Кафедра публічно-правових дисциплін

Завідувач кафедри публічно-правових дисциплін

Бісюк Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
kafedra_ppd@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти: д.ю.н. Савченко Л.А.; д.ю.н. Квасневська Н.Д.; к.ю.н. Бісюк О.С.; к.ю.н. Ісмаїлова Л.Б.; к.ю.н. Москалюк Ю.Д.; к.ю.н. Антонов С.В.; к.ю.н Мельник М.В.; к.ю.н. Подкопаєв С.В. к.ю.н. Ільницький М.С.та інші.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Право": «Публічне право»; «Адміністративне та фінансове право».


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • конституційне право України;
 • муніципальне право;
 • адміністративна відповідальність;
 • адміністративне право;
 • організація правової роботи;
 • правові основи адміністративної діяльності;
 • фінансове право;
 • фінансово-процесуальне право;
 • аграрне право;
 • банківське право;
 • біржове право;
 • виконавче провадження;
 • інвестиційне право;
 • митне право України;
 • нотаріат України;
 • правове регулювання інвестиційної діяльності;
 • страхове право;
 • кримінологія;
 • криміналістика;
 • практикум із криміналістики.
Магістр
 • актуальні проблеми податкового права;
 • актуальні проблеми фінансового права;
 • актуальні проблеми кримінального права;
 • актуальні проблеми адміністративного права;
 • актуальні проблеми адміністративного судочинства;
 • актуальні питання інформаційного права;
 • правові засади адміністративної діяльності;
 • сучасні концепції дослідження проблем інформаційного права;
 • теоретичні підходи дослідження проблем фінансового права;
 • методологія дослідження проблем адміністративного права і процесу.

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення освітнього процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.

Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).


Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях:


У 2016–2018 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:

 • Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, No. 3 June. P.276–282.
 • Бісюк О.С. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти честі та гідності особи. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії): колективна монографія \ Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім.. Шота Руставелі; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. А. Махарадзе. К.: Талком, 2018. С.149-154.
 • Ільницький М.С. Проблеми виборів депутатів місцевих рад // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 5-12.
 • Бісюк О.С. Новіков В.Г. Кримінально-правова характиристика суб’єкта як елемента складу злочину за зловживання впливом. Актуальні проблеми сучасного конституціалізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія\ Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. Я.Стеліни. К.: Талком, 2017. С.246-256.
 • Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2017. - 400 с.
 • Ільницький М.С. Типологія принципів виробничого процесу // Європейські перспективи. – 2017. – Вип. 1. – С. 5-11.
 • Савченко Л.А., Сірош М.В. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фіннансово-контрольному процесі: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 192 с.
 • Савченко Л.А., Ярмак І.М. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 172 с.
 • Бісюк О.С. Суб’єкти та умови викладу окремої думки у кримінальному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2016, № 1, с.265-269
 • Мельник М. В. Правовое регулирование таможенных режимов: международно-правовые аспекты / М. В. Мельник. // Jurnalul juridic national: teorie si practica. – 2016. – № 1/2 (17). – С. 47–51.
 • Савченко Л.А. Фінансовий контроль, аудит, бухгалтерський облік - основні категорії фінансово-контрольного права // Публічне право. - 2016. - №4 (24).
 • Мельник М. В. Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу / М. В. Мельник // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. – 2016. – Вип. 1. – С. 41–44.
 • Савченко Л.А. Призначення, звільнення членів Рахункової палати України та гарантії їх правового статусу за новим законом України "Про Рахункову палату" // Наше право. – 2016. – №4, – С. 50–55.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 081 Право.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонують наукові гуртки: «Виборчі процеси в Україні», «Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу», «Актуальні проблеми кримінального права та процесу .

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено практичне заняття – судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2016 р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2016 р.), в межах якого учні мали змогу на собі відчути специфіку роботи судді, прокурора, адвоката та інших учасників судового процесу.

18 05/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас