Медсестринство

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускові кафедри - кафедра загальної медицини та кафедра клінічних дисциплін та медсестринства.


Особливості ОП «Медсестринство»: підготовка високопрофесійних клінічно орієнтованих фахівців з медсестринства шляхом набуття високого рівня знань і практичних навичок з надання долікарської, лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках відповідно до клінічних протоколів. Програма дозволяє отримати ґрунтовні знання щодо організації та управління роботою медсестринських структурних підрозділів закладів охорони здоров’я через призму медсестринського діагностичного процесу, а саме медсестринське обстеження, медсестринський діагноз, планування медсестринських втручань, реалізація медсестринських втручань та оцінка результатів. Підготовка практико-орієнтованих фахівців з медсестринства нової формації, спроможних активно та ефективно використовувати отримані знання, мислити критично та аналітично, ефективно управляти ресурсами та працювати у відповідності до принципів безпеки пацієнта.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):


Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (анотації):


Для вибору студентів пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів і викладачів створена сучасна матеріально технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів.


Практична підготовка

Практична підготовка студентів передбачає такі види практик, як:

 • виробнича практика з основ медсестринства
 • виробнича практика за спеціальністю
 • переддипломна практика

Бази практики:

 • «Університетська клініка»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Українська військово-медична академія
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»

Після повного курсу навчання випускник підготовлений до діяльності, пов’язаною з:

 • організацією діагностично-лікувального процесу
 • організацією роботи медсестринських структурних підрозділів
 • кваліфікацією догляду за хворими в лікувально-профілактичному закладі
 • організацією долікарської медичної допомоги
 • контролем роботи медичного персоналу щодо виконання призначень лікарів
 • участю в лікувальному процесі та профілактичних заходах.

Може обіймати посади:

 • медична сестра
 • старша медична сестра відділення
 • головна медична сестра
 • заступник головного лікаря з медсестринства лікувально-профілактичного закладу
 • медична сестра сімейного лікаря