • секретар суду
 • судовий виконавець
 • судовий розпорядник організатор діловодства (система судочинства)
 • помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань
 • консультант державного нотаріального архіву
 • консультант державної нотаріальної контори
 • помічник адвоката
 • помічник нотаріуса
 • помічник нотаріуса державного
 • помічник судді
 • помічник члена комісії
 • помічник юриста
 • дізнавач
 • дільничний інспектор поліції
 • інспектор (органи внутрішніх справ)
 • інспектор з дізнання
 • оперуповноважений
Випускники першого (бакалаврського) рівня можуть займати посади у:
 • органах законодавчої, виконавчої та судової влади
 • органах прокуратури та адвокатури
 • правоохоронних органах
 • органах місцевого самоврядування
 • громадських організаціях
 • підприємствах та в організаціях усіх форм власності
21 05/2022
10:00
Зустріч