Медсестринство

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускові кафедри - кафедра загальної медицини та кафедра клінічних дисциплін та медсестринства.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія та культура України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Медична хімія
 • Медична та біологічна фізика
 • Основи латинської мови з медичною термінологією
 • Анатомія людини
 • Фізіологія
 • Біологічна хімія
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Мікробіологія

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • Основи сестринської справи
 • Основи спостереження та догляд за пацієнтами
 • Медсестринство у внутрішній медицині (Частина 1, 2)
 • Медсестринство в педіатрії (Частина 1, 2)
 • Медсестринство в хірургії (Частина 1, 2)
 • Охорона праці та охорона праці в галузі
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров'я
 • Основи профілактичної медицини
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології
 • Медсестринство в онкології та паліативна медицина
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медична та соціальна реабілітація
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Обстеження та оцінка стану здоров'я людини
 • Економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Клінічне медсестринство в педіатрії
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 • Клінічне медсестринство в професійній патології
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Для вибору студентів пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Медична біологія
 • Гігієна та екологія
 • Історія медицини і медсестринства
 • Логіка
 • Медична інформатика
 • Інформаційні технології в медсестринстві
 • Громадське здоров’я та громадське медсестринство
 • Валеологія
 • Біоетика та біобезпека
 • Основи харчування дітей раннього віку
 • Правознавство
 • Права медсестри
 • Тренінг спілкування
 • Психічне здоров'я
 • Ріст і розвиток людини
 • Естетика
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Соціологія і медична соціологія
 • Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї
 • Медична конфліктологія
 • Медсестринство в офтальмології
 • Медсестринство в неврології
 • Основи наукових досліджень у медсестринстві
 • Лабораторна діагностика
 • Епідеміологія
 • Імунопрофілактика інфекційних захворювань
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в геронтології та геріатрії
 • Етичні проблеми в медицині
 • Основи патентознавства
 • Основи гомеопатії
 • Основи фітотерапії
  Сучасні методи генетичної діагностики
 • Основи страхової медицини

Практична підготовка полягає у проходженні таких практик:

 • навчальна практика
 • виробнича практика з основ медсестринства
 • виробнича практика за спеціальністю
 • переддипломна практика

Бази практики:

 • «Університетська клініка»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Українська військово-медична академія
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»

До уваги студентів медичного інституту сучасна бібліотека з фондом найновішої навчально-методичної та наукової літератури, в тому числі медичного спрямування. Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 223 Медсестринство.


Після повного курсу навчання випускник підготовлений до діяльності, пов’язаною з:

 • організацією діагностично-лікувального процесу
 • організацією роботи медсестринських структурних підрозділів
 • кваліфікацією догляду за хворими в лікувально-профілактичному закладі
 • організацією долікарської медичної допомоги
 • контролем роботи медичного персоналу щодо виконання призначень лікарів
 • участю в лікувальному процесі та профілактичних заходах.

Може обіймати посади:

 • медична сестра
 • старша медична сестра відділення
 • головна медична сестра
 • заступник головного лікаря з медсестринства лікувально-профілактичного закладу
 • медична сестра сімейного лікаря

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, зараховуються на 2–3 курси за результатами фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавр.

27 02/2021
10:00
Зустріч
10 02/2021
16:08
Майстер-клас