Кафедра клінічних дисциплін і медсестринства

Завідувач кафедри загальної медицини

Дроздова Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри, д.мед.н.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння і навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення клінічних завдань діяльності лікаря та медсестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.


 • професор Дроздова І. В. – д.мед.н., завідувач кафедри клінічних дисциплін та медсестринства. Практична діяльність: лікувальна справа, терапія, кардіологія (сфера наукових інтересів: коморбіднідсть у клініці внутрішніх хвороб, артеріальна гіпертензія, психокардіологія)
 • професор Асланян С.А.  – д.мед.н., професор. Практична діяльність: лікувальна справа, хірургія, військово-польова хірургія (сфера наукових інтересів: особливості анатомії та оперативної хірургії, організація невідкладної хірургічної допомоги при проведенні АТО).
 • професор Петренко О. В. – д.мед.н.. Практична діяльність: лікувальна справа, хірургія, челюстно-лицьова хірургія (сфера наукових інтересів: офтальмологія, косметологія, челюстно-лицьова хірургія)
 • професор Романенко І. Ю. – д.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа, гінекологія, акушерство (сфера наукових інтересів: репродуктивна медицина, гормональні порушення жінок репродуктивного й клімактеричного віку)
 • професор Пішель В. Я. – д.мед.н., ст.н.сп.  Практична діяльність: лікувальна справа, фармакологія, психіатрія, наркологія (сфера наукових інтересів: фармакотерапія психічних і поведінкових розладів)
 • професор Борзих  Н. О. – д.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа, травматологія та ортопедія (сфера наукових інтересів: травматологія, реконструктивна хірургія, реабілітація, ерготерапія  учасників бойових дій на Сході України)
 • доцент Павловська М.О. – д.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа, терапія, акушерство і гінекологія (сфера наукових інтересів: клінічні та психологічні особливості клімактеричного віку у жінок, внутрішня медицина)
 • доцент Луценко О. Г. -  к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  організація охорони здоров’я (сфера наукових інтересів: соціальна гігієна, адміністративний менеджмент, гігієна та екологія)
 • доцент Бойко В. О. –  к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа, інфекційні хвороби (сфера наукових інтересів: профілактичні і лікувальні заходи при інфекційних захворюваннях)
 • доцент Захарченко О. Г. – к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  радіологія (сфера наукових інтересів: рентгенологія, особливості захисту населення при радіаційному ураженні)
 • доцент Зайченко П.О. – к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  хірургія, анестезіологія та реанімація (сфера наукових інтересів: анестезіологія та інтенсивна терапія, організація невідкладної допомоги)
 • доцент Іваськіва К.Ю. – к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  ендокринологія(сфера наукових інтересів: коморбідність ендокринологічної і гастроентерологічної патології, підходи до діагностики та лікування)
 • доцент Побережна Н. М. – к.м.н., Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія (сфера наукових інтересів: особливості збереження здоровя населення, валеологія, лікувальне і профілактичне харчування)
 • доцент Катба З. С. – к.мед.н.  Практична діяльність: лікувальна справа,  дитяча хірургія (сфера наукових інтересів: організація хірургічної допомоги дітям)
 • доцент Борзих Ю.О. - к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія (сфера наукових інтересів: косметологія, дерматологія та венерологія)
 • доцент Якубовська І.А.  - к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія, загальна практика (сімейна медицина) (сфера наукових інтересів: особливості надання медичної допомоги сімейними лікарями, діагностика і лікування захворювань органів шлунково-кишкового тракту, дієтотерапія)
 • доцент Скороход А.В. - к.мед.н., Практична діяльність: лікувальна справа,  урологія (сфера наукових інтересів: урологія, сексологія, психологія, соціальна медицина та організація охорони здоров’я)
 • доцент Шевколенко М.В. - к.мед.н.  Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія (сфера наукових інтересів: профілактична медицина, надання первинної та вторинної допомоги пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів)
 • доцент Балицький О. П.к.м.н. Практична діяльність: лікувальна справа,  неврологія (сфера наукових інтересів: психосоматика, реабілітація хворих після інсульту, ерготерапія)
 • викладач Ларін В.О.  Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія (сфера наукових інтересів: радіологія, сучасні компютерні технології, діагностика)
 • викладач Чумак Г.Б.  Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія (сфера наукових інтересів: реабілітація пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, функціональна діагностика, організація охорони здоров’я)
 • викладач Лебедєв Д.В.  Практична діяльність: лікувальна справа,  дерматологія, венерологія (сфера наукових інтересів: косметологія, лицьова хірургія, дерматологія)
 • викладач Кіншина М.Г. Практична діяльність: лікувальна справа,  отоларингологія(сфера наукових інтересів: лікування ЛОР-органів у дітей, хірургія ЛОР патології, організація охорони здоров’я)
 • викладач Сковпень Т.В.  Практична діяльність: лікувальна справа,  офтальмологія( сфера наукових інтересів: організація допомоги офтальмологічним хворим)
 • викладач Тарасюк О.А.  Практична діяльність: лікувальна справа,  педіатрія (сфера наукових інтересів: педіатрія, неонатологія, дитячі інфекційні хвороби, алергологія)
 • викладач Олійник Ю. М.  Практична діяльність: лікувальна справа,   хірургія (сфера наукових інтересів: хірургія, онкохірургія, онкологія та радіаційна медицина)
 • викладач Счастний В. М.  Практична діяльність: лікувальна справа,  хірургія (сфера наукових інтересів: сучасні технології судинної хірургії)
 • викладач Прусак О. І.  Практична діяльність: лікувальна справа,  офтальмологія (сфера наукових інтересів: надання медичної допомоги пацієнтам із захворюванням ока)
 • викладач Волобуєв О. Є.  Практична діяльність: лікувальна справа,  терапія (сфера наукових інтересів: організація судово-медичних досліджень, юриспруденція)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


НПП кафедри можуть пройти атестацію на лікарську категорію.


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Медицина", "Медсестринство", "Фармація", "Стоматологія":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Освітньо-професійна програма "Медицина" (анотації)

 • Основи спостереження та догляд за пацієнтами
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в хірургії
 • Обстеження та оцінка стану здоров'я людини
 • Медсестринство в онкології та паліативна медицина
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Клінічне медсестринство в педіатрії
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології
 • Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 • Клінічне медсестринство в професійній діяльності
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Медична і соціальна реабілітація
 • Основи профілактичної медицини

Освітньо-професійна програма "Фармація" (анотації)

 • Екстремальна медицина
 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

Освітньо-професійна програма "Стоматологія" (анотації)

 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Внутрішня медицина (у т.ч. інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)
 • Хірургія (у т.ч. онкологія та нейрохірургія)
 • Радіологія
 • Судова медицина (стоматологія). Медичне право України
 • Педіатрія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Фтизіатрія
 • Акушерство
 • Офтальмологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Ендокринологія/Імунопрофілактика неінфекційних захворювань
 • Оториноларингологія

Освітньо-професійна програма "Медсестринство" (анотації)

 • Основи спостереження та догляд за пацієнтами
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в хірургії
 • Обстеження та оцінка стану здоров'я людини
 • Медсестринство в онкології та паліативна медицина
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Клінічне медсестринство в педіатрії
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології
 • Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 • Клінічне медсестринство в професійній діяльності
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Медична і соціальна реабілітація
 • Основи профілактичної медицини

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 222 "Медицина".

