Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова за проф. спрямуванням
 • філософія
 • іноземна мова для економістів
 • політологія
 • основи екології та безпека життєдіяльності
 • цивільна оборона
 • охорона праці
 • політична економія
 • мікроекономіка і макроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • економічна інформатика
 • статистика
 • право

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • економіка підприємства
 • менеджмент і маркетинг
 • гроші та кредит
 • фінанси
 • фінанси підприємств
 • бухгалтерський облік і аудит
 • бюджетна система
 • світова економіка
 • національна економіка
 • податкова система
 • банківська система
 • страхування
 • фінансовий аналіз

Для вибору студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • аудит у фінансових установах
 • банківські операції
 • бізнес-планування
 • валютне регулювання та контроль
 • внутрішній аудит у фінансових установах
 • економічна безпека суб'єктів підприємництва
 • іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 • інформаційні системи і технології у банківській сфері
 • інформаційні системи і технології у фінансах
 • конфліктологія
 • конфліктологія і теорія переговорів
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • підприємництво і малий бізнес
 • регіональна економіка
 • управління фінансовими ризиками
 • фінанси зарубіжних корпорацій
 • фінансова аналітика банківського ринку
 • фінансова безпека суб'єктів підприємництва
 • фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
 • фінансова статистика
 • фінансове моделювання
 • фінансове право
 • фінансовий облік у банках
 • фінансовий ринок
 • фінансово-економічні аспекти банківської справи

Освітньо-професійною програмою передбачені такі види практики:

 • навчально-ознайомча практика
 • навчальна практика
 • виробнича практика

Після закінчення навчання фахівець з фінансів підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • особливостями організації і управління фінансами в господарюючих суб’єктах різних організаційно-правових форм і галузей приналежності
 • оподаткуванням господарчої діяльності
 • формуванням бюджету країни, адміністративно-територіальних одиниць, фірм, фінансово-кредитних установ
 • формуванням і витратою позабюджетних фондів
 • організації фінансів підприємств
 • формування доходів, витрат і резервів страхових компаній, підприємств малого бізнесу
 • функціонуванням міжнародних фінансових організацій
 • з проблемами валютного контролю.
Може займати посади:
 • фінансового директора
 • фінансового аналітика
 • керівника фінансових і економічних підрозділів
 • аналітика фондового ринку
 • начальника страхового управління
 • страхового агента
 • фінансиста в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях
 • фінансиста в Національному банку України і комерційних банках
 • фінансиста на підприємствах різних форм власності державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція)
 • директора (начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи чи організації
 • фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків.
Може працювати:
 • у державних структурах й установах
 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів
 • у органах місцевого й державного управління
 • в іноземних компаніях і фірмах
 • на промислових підприємствах
 • в банках, страхових та інших фінансових установах
 • на підприємствах малого й середнього бізнесу
 • у контрольних фінансових органах
 • у страхових організаціях
 • в аудиторських фірмах.