Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

Вибіркові дисципліни:


Освітньо-професійною програмою передбачені такі види практики:

Після закінчення навчання фахівець з фінансів підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • особливостями організації і управління фінансами в господарюючих суб’єктах різних організаційно-правових форм і галузей приналежності
 • оподаткуванням господарчої діяльності
 • формуванням бюджету країни, адміністративно-територіальних одиниць, фірм, фінансово-кредитних установ
 • формуванням і витратою позабюджетних фондів
 • організації фінансів підприємств
 • формування доходів, витрат і резервів страхових компаній, підприємств малого бізнесу
 • функціонуванням міжнародних фінансових організацій
 • з проблемами валютного контролю.
Може займати посади:
 • фінансового директора
 • фінансового аналітика
 • керівника фінансових і економічних підрозділів
 • аналітика фондового ринку
 • начальника страхового управління
 • страхового агента
 • фінансиста в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях
 • фінансиста в Національному банку України і комерційних банках
 • фінансиста на підприємствах різних форм власності державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція)
 • директора (начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи чи організації
 • фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків.
Може працювати:
 • у державних структурах й установах
 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів
 • у органах місцевого й державного управління
 • в іноземних компаніях і фірмах
 • на промислових підприємствах
 • в банках, страхових та інших фінансових установах
 • на підприємствах малого й середнього бізнесу
 • у контрольних фінансових органах
 • у страхових організаціях
 • в аудиторських фірмах.