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Медицина» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Наукова-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях медицини.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням наукової теми НН медичного інституту: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – Павловська М.О., к.м.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445). Термін виконання: 2021-2025 роки.

Під час виконання НДР проводиться оцінювання стану  здоров’я населення та буде розроблено алгоритми та основні принципи його поліпшення.

Наукова новизна роботи полягає у виявленні та детальному описуванні ранніх маркерів погіршення стану здоров’я, а також в аналізі недоліків системи охорони здоров’я, що перешкоджають якісному  та своєчасному наданню консультативної допомоги населенню, що в подальшому призводить до незворотніх змін в організмі людини та поширенню і прогресуванню небезпечних захворювань. В процесі виконання проекту планується підтвердити гіпотезу про те, що більшість населення не володіє або володіє не повною мірою знаннями щодо основних засад здорового способу життя, маркерів його погіршення, а також заходів, які могли б збільшити як тривалість, так і якість життя. Для реалізації та розкриття теми дослідження використовуються анкетно-опитувальний метод, інструментальні та лабораторні методи оцінки стану здоров’я, сучасні статистичні методи для опрацювання отриманих результатів.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Павловський С.А., Павловська М.О. Неалкогольна жирова хвороба печінки, коморбідність із цукровим діабетом типу 2. Івано-Франківськ, 2021. 444 с.
 • Дроздова І.В. , Яновська С.Я., Храмцова В.В.  Гончар Ю. О. Артеріальна гіпертензія у фокусі психокардіології. Д.: Ліра, 2021. 292 с.
 • Страфун С.С., Шипунов В.Г., Савка І.С., Цівина С.А.,Собкова Ж.Є., Борзих Н.О. Застосування спейсерів у поєднанні з пластикою м'язовими клаптями під час лікування вогнепальних кісток нижніх кінцівок, ускладнених розвитком компартмент синдрому. Сучасні аспекти військової медицини. 2021.  Вип. 28(1).  С.164-171. DOI: 10.32751/2310-4910-2021-28-1-14
 • Дроздова І.В., Павловська М.О., Павловський С.А., Чумак Г.Б. Особливості структурно-функціонального стану серця хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічним інсультом. Міжнародний медичний журнал.. 2021. №4. С. 5-12.
 • Дроздова І.В., Мартиненко С.М. Інформаційна технологія моделювання захворюваності та інвалідності молоді України. Констектуалізація орієнтирів на створення стійкого благополуччя людини в здоровязбережувальному просторі України: науково-просвітницький альманах. 2021. №3. С. 33-40.
 • Нефьодова О.О.,Азаров О.І., Гарець В.І., Кузнецова О.В., Житній М.І., Шевченко І.В., Мальчугін Р.К. Вплив солей кадмію на нефрогенез у щурів при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, 2021. Вип. 1 (159). С. 224-230. 
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І. Вплив цитратів металів на показники ембріотоксичності солей кадмію у щурів при комбінованому введенні. Світ біології та медицини. 2021. №1 (75). С. 176-181.
 • Maryna O. Pavlovska. Hygienic signs of diagnostics of early dysmetabolic symptoms. Nataliya M. Poberezhna, Serhii T. Omelchuk, Serhii A. Pavlovskyi. – Wiadomosci Lekarskie. 2020, том LXXIII, № 2. 302-306 (SCOPUS)
 • Elena Nefedova, Alexander Azarov, Irina Kolosova The effect of cerium, zinc and iron citrates on the indicators of embryotoxicity and nephrotoxicity of cadmium salts when combined in an experiment on rats. Modern science – Moderni veda. 2020. №6. P. 143-149.
 • Лікування поранених з бойовими травмами кінцівок (за досвідом АТО/ООС) : монографія / [кол. авт.: Гайко Г. В., Хоменко І. П., Лурін І. А., Борзих Н.О. та ін.] ; за заг. ред. академіка Цимбалюка В. І.  Київ : [б. в.], 2020.  194 с.
 • Страфун С. С.,  Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Страфун О. С. Підгострий компартмент-синдром за умов вогнепальних ушкоджень кінцівок. Ортопедия, травматология и протезирование. 2020. № 1. С. 15-19. 
 • Фищенко Я.В., Балан С.И., Блонский Р.И., Борзых Н.А., Кравчук Л.Д. Ефективність метода бипортальной эндоскопической хирургии в лечении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела. Georgian Medical News. №4 (301). апрель 2020. С.21-27. (Scopus)
 • Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д., Кудрін А.П., Бовсуновський О.В., Медведовська Н.В., Кравчук Л.Д. Особливості реабілітації пацієнтів з торакалгіями на фоні остеохондроза грудного відділу хребта. Спортивна медицина, фізична терапія, ерготерапія. 2020. №2.
 • Страфун С.С., Шипунов В.Г., Савка І.С., Цівина С.А., Борзих Н.О. Спосіб фасціотомії кістково-фасціальних футлярів при компартмент-синдромі внаслідок вогнепальних поліструктурних ушкоджень кінцівки. Сучасні аспекти військової медицини. 2020. Вип. 27(2).  С. 371-379.
 • Заруцький Я. Л. Хірургічне лікування поранених з ускладненими торакальними ушкодженнями / Я. Л. Заруцький, С. А. Асланян, О. В. Борзих, В. Г. Гетьман, В. Є. Сафонов, К. В. Кравченко, А. Є. Ткаченко, М. С. Вовк, В. С. Гончарук, О. А. Лавренчук // Клінічна хірургія.   Т. 87, № 11-12.  С. 3-9..
 • Заруцький Я. Л. Анатомо-функціональна шкала оцінки тяжкості травми у поранених з торакоабдомінальними ушкодженнями в умовах проведення Операції об’єднаних сил / Я. Л. Заруцький, С. А. Асланян, О. І. Жовтоножко, Ю. М. Олійник, П. П. Форостяний, В. С. Гончарук, М. С. Вовк // Клінічна хірургія.   Т. 87, № 1-2.  С. 3-7.
 • Іваськіва К., Орленко В., Добровинська О., Гончар І.. Дослідження особливостей функціонального стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, стану вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2 типу з надлишковою масою тіла. Проблеми ендокринної патології. 2020. №1. С. 41-48.
 • Іваськіва К.Ю., Орленко В.Л., Добровинська О.В. Маркери обміну сполучної тканини у хворих з діабетичними артропатіями. World of Science». 2020. № 6(58), Vol.2. P. 45-53.
 • Орленко В.Л., Іваськіва К.Ю. Остеопротегерин як можливий маркер діабетасоційованого остеоартриту. ScienceRise: Medical Science. 2020. № 3(36). C. 25-32.
 • Дроздова І. В., М. О. Павловська, С. А. Павловський. Артеріальний тиск, іпохондрія та депресія: математичні моделі взаємозв’язку Міжнародний медичний журнал. 2020. №4. С. 12-20. Doi.org/10.37436/2308-5274-2020-4-2
 • Рой І. В., Проценко В. В., Солоніцин Є. О., Борзих Н. О. Принципи реабілітації хворих із пухлинним ураженням кісток (сучасний погляд на проблему) // Травма.  2019.  Т. 20, № 4.  С. 125-130.
 • Герасименко С. І., Рой І. В., Борзих Н. О., Герасименко А. С., Катюкова Л. Д. Реабілітаційні заходи при ушкодженнях та захворюваннях структур колінного суглоба // Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2019. № 4. С. 17-24.
 • Рой І. В.,  Борзих Н. О., Пилипенко О. В.Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії // Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2019. № 1. С. 52-57.
 • Рой І. В.,  Борзих Н. О., Катюкова Л. Д., Борзих О. В. Сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців з вогнепальними поліструктурними пораненнями верхньої кінцівки // Клінічна хірургія. 2019. Т. 86, № 5. С. 34–38.
 • Асланян С. А. Хірургічна допомога пораненим з бойовою травмою живота, отриманою під час збройного конфлікту на сході України, на етапах медичної евакуації другого рівня медичного забезпечення. Клінічна хірургія. 2019. Т. 86, № 5. С. 27–33.
 • Асланян С. А. Хірургічна допомога пораненим з бойовою травмою живота на етапах медичної евакуації ІІІ рівня медичного забезпечення під час проведення Антитерористичної операції на сході України. Клінічна хірургія. Т. 86, № 9. С. 22-31.
 • Заруцький Я. Л. Удосконалена система хірургічного лікування постраждалих з пошкодженнями таза та тазових органів при політравмі / Я. Л. Заруцький, В. В. Бурлука, О. Ф. Савицький, С. А. Асланян, П. П. Форостяний // Клінічна хірургія.  2019.  Т. 86, № 9. С. 38-44.
 • Заруцький Я. Л. Особливості діагностики торакоабдомінальних поранень на другому рівні медичного забезпечення в умовах проведення операції об’єднаних сил на Сході України / Я. Л. Заруцький, О. Ф. Савицький, Ю. М. Олійник, В. С. Гончарук, А. Є. Ткаченко, П. П. Форостяний, М. С. Вовк // Хірургія України. 2019. № 4. С. 7-10.
 • Тронько М.Д., Орленко В.Л., Саволюк С.І., Крестьянов М.Ю., Добровинська О.В., Глаголева А.Ю., Іваськіва К.Ю., Лисенко В.М., Завертиленко Д.С. Роль метаболічної хірургії в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та ожирінням. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2019. №3. С. 236-245.
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information technology for supporting self-control in the formation of a rational lifestyle for diabetics patients. Cybernetics and computer engeneering. 2019. № 3. P. 80-99
 • Орленко В.Л., Іваськіва К.Ю., Добровинська О.В. Особливості функціонального стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, стану вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2 типу з надлишковою масою тіла. Метаболічний синдром в міждисциплінарному аспекті: конкуренція чи взаємодія. 2019. С. 16-17 www.mcma.com.ua
 • Іваськіва К.Ю., Орленко В.Л., Добровинська О.В., Тронько К.М., Гамезардашвілі І.В. Особливості ниркового кровотоку та основних метаболічних показників у хворих з підвищеною масою тіла та ожирінням на тлі порушення вуглеводного обміну. Проблеми ендокринної патології, спеціальний випуск. 2019. С.255-256.
 • Дроздова І. В., Гончар Ю. О. Емоції в теоріях емоцій та особистості: особливості дітей з психофізичними порушеннями Психологічні науки: проблеми і здобутки Збірник наук статей. Київ: КиМУ 2019. Випуск 1-2 (12). С. 84-123.
 • Дроздова И. В Психология определенных возможностей вместо психологи инвалидности. Психологічні науки: проблеми і здобутки. Збірник наук статей. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1-2 (12). С.123-155.
 • Дроздова І. В., О. О. Нагачевська, О. Л. Дроздов., Г. В. Ломаковська Problems of neuropsychology as methodological going of higher psychical function’s study Психологічні науки: проблеми і здобутки. Збірник наук статей. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1-2 (12). С.61-83.
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І., Шаторна В.Ф., Руденко К.М., Придиус І.О. Порівняльна характеристика ембріотоксичності солей кадмію при внутрішньошлунковому введенні у щурів.Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine. 2019. Вип. 2 (т. 1). С. 253-257
 • Мішалов В. Г., Літвінова Н. Ю., Кефелі – Яновська О. І., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Джалілова Є. А., Азаров О. І., Камінський Р. Ф. Transplantation of autologous stem cells, obtained from adipose tissue, in complex treatment of chronic ischemia of the lower extremities / Klinichna khirurhiia. №12 (85). 2018. Р.30 – 34 (https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/569)
 • Нефьодова О. О., Азаров О. І. Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на показники ембріогенезу щурів / Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 3. С. 297-301. (https://vpbm.com.ua/issue-3-(145),-2018/11161
 • Нефьодова О. О., Азаров О. І. Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури). Вістник проблем біології і медицини. 2018. Випуск 1. Том 2 (143), C. 23-27 (https://vpbm.com.ua/issue-1-part-2-(143),-2018/10448)
 • Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, Я. В. Цимбалюк // Клініч. хірургія. 2018.  85, № 7.  С. 62-66 (Scopus)
 • Біомеханічно обгрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур'янов, А. А. Лакша, Н. О. Борзих, М. С. Шидловський // Клініч. хірургія. 2018. 85, № 1. С. 67-70. (Scopus)
 • Matsuga O. M. Technolody of comparison of daily monitoring data aboua the blood pressure in patients with arterial hypertension / M. Matsuga, I. V. Drozdova, A. K.Akimova // Запорожский медицинский журнал. 2018. № 3. С. 309–314. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.3.130459
 • Дроздова І. В., В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар, Л. Г. Степанова Оцінка життєвої перспективи молоді із статусом дитини-інваліда. Медична психологія. 2018. № 1 (49). С. 3 – 9.
 • Павловська М.О., Вакалюк І.П., Венцковська І.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Павловський С.А. Соматичні та психологічні предиктори формування лейоміоми матки: Монографія. Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»», 2019. 172 с..
 • Оздоровче харчування : навч. посіб. / [П. О. Карпенко, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. П. О. Карпенка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2019. - 627 с.
 • Воєнно-польова хірургія : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. Київ : Фенікс, 2018. 544 с. (Розділ 27. Травма кінцівок. Н.О. Борзих, С.С. Страфун, С. 446–473)
 • Ентеральна нутрітивна підтримка населення в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / [Н. В. Притульська, С.А. Асланян та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018.  279 с.
 • Павловська М.О. Динаміка показників Ехо-КГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу типу під впливом комплексної терапії / Павловська М.О., Вакалюк І.П., Дєльцова О.І. // Світ медицини та біології. 2018. №1(63). С.56-60.(WEB OF SCIENCE)
 • Павловська М.О. Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі артеріальної гіпертензії під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловський С.А. // Хірургія Донбасу. 2018. Том 7, №1. С.27-35
 • Павловська М.О. Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів середнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 / Павловська М.О. // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.  2018.  Том 18, №2.  С.9-14.
 • Павловська М.О. Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловська М.О. // Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Том 3. №5(14). С.132-137.
 • Павловська М.О. Динаміка показників Ехо-КГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу під впливом комплексної терапії / Павловський С.А., Павловська М.О. // Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Том 3. №2(11). С.107-113. (Здобувач провів дослідження, збір та узагальнення отриманих даних)
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі артеріальної гіпертензії із застосуванням фізіотерапевтичних методів лікування / Павловська М.О. // Хірургія Донбасу. 2018. Том 7, №2, С. 50-58.
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу / Павловська М.О. // Буковинський медичний вісник. 2018. Том 22. №1(85). С.95-102
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловська М.О. // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018. №1(Т.22). С.203-207.
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом та гіпотиреозом на тлі комплексного фізіотерапевтичного лікування / Павловська М.О. // Вісник проблем біології та медицини. 2018. Випуск 1. Том 2(143).  С.165-170.
 • Павловська М.О. Вплив комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів на біохімічні показники пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу / Павловська М.О. // Вісник проблем біології та медицини. 2018. Випуск 2. Том 2(144). С.213-217.
 • Павловська М.О. Dinamics of biochemical indicators of patients climacteric syndrome associated with hypothyroidism under the influence of complex therapy with application of physiotherapeutic methods of treatment / Павловська М.О. // The Pharma Innovation Journal. 2018. №7(8). С. 31-34.
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу під впливом комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів / Павловська М.О. // Здоровье женщины. 2018. №5(131). С.36-39
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2 типу / Павловська М.О. // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.  2018.  Том 19, №1.  С.46-50.
 • Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, О. Г. Гайко, О. В. Борзих, В. В. Гайович, Я. В. Цимбалюк // Травма. 2018. 19, № 3.  С. 75-80
 • Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження) / Н. О. Борзих, С. С. Страфун, С. І. Савосько // Мед. перспективи. 2018.  23, № 1. С. 9-14
 • Хірургічне лікування поранених із вогнепальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба / Н. О. Борзих, О. С. Страфун, М. О. Власенко // Ортопедия, травматология и протезирование. 2018. № 1. С. 29-33.
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу / Павловська М.О. // Вісник проблем біології та медицини.  2017.  випуск 3.  Том 1(137).  С.193-196
 • Павловська М.О. Клініко-анамнестична характеристика жінок із клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу / Павловська М.О. // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. 2017. Том 18, №2. С.44-50.
 • Antimicrobial properties of new derivatives of imidazole//VK Svizhak, SE Dejneka, VA Chornous, OI Azarov, VJ Svizhak//Мікробіологічний журнал. 79 (5)-2017. Р.46-56 (Scopus)
 • Przeciwdrobnoustrojowe właściwości 5-funkcjonalizowanych pochodnych imidazolu Antimicrobial properties of 5-functionalized imidazole derivatives//ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO–PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW-2017, 69: 143 – 161, Veronika Świżak, Światosław Dejneka, Vitali Chornous, Vitali Świżak, Alexander Azarov, 2017 (Scopus)
 • Olena KEFELI-YANOVSKA, Iryna YUNIKOVA, Elvira DZHALILOVA, Igor IANOVSKIY, Aleksandr AZAROV, OREL Valerii Philosophical, empirical research and cultural aspects of Leonardo Da Vinci / EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. 2017 (1). (зарубіжне фахове видання) (http://www.ehs-ss.pl/images/book/20171/book_mijnar_2017_01.pdf#page=4
 • Клініко-організаційні аспекти при вогнепальних пошкодженнях верхніх кінцівок / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, І. М. Курінний, О. В. Борзих // Травма. 2017. Т. 18, № 6. С. 64-68.
 • Некротична інфекція м’яких тканин – діагностика, лікувальна тактика / І. Р. Трутяк, О. В. Борзих, Д. В. Лось, В. І. Медзин, В. М. Трюнквальтер, Ю. І. Трутяк, Н. О. Борзих // Хірургія України. 2017. № 2. С. 91-96.
 • Тактика надання хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, О. В. Борзих, А. А. Лакша // Одеський медичний журнал. 2017. № 6. С. 10-15.
 • Страфун С. С. Застосування методу керованого негативного тиску в комплексі лікування постраждалих з вогнепальними ранами кінцівок / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, Ю. О. Ярмолюк, В. Г. Шипунов, А. А. Лакша, А. А. Безуглий // Клінічна хірургія. 2017. № 7. С. 45-47. http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2017_7_15. (Scopus)
 • Тактика хірургічного лікування поранених з поліструктурними вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок на рівні спеціалізованної допомоги / С. С. Страфун, О. В. Борзих, Н. О. Борзих, Курінний І. М. Курінний І. М., О. Г. Гайко, А. А. Лакша // Літопис травматології та ортопедії. 2017. № 1-2. С. 21-27.
 • Борзих О.В., Асланян С.А., Сапа С.А., Пендраковський К.В., Борзих Н.О. Клінічний випадок успішного лікування травмованого з тяжким сепсісом // «Сучасні аспекти військової медицини». Зб. наук. праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України. Київ: 2017. Вип. 24. С. 75-86.
 • Zak K. P., Orlenko V. L., Popova V. V., Melnichenko S. V., Saenko Ya. A., Tron’ko K. M., Kulikovskaya A. V., Ivaskiva K. Yu. The role of the immune system in mechanism of metformin therapeutic effect in patients with T2DM. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017. Т. 13, № 6. P. 50–59.
 • Якубовська І. А.Вплив комплексного лікування із застосуванням дієтотерапії на харчовий статус та функціональний стан жовчного міхура хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння / І. А. Якубовська, Л. Ф. Матюха // Україна. Здоров'я нації. 2017. № 4. С. 112-118.
 • Якубовська І. А.Вплив компонентного складу тіла на ліпідний обмін та корекція його порушень у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння. Семейная медицина. 2017. № 1. С. 141-144.
 • Якубовська І. А. Вплив компонентного складу тіла на функціональний стан жовчного міхура у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння. Семейная медицина. 2017. № 3. С. 145-147.
 • Матюха Л. Ф. Вплив лікувального комплексу із застосуванням дієтотерапії на вуглеводний обмін у хворих з хронічними захворюваннями білярної системи на тлі ожиріння / Л. Ф. Матюха, І. А. Якубовська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2017. Вип. 28. С. 541-551.
 • Якубовська І. А. Особливості впливу високобілкової ізокалорійної дієти на антропометричні показники у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння. Здоров'я суспільства. 2017. Т. 6, № 4. С. 99-103.
 • Якубовська І. А. Особливості порушень харчової поведінки та шляхи її нормалізації у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння.  Здобутки клінічної i експериментальної медицини. 2017. № 3. С. 175-180.
 • Заруцький Я. Л., Асланян С. А., Компанієць А. О.. Вакуумні пов'язки у хірургічному лікуванні поранених з великими дефектами м'яких тканин. Одеський медичний журнал.  2017. № 3.  С. 47-51.
 • Дроздова І. В. Особливості структурно функціонального стану серця у хворих на хронічну серцеву недостатність, коморбідну з артеріальною гіпертензією. Запорожский медицинский журнал. 2017. Т. 19, № 3. С. 257–260. doi:https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100575
 • Drozdova I. V. Forecasting the dynamics of morbidity/disability of young people in Ukraine / I. V. Drozdova V. V. Khramtsova Yu. A. Honchar / Psychology and Behavioral Sciences.  2017.  6 (5). P. 105-109. doi: 10.11648/j.pbs.20170605.15
 • Drozdova I. V. Features of vascular remodelling in the patients with arterial hypertension in a case of brain stroke. Запорожский медицинский журнал. 2017. Т. 19. № 5 (104). С. 564 – 569. doi: 10.14739/2310-1210.2017.5.110089
 • Drozdova I. V. Forecasting the dynamics of morbidity/disability of young people in Ukraine / I. V. Drozdova V. V. Khramtsova Yu. A. Honchar // Advances in Social Psychology. 2017. Vol.2 № 3. August. P. 57 – doi: 10.11648/j.asp.20170203.14
 • Дроздова І. В. Бабець А. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. Хвороби системи кровообігу як одна з характеристик суспільного здоров’я Український терапевтичний журнал. 2017. № 1. С. 5 – 14.
 • Дроздова І. В., Яновська С. М. Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності хворих на артеріальну гіпертензію після мозкового інсульту Медична психологія. 2017. № 1. С. 3 – 9.
 • Дроздова І. В., Бабець А. А. Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту Международный медицинский журнал. 2017. № 2. С. 11– 19.
 • Дроздова І. В. Бабець А. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу та прогресування. Український кардіологічний журнал.   2017. № 1. С. 85 – 93.
 • Дроздова І. В., Яновська С. М. Оцінка когнітивної дисфункції при артеріальній гіпертензії в практиці медико-соціальної експертизи. Медична психологія. 2017. № 2 (46). С. 48 – 54.
 • Дроздова І. В., С. А. Щудро, Л. Г. Степанова, Л.В. Омельницька. Значення характерологічних рис молоді, яка мала статус дитини інваліда, для її інтеграції у суспільство Медична психологія. 2017. № 4. С. 3 –8.
 • Павловський С.А., Вірстюк Н.Г., Дєльцова О.І., Павловська М.О., Шкляр С.П. Запальні захворювання жовчного міхура, асоційовані з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи, вплив циркадних ритмів: Монографія. Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»», 2017.  148 с.
 • Павловська М.О. Соматичний та гінекологічний статус жінок з клімактеричним синдромом на тлі соматоформних розладів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. №3(5). С. 100-104.
 • Павловська М.О. Синтропія соматичної патології перименопаузального віку. / Павловська М.О. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017. Том 17, №4(60), частина 2.  С. 200-204.
 • Павловська М.О. Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок із супутньою патологією на фоні артеріальної гіпертензії. Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". 2017.  №2(56). С.97-101.
 • Павловська М.О. Ефективність комплексного лікування клімактеричного синдрому на тлі цукрового діабету типу 2. Проблеми військової охорони здоров’я. 2017. Випуск 49, том 2. С.188-195.
 • Павловська М.О. Results of complex treatment of climacteric syndrome associated with diabetes mellitus type II. Прикарпатський вісник НТШ «Пульс». 2017. №8(44). С.23-29.
 • Павловська М.О. Динаміка розподілу за ступенем тяжкості клімактеричного синдрому у пацієнток в залежності від виду використання комплексного лікування. Військова медицина України. 2017. Том 17. №3-4. С. 94-98.
 • Павловська М.О. Динаміка складових клімактеричного синдрому після застосування комплексного лікування за умов наявності супутньої екстрагенітальної патології. Biomedical and biosocial antropology. 2017. №29. С. 166-169.

Виступи:

 • Азаров О.І. Психофізіологічні критерії адаптації іноземних студентів до умов навчання та проживання в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Азаров О.І., Нефьодова О.О., Шаторна В.Ф., Гарець В.І. Вплив на розвиток нирки у щурів солей кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів при хронічному введенні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 4-5 лютого 2021 р. С. 134-136
 • Shatorna V.F., Nefedova O.O., Azarov O.I. Search for new bioanthogonists of embryotoxicity of cadmium salts in the experiment. Scientific development, advanced technologies, innovations. VI international scientific and practical conference 06-08 october 2020, Prague 2020, P. 327-328.
 • Азаров О.І. Використання інтерактивних методів навчання в оптимізації формування практичних навичок у студентів-медиків при вивченні курсу «Педіатрія». Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І. Вікові зміни у розвитку опорно-рухового апарату. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І. Деонтологічні аспекти медсестринства в педіатрії. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні дисципліни «Медсестринство в педіатрії». Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Артемчук О.О., Азаров О.І. Значення гігієнічних факторів у розвитку людини. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І. Актуальні проблеми медсестринського диспансерного нагляду за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Азаров О.І. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Азаров О.І., Нефьодова О.О., Шевченко О.С., Грузд В.в. Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на рівень накопичення кадмію та показники ембріогенезу щурів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології»ю 2019. М. Дніпро. С.11-13.
 • Азаров О.І., Руденко К.М., Придиус І.О., Фролова Г.М. Порівняльна характеристика ембріотоксичності низьких доз солей кадмію в експерименті у щурів. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XІХ конф. студ. та мол. учених. 2019. С. 68-69.
 • Асланян С.А. Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Асланян С.А. Застосування інтелектуальних технологій моделювання хірургічних втручань. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Асланян С.А. Роль симуляційного навчання у підготовці майбутніх лікарів з метою розвитку їх практичного досвіду. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Асланян С.А. Гігієна рук персоналу та профілактика інфекційних захворювань у медичних закладах хірургічного профілю. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Асланян С.А. Особливості вивчення дисципліни «Клінічне медсестринство в хірургії». Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Асланян С.А. Роль медичної сестри в умовах догляду за пацієнтом, що страждає хірургічними захворюваннями. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 08.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Асланян С.А. Інтелектуальні технології моделювання хірургічних втручань. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Асланян С.А. Проблеми антибактеріальної терапії в клініці невідкладної хірургії. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Асланян С.А. Аналіз європейського досвіду як запорука успішної професійної реалізації майбутніх медичних працівників у єдиному європейському просторі. Матеріали круглого столу «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях», 18.05.2017 р. К.: КиМУ, 2017.
 • Балицький О.П. Ерготерапія, як сучасний напрямок фізичної реабілітації пацієнтів із захворюваннями нервової системи. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Балицький О.П. Ефективність використання інноваційних методів навчання неврології: критерії оцінювання. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Балицький О.П. Сучасні малоінвазивні методи лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Балицький О.П. Медсестринський процес у період реабілітації після перенесеного інсульту в домашніх умовах. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Балицький О.П. Методика проведення навчально-практичних тренінгів у процесі вивчення курсів «Медсестринство в неврології», « Медсестринство в психіатрії та наркології». Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Балицький О.П. П’ять компонентів Мульмодальної стратегії ВООЗ щодо покращення гігієни рук. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Балицький О.П. Медико-соціальне обґрунтування системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров’я. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Балицький О.П. Проблеми надання допомоги хворим з порушенням мозгового кровообігу у відділеннях неврологічного профілю. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Борзих Н.О. Малоінвазивні методи лікування постраждалих з множинними переломами кінцівок. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Борзих Н.О. Сучасні підходи до фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Борзих Н.О. Участь медсестри в програмі реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба в хворих похилого та старечого віку. . Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Н.О. Використання американського досвіду професійної підготовки фахівців з медсестринства в системі освіти України. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Н.О. Європейський досвід дослідження ефективності гігієни рук медичного персоналу закладів охорони здоров’я. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих О.В., Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д. Принципи реабілітації поранених з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхньої кінцівки. Матеріали III з’їзду ГО «Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу, 2020. С.42.
 • Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д., Коваленко О.О. Застосування дзеркальної гімнастики при фантомних болях у хворих з ампутаціями нижніх кінцівок в ранньому післяопераційному періоді. Матеріали VII International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United Kingdom. 4.03.2020-6.03.2020. Р. 794-796.
 • Борзих Н.О. Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров’я в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Борзих Н.О. Шляхи створення ефективної системи медичної реабілітації в сучасних умовах. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Борзих Ю.О. Організація косметологічного догляду за шкірою пацієнтів із вугровою хворобою. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Борзих Ю.О. Підвищення якості медичної освіти з викладанням сучасних методів діагностики і лікування в дерматовенерології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Борзих Ю.О. Сучасні підходи до лікування хворих на мікози шкіри. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Борзих Ю.О. Особливості підготовки бакалаврів з медсестринства до професійної діяльності у шкірно-венерологічних диспансерах. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Borzykh У. Combination of topical-enzyme-therapy with multiple injections, various hardware methods and an aesthetic surgery and Scar revision. Indonesian Society of Dermatology and Venerology, 15 November 2020. (онлайн доповідь)
 • Borzykh У. Topical enzyme therapy role in treatment of diferent skin disorders. 26 narodni dermatological Congress, Прага, 2020 р. (онлайн доповідь)
 • Борзих Ю.О., Лебедєв Д.В. Медична деонтологія та етика в дерматовенерології. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 08.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Ю.О., Лебедєв Д.В. Миття рук: як правильно та чому так важливо. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Борзих Ю.О. Порівняльна характеристика ефективності методів профілактики утворення патологічних рубців. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Дроздова І.В. Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення здобувачів у процесі вивчення внутрішньої медицини. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Drozdova I. V. Cleaning up the myths about hand washing. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Дроздова І. В. Сучасні інформаційні технології в психокардіології// ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ,
 • Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. Психологія певних можливостей замість психології інвалідності // ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ,
 • Дроздова І.В. Компетентнісний підхід у реалізації міждисциплінарної інтеграції при викладанні медсестринства у внутрішній медицині та клінічного медсестринства у внутрішній медицині. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Дроздова І.В. Розвиток клінічного мислення у внутрішній медицині (за моделлю сbcr) на прикладі клінічного випадку: первинна легенева гіпертензія. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Дроздова І.В. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер, лікарів, фармацевтів. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Дроздова І.В. Особливості медичної етики та деонтології. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Дроздова І. В. Особливості формування життєвих планів молодих людей із статусом дитини-інваліда / І. В. Дроздова, В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар. - Психологічні науки: проблеми та перспективи: М-ли всеукраїнської науково-практич. конференції,  Дніпро, 16-17 березня, 2018.  С. 84 –86.
 • Дроздова І. В. Інвалідність дітей та молодих осіб в Україні / І. В. Дроздова, С. А. Щудро, Н. О. Яковенко, О. С. Маландій  // Український вісник медико-соціальної експертизи.  2017. № 3 – 4. С. 9 – 17.
 • Дроздова І. В. Особистість молодих осіб з інвалідністю у контексті Я-концепції / І. В. Дроздова, В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар, І. А. Колганов // Український вісник медико-соціальної експертизи. 2017.  №3-4. С. 21 – 28.
 • Дроздова І. В. Особливості добового моні торування артеріального тиску у хворих з ішемічним мозковим інсультом / І. В. Дроздова, О. С. Маландій, В. В. Марочкіна,С. В. Слива. -  Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики: Матеріали  конференції, 17-18 травня, 2017, Дніпропетровськ, 2017.  С. 121.
 • Дроздова І. В. Поширеність хвороб і первинна інвалідність осіб молодого віку в Україні / І. В. Дроздова, С. А. Щудро, В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар // Український вісник медико-соціальної експертизи.   2017.  № 3 – 4.  С. 29 – 34.
 • Дроздова І. В. Ремоделювання судин хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічним мозковим інсультом у практиці медико-соціальної експертизи / І. В. Дроздова, А. А. Бабець, М. М. Ємець, Ю. О. Полницька. -  Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики: Матеріали  конференції, 17-18 травня, 2017, Дніпропетровськ. С. 147.
