Медичний факультет

Медичний факультет забезпечує підготовку фахівців у галузі 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр.

Навчальний процес на медичному факультеті забезпечують кафедри:


Підготовка медичної сестри до діагностично-лікувального процесу, догляду та опіки за пацієнтами в медичних закладах різного профілю, проведення лабораторних та інструментальних досліджень й медсестринських маніпуляцій відповідно до переліку синдромів та симптомів захворювань пацієнтів є основним завданням кафедр медичного спрямування.

До уваги студентів медичного факультету сучасна бібліотека з фондом найновішої навчально-методичної та наукової літератури, в тому числі медичного спрямування. Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 223 Медсестринство.

Професорсько-викладацький склад забезпечує виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою кредитів.

Підсумкова атестація здійснюється у вигляді єдиного стандартизованого тестового іспиту «Крок Б. Медсестринство», який є інтегрованим екзаменом, проводиться на випускному курсі і включає дисципліни: «Клінічна фармакологія з токсикологією», «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини», «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг», «Медичне та фармацевтичне товарознавство», «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», «Клінічне медсестринство».

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності 223 «Медсестринство» галузі 22 «Охорона здоров’я» в Університеті створена відповідна матеріально-технічна база, яка оснащена найсучаснішими навчальними муляжами, манекенами та тренажерами:
кабінети: першої долікарської допомоги; загальної медицини, фантомний клас; медичної сестри; біології та анатомії людини з основами фізіології; рентгенологічний; навчальний кабінет поліклінічного прийому; фантомно-тренажерна зала; навчальна аптека; лабораторія хімії (аналітична зона; фізико-хімічна зона); кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; загальної і біологічної фізики; гігієни з основами мікробіології та екології; гістології, цитології та ембріології; кабінет організації та економіки охорони здоров’я та ін.

Практична підготовка здійснюється як в спеціалізованих кабінетах Університету, так і клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.

    Клінічні бази Медичного факультету КиМУ:
  • Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»;
  • Київська міська туберкульозна лікарня №1;
  • Медичний центр «БОРИС» (у вигляді ТОВ) у т.ч. дитяча клініка «Бориска»;
  • Київський міський клінічний онкологічний центр (м. Київ);
  • Університетська стоматологічна клініка;
  • Київська міська клінічна лікарня №7;
  • Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» (м. Київ).