Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України;
 • історія української культури;
 • українська мова за проф. спрям.;
 • філософія;
 • іноземна мова;
 • політологія;
 • основи екології та безпека життєдіяльності;
 • цивільна оборона;
 • основи охорони праці;
 • політична економія;
 • мікроекономіка і макроекономіка;
 • історія економіки та економічної думки;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічна інформатика;
 • статистика;
 • право.

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • економіка підприємства;
 • менеджмент і маркетинг;
 • гроші та кредит;
 • фінанси;
 • бухгалтерський облік і аудит;
 • паблік Рилейшнз;
 • світова економіка;
 • національна економіка;
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
 • економіка та організація інноваційної діяльності;
 • стратегія підприємства;
 • планування і контроль на підприємстві;
 • організація виробництва;
 • фінансовий аналіз;
 • потенціал і розвиток підприємства.

Після повного курсу навчання фахівець з фінансів, банківської справи та страхування підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • особливостями організації і управління фінансами в господарюючих суб’єктах різних організаційно-правових форм і галузей приналежності;
 • оподаткуванням господарчої діяльності;
 • формуванням бюджету країни, адміністративно-територіальних одиниць, фірм, фінансово-кредитних установ;
 • формуванням і витратою позабюджетних фондів;
 • організації фінансів підприємств;
 • формування доходів, витрат і резервів страхових компаній, підприємств малого бізнесу;
 • функціонуванням міжнародних фінансових організацій;
 • з проблемами валютного контролю.
Може обіймати посади:
 • фінансового директора;
 • фінансового аналітика;
 • керівника фінансових і економічних підрозділів;
 • аналітика фондового ринку;
 • начальника страхового управління;
 • страхового агента;
 • фінансиста в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях;
 • фінансиста в Національному банку України і комерційних банках;
 • фінансиста на підприємствах різних форм власності; державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція);
 • директора (начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи чи організації;
 • фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків.
Може працювати:
 • у державних структурах й установах;
 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;
 • у органах місцевого й державного управління;
 • в іноземних компаніях і фірмах;
 • на промислових підприємствах;
 • в банках, страхових та інших фінансових установах;
 • на підприємствах малого й середнього бізнесу;
 • у контрольних фінансових органах;
 • у страхових організаціях;
 • в аудиторських фірмах.
23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40