Медсестринство

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра загальної медицини та кафедра клінічних дисциплін та медсестринства.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • медична хімія;
 • медична та біологічна фізика;
 • латинська мова та медична термінологія;
 • анатомія людини;
 • фізіологія;
 • біологічна хімія;
 • фармакологія та медична рецептура;
 • патоморфологія та патофізіологія;
 • мікробіологія;
 • основи медсестринства;
 • медсестринство у внутрішній медицині;
 • медсестринство в педіатрії;
 • медсестринство в хірургії;
 • медсестринство в інфектології;
 • медсестринство в акушерстві;
 • медсестринство в гінекології;
 • медсестринство в онкології та паліативна медицина;
 • медсестринство в сімейній медицині;
 • медична та соціальна реабілітація;
 • анестезіологія та реаніматологія;
 • клінічна фармакологія з токсикологією;
 • обстеження та оцінка стану здоров’я людини;
 • економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг;
 • медичне та фармацевтичне товарознавство;
 • менеджмент та лідерство в медсестринстві;
 • клінічне медсестринство;
 • військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій;
 • охорона праці в галузі.

Практична підготовка здійснюється як в спеціалізованих кабінетах Університету, так і клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.

До уваги студентів медичного інституту сучасна бібліотека з фондом найновішої навчально-методичної та наукової літератури, в тому числі медичного спрямування. Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 223 Медсестринство.


Після повного курсу навчання випускник підготовлений до діяльності, пов’язаною з:

 • організацією діагностично-лікувального процесу;
 • організацією роботи медсестринських структурних підрозділів;
 • кваліфікацією догляду за хворими в лікувально-профілактичному закладі;
 • організацією долікарської медичної допомоги;
 • контролем роботи медичного персоналу щодо виконання призначень лікарів;
 • участю в лікувальному процесі та профілактичних заходах.

Може обіймати посади:

 • медична сестра;
 • старша медична сестра відділення;
 • головна медична сестра;
 • заступник головного лікаря з медсестринства лікувально-профілактичного закладу;
 • медична сестра сімейного лікаря.
06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч