Кафедра клінічних дисциплін і медсестринства

Завідувач кафедри загальної медицини

Дроздова Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри, д.мед.н.

Основна мета кафедри – забезпечення підготовки кваліфікованих медичних фахівців, здатних на високому рівні організовувати та здійснювати професійну діяльність, критично осмислювати проблеми медичної галузі, а також самостійно вирішувати складні завдання впродовж життя в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді. Використовувати в майбутньому концептуальні знання та навички, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій, через впровадження інновацій та інтеграцію до європейської спільноти.

Основні завдання:

 • забезпечення викладання дисциплін на високому навчально-методичному та науковому рівні, формування клінічного мислення у здобувачів освіти;
 • ознайомлення студентів з найкращими здобутками світової медицини;
 • проведення наукових досліджень;
 • підвищення рівня загальної культури студентів, навчання висловлювання власних думок, розвиток критичного мислення.


 • Завідувач кафедри Дроздова Ірина Володимирівна – д.мед.н., професор. Практична діяльність: лікувальна справа, терапія, кардіологія. Сфера наукових інтересів: коморбіднідсть у клініці внутрішніх хвороб, артеріальна гіпертензія, психокардіологія.
 • Професор Павловський Сергій Анатолійович – д.мед.н., професор. Практична діяльність: лікувальна справа, урологія, сексологія. Сфера наукових інтересів: клінічні та психологічні особливості клімактеричного віку у жінок, внутрішня медицина.
 • Професор Ворник Борис Михайлович – д.мед.н., професор. Практична діяльність: лікувальна справа, урологія, сексологія. Сфера наукових інтересів: урологія, сексологія, медична психологія.
 • Професор Кризина Наталія Павлівна – д.мед.н., професор. Практична діяльність: лікувальна справа, неврологія, організація охорони здоров’я, держуправління. Сфера наукових інтересів: неврологія, організація охорони здоров’я, держуправління.
 • Професор Кринична Ірина Петрівна – д.мед.н., професор. Практична діяльність: лікувальна справа, держуправління, Сфера наукових інтересів: неврологія, організація охорони здоров’я, держуправління.
 • Професор Борзих  Наталія Олександрівна – д.мед.н., старший науковий співробітник. Практична діяльність: лікувальна справа, травматологія та ортопедія. Сфера наукових інтересів: травматологія, реконструктивна хірургія, реабілітація, ерготерапія  учасників бойових дій на Сході України.
 • Професор Коваленко Ольга Олександрівна – канд. держ упр., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа, організація охорони здоров’я. Сфера наукових інтересів: соціальна медицина, громадське здоров’я, основи доказової медицини, охорона праці в галузі
 • Доцент Кошевський Юрій Іванович – к.мед.н. Практична діяльність: лікувальна справа, хірургія, ендоскопія. Сфера наукових інтересів: хірургія, урологія, ендоскопія
 • Доцент Компанієць Анатолій Олегович – к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа, хірургія, пластична хірургія. Сфера наукових інтересів: хірургія, пластична хірургія, реабілітація післяопікових уражень шкіри.
 • Доцент Лакша Артем Андрійович – к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа,  організація охорони здоров’я. Сфера наукових інтересів: соціальна гігієна, адміністративний менеджмент, військова терапія.
 • Доцент Борзих Юлія Олександрівна к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа, терапія. Сфера наукових інтересів: косметологія, дерматологія та венерологія.
 • Доцент Мироненко Наталія Олександрівна к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа,  акушерство і гінекологія, перинатальна діагностика. Сфера наукових інтересів: репродуктивна здоров’я та планування сім’ї, перинатальна діагностика.
 • Доцент  Балтянський Вадим Володимирович – к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа, психіатрія, медична психологія, психотерапія. Сфера наукових інтересів: психічні і поведінкові розлади, психодіагностика, психотерапія.
 • Доцент  Деркач Роман Володимирович – к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа,  травматологія та ортопедія. Сфера наукових інтересів: соціальна гігієна, адміністративний менеджмент, травматологія та ортопедія.
 • Доцент Скороход Андрій  Валерійович - к.мед.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа, урологія. Сфера наукових інтересів: урологія, сексологія, психологія, соціальна медицина та організація охорони здоров’я.
 • Доцент Побережна Наталія Михайлівна – к.м.н., доцент. Практична діяльність: лікувальна справа, терапія. Сфера наукових інтересів: особливості збереження здоровя населення, валеологія, лікувальне і профілактичне харчування.
 • Викладач Чумак Галина Богданівна. Практична діяльність: лікувальна справа, терапія. Сфера наукових інтересів: реабілітація пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, функціональна діагностика, організація охорони здоров’я.
 • Викладач Сковпень Тетяна Вікторівна. Практична діяльність: лікувальна справа, офтальмологія. Сфера наукових інтересів: організація допомоги офтальмологічним хворим.
 • Викладач Літінська Валентина Анатоліївна. Практична діяльність: лікувальна справа, офтальмологія. Сфера наукових інтересів: організація допомоги офтальмологічним хворим.
 • Викладач Шевколенко Марія Володимирівна – к.м.н. Практична діяльність: лікувальна справа, офтальмологія. Сфера наукових інтересів: профілактична медицина, надання первинної та вторинної допомоги пацієнтам із захворюваннями внутрішніх органів.
 • Викладач Бойко Ольга Вікторівна. Практична діяльність: лікувальна справа, гастроентерологія, ультразвукова діагностика. Сфера наукових інтересів: організація допомоги хворим гастроентерологічного профілю, ультразвукова діагностика.
 • Викладач Стєпанов