 • Дроздова І. В. Характер структурно-функціональних змін серця у хворих на артеріальну гіпертензію у відновному періоді мозкового ішемічного інсульту / І. В. Дроздова, А. А. Бабець, Л. Г. Степанова, Л. В. Омельницька. -  Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики: Матеріали  конференції, 17-18 травня, 2017, Дніпропетровськ. С. 179.
 • Зайченко П.О. Анестезіологічні аспекти лапороскопічних втручань. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021
 • Зайченко П.О. Необхідність раціоналізації ресурсів і запровадження нових технологій в анестезіології та інтенсивній терапії. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Зайченко П.О. Особливості оволодіння практичними навичками з анестезіології та інтенсивної терапії на клінічній базі. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Зайченко П.О. Необхідність використання симуляційних технологій для формування компетентності студентів у проведенні серцево-легеневої реанімації. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Зайченко П.О. Особливості використання антисептичних засобів у закладах охорони здоров’я України. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Зайченко П.О. Синдром професійної дезадаптації лікарів та медсестер відділення анестезіології та реаніматології. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Зайченко П.О. Анестезія і порушення сну – нова проблема сучасної анестезіології. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Зайченко П.О. Використання зарубіжного досвіду як складова навчання з надання домедичної допомоги. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Захарченко О.Г., Ларін В.О. Огляд сучасних інноваційних технологій ядерної медицини за матеріалами Європейського конгресу в Гьотенбурзі. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Захарченко О.Г., Ларін В.О. Питання вдосконалення якості викладання радіології в сучасних умовах. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Іваськіва К.Ю. Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового зоба з кістозною дегенерацією. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Іваськіва К.Ю. Особливості викладання внутрішньої медицини, в т.ч.гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби в сучасних умовах. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Іваськіва К.Ю. Пріоритетні проблеми ендокринології в Україні на сучасному етапі. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Furmanova O, Muz N, Popova V, Sayenko Y, Orlenko V, Ivas' kiva K, Melnichenko S, Tronko K, Zak K, Tronko M Proinflammatory cytokines as biomarkers of effective metformin therapy in patients with type 2 diabetes. DIABETOLOGIA. 2019/9/1. Р. 25
 • Орленко В.Л., Добровинська О.В., Іваськіва К.Ю. Ожиріння як актуальна ендокринологічна проблема. Сучасні підходи до лікування. ІХ З’їзд ендокринологів України. Секція Ожиріння Гормональна функція жирової тканини. м. Харьків, 19-22 листопада 2019 р.
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients. Cybernetics and computer engineering. 2019.  № 3 (197).  Р. 80-99. 
 • Катба З.С. Досвід електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Катба З.С. Особливості формування професійної компетентності студентів під час вив чення дитячої хірургії. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021
 • Кіншина М.Г. Актуальні питання сучасної ринології. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Кіншина М.Г. Застосування інтегративних ілюстраційних тестів для оцінювання рівня знань з оториноларингології. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Кіншина М.Г. Сучасні малоінвазивні методи діагностики та лікування в оториноларингології. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Кіншина М.Г. Застосування сучасних симуляційних технологій під час навчання студентів оториноларингології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Литвинюк А.Г., Тарасюк О.А. Особливості викладання педіатричних дисциплін на різних спеціальностях при формуванні професійних компетентностей медичних фахівців. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Літвінова Н.Ю., Азаров О.І. Проблемно-орієнтовне навчання в медичній освіті 2020 (за європейською кредитно трансферною системою). Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 рок /Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2020. Т.2. С. 188-194.
 • Нефьодова О.О., Азаров О.І. Порівняльна характеристика накопичення кадмію в ембріонах щура при впливі низьких доз на вагітну самицю. Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України, 2-4 жовтня 2019., м. Одеса. С. 300-302.
 • Олійник Ю.М. Досвід малоінвазивної онкохірургії. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Олійник Ю.М. Інноваційні підходи у викладанні онкології та радіаційної медицини. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Олійник Ю.М. Небезпеки, що виникають при використанні гігієнічних антисептиків. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Олійник Ю.М. Проблеми та перспективи викладання паліативної допомоги в процесі професійної підготовки медичних кадрів. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Олійник Ю.М. Участь медичної сестри в ранній діагностиці злоякісних новоутворень та догляд за онкохворими в лікарні і вдома. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Олійник Ю.М. Етико-деонтологічні аспекти в роботі онкологічних диспансерів. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Олійник Ю.М. Особливості підготовки медичних сестер з паліативної та хоспісної допомоги в Україні та Польщі. Матеріали науково-практичного семінару «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Павловська М.О. Бактеріальне забруднення рук працівників лікарні під час планового догляду за хворими. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Павловська М.О. Історико-ретроспективний аналіз становлення медсестринства й медсестринської освіти. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Павловська М.О. Медсестринський діагноз під час обстеження та оцінки стану здоров’я людини. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Павловська М.О. Клінічні та антропометричні параметри пацієнток з клімактеричним синдромом на аємотлі цукрового діабету 2 типу. 2018. Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави», м. Одеса, 19-20 січня 2018 року, с.55-58.
 • Павловська М.О. Особливості клініко-лабораторних та інструментальних показників у пацієнток перименопаузального віку в залежності від супутньої патології. 2018. 5 th International conference «Science and society», Hamilton, Canada 15 червня 2018 року, с. 986-1003.
 • Павловська М.О. Оцінка соматичного та гінекологічного статусу жінок з клімактеричним синдромом на тлі соматоформних розладів. 2018. Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», м. Дніпро, 9-10 березня 2018 року, с.64-69.
 • Павловська М.О. Порівняльний аналіз особливостей перебігу клімактеричного періоду у жінок з супутньою патологією на прикладі артеріальної гіпертензії. 2018. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти», м. Київ, 17-18 травня 2018 року, с. 53-54.
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу. 2018. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті», м.Одеса, 16-17 березня 2018 року, с.61-66.
 • Павловська М.О. Соматичний та гінекологічний статус жінок з клімактеричним синдромом на тлі соматоформних розладів. 2017. ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук», м. Миколаїв, 30 жовтня 2017 року.
 • Сковпень Т.В. Міждисциплінарна інтеграція курсу офтальмології при підготовці лікарів. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Сковпень Т.В. Переваги малоінвазивних офтальмологічних операцій. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Сковпень Т.В. Перспективи розвитку нейроофтальмологічної допомоги в Україні. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Сковпень Т.В. Захворювання очного дна. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології», м. Одеса, 23-24 вересня 2020 р.
 • Сковпень Т.В. Особливості проведення дистанційного навчання з офтальмології. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Скороход А.В. Актуальні питання можливості застосування радіотермометрії в діагностиці урологічних захворювань. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Скороход А.В. Вибір тактики ендоурологічних втручань у хворих простими кістами нирок. Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Скороход А.В. Особливості підготовки лікарів з урахуванням напрямів розвитку громадського здоров’я в Україні. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Скороход А.В. Сучасні технології age manadgement. Матеріали Першого міжнародного конгресу АМВС, м. Одеса, 21-23 серпня 2021 р. Одеса, 2021.
 • Скороход А.В. Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Тарасюк О.А. Використання симуляційних технологій під час навчання з курсу «Педіатрія». Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Тарасюк О.А. Нові підходи до діагностики та лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Тарасюк О.А. Гігієна починається з рук. Використання антисептичних засобів в ЗОЗ України. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Тарасюк О.А. Догляд за дітьми в умовах педіатричного стаціонару. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Якубовська І.А. Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні. Матеріали круглого столу «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Якубовська І.А. Впровадження положень європейських клінічних протоколів у викладанні сімейної медицини. Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Якубовська І.А. Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні медсестринства в сімейній медицині. Матеріали круглого столу «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Якубовська І.А. Формування культурно-гігієнічних навичок у сім’ї. Матеріали круглого столу з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Якубовська І.А. Формування професійно-педагогічної компетентності сімейної медичної сестри в умовах реформування системи охорони здоров’я. Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • XII Науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», Київський міжнародний університет, 21 жовтня 2021р.
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 04 жовтня 2021р.
 • XXІІ Національний конгрес кардіологів України (онлайн), 21-24 вересня2021р.
 • Форум якості вищої медичної освіти, 23 вересня 2021р.
 • Круглий стіл до Дня медичного працівника «Інтеграція практики, освіти і науки як запорука формування успішного лікаря», 24 червня 2021 р.
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 24 березня 2021рік.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2018 р.

Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри клінічних дисциплін та медсестринства:

Наукові гуртки:

 • «Актуальні питання педіатрії в практичній медицині» (керівник – викладач Літвінюк А.Г.)
 • З екстренної та невідкладної медичної допомоги ( керівник – викладач Золото О.М.)

Проблемні групи:

 • «Актуальні проблеми терапії ЛОР-захворювань» (керівник – викладач Гущак М.В.)
 • «Актуальні питання офтальмології» (керівник – викладач Літинська В.А.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з медичних наук серед яких:

 • 7 жовтня 2021 року Був проведено майстер-клас для студентів ІІ курсу ННМІ «Медицина». Тема «Первинна хірургічна техніка». Керівник зав. каф. загальної медицини Гірін Л.В.
 • 20 жовтня 2021 року, в межах співпраці з Київською гімназією східних мов №1 стартував новий Проєкт  для учнів 11-х класів Health-ХАБ:  «Сім кольорів здоров’я, або Культура здорового способу життя в нових обставинах Ковід-19 і  безпека життєдіяльності учнів». Ідейницею, мотиваторкою та натхненницею проєкту була доктор медичних наук, доцент, директорка Навчально-наукового медичного інституту Марина Олександрівна Павловська.
 • 21 жовтня 2021 року взяли участь у роботі XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві», організаторами якої був Житомирський інститут медсестринства.
 • 13 вересня 2021 року Був проведений майстер - для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація» і студентів коледжу спеціальності «Стоматологія». Тема: «Натуральні косметологічні засоби: використання равликотерапії в косметології». Проведений доцентом кафедри Полковенко О.В.
 • Матеріали XIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДОМЧОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ / СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 7 вересня 2021р.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Онлайн зустріч із Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія), Київський міжнародний університет, 23 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" - лікаря-дерматолога Лебедєва Дениса Валерійовича, Київський міжнародний університет, 18 лютого 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" - доцент Якубовська Інеса Андріївна, Київський міжнародний університет, 28 січня 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • Онлайн лекція "Постковідна реабілітація порушень нервової системи" - доцента Балицького Олександра Петровича, Київський міжнародний університет, 24 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція «Кардіологічна патологія та SARS-CoV-2(COVID-19): як зберегти життя пацієнта?» - професор Ірина Володимирівна Дроздова, Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція "Актуальні питання вакцинації дітей та дорослих в умовах епідемії COVID-19" - лікар-педіатр Алли Георгіївни Литвинюк, Київський міжнародний університет, 26 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги», Київський міжнародний університет, 25 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас пластичного хірурга Прокудіна Сергія Володимировича «Сучасні тенденції у блефаропластиці», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Меморандум щодо партнерства та співпраці у створенні та реалізації спільних міжнародних проєктів у медичній галузі, Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2020 р.
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання», Київський міжнародний університет, 15 жовтня 2020 р.
 • Лекція тимчасово повіреного у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні пана Мартіна С. Адаму «Відносини Нігерії та України: стан та перспективи розвитку», Київський міжнародний університет, 13 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія» (англійською мовою), Київський міжнародний університет, 12 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Лекція члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» (“Use of bone spreaders and cortical split technique”), Київський міжнародний університет, 25 жовтня 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.

Практична підготовка

Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

Кафедра клінічних дисциплін та медсестринства забезпечює:

ОП "Медицина"

 • Виробнича практика: Догляд за хворими. Метою проходження виробничої практики з догляду за хворими  є формування у студента основ клінічного мислення і набуття професійних компетентностей обстеження пацієнта, оцінки його здоров’я та основ спостереження та догляду на основі принципів медичної етики та деонтології.
 • Виробнича практика: Сестринська практика. Метою проходження виробничої сестринської практики є вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, амбулаторій сімейної медицини, проведення догляду за хворими; закріплення та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних клінічних предметів; удосконалення професійних навичок та вмінь; здійснення диференційованого догляду за пацієнтами з різними хворобами; підготовка до майбутньої самостійної роботи.
 • Виробнича лікарська практика. Метою проходження виробничої лікарської практики є закріплення на практиці знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація ) і  подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок  отриманих у вищій школі, ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в поліклініці та стаціонарі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

ОП "Фармація"

 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою. Мета проходження є опанування знань, вмінь та практичних навичок, які надають можливість швидко та правильно зорієнтуватися у невідкладній ситуації, яка може виникнути  на  виробництві,  у  побуті,  під  час  ДТП, катастроф,  техногенних  аварії,  у  військових  ситуаціях, допоможуть уникнути фатальних помилок та здійснити першочергові кроки які врятують життя людини або попередять ускладнення.

ОП "Стоматологія"

 • Виробнича практика: догляд за хворими /сестринська. Метою проходження практики є підготовки студентів до професійної діяльності з догляду за хворими терапевтичного профілю та робота на посаді середнього медичного персоналу в терапевтичному відділенні.

ОП "Медсестринство"

 • Виробнича практика з основ медсестринства. Метою проходження є поглиблення і систематизації теоретичних знань з основ медсестринства, медсестринства в терапії, хірургії та педіатрії; обстеження стану здоров’я пацієнта; збір інформації про пацієнта; медсестринське обстеження по системах; виявлення патологічних симптомів та синдромів; визначення стану здоров’я пацієнта; вдосконалення практичних навичок і вмінь зі спостереження та догляду за пацієнтами; формувати медсестринський діагноз; планувати, реалізувати та оцінювати результати медсестринского процесу; вести відповідну документацію; виконувати навички зі спостереження та догляду за пацієнтом; відпрацювання навичок спілкування з пацієнтами та їхнім родичами у відповідності до медичної етики та деонтології.
 • Виробнича практика за спеціальністю. Метою проходження практики є вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, амбулаторій сімейної медицини, проведення догляду за хворими догляд за хворими; закріплення та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних клінічних предметів; удосконалення професійних медсестринських навичок та вмінь; здійснювання диференційованого догляду за пацієнтами з різними хворобами; підготовка до майбутньої самостійної роботи медичної сестри.
 • Переддипломна практика. Метою проходження є узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, формування спеціальних професійних знань, вмінь їх практично застосувати, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх професії, формування у них на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, оволодіння професійним досвідом, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Бази практики:

 • «Університетська клініка»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
 • ТОВ «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України
 • «Дитяча клінічна лікарня №5 Святошинського району міста Києва»
 • Медичний центр ГО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»»
 • «Центр спортивної медицини міста Києва»
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Київська міська клінічна лікарня №1

Структурним підрозділом Київського міжнародного університету є Університетська клініка - навчально-науковий медичний центр з найсучаснішим діагностичним обладнанням та високим рівнем консультативної та лікувальної допомоги.


Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра загальної медецини постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:

Проводяться заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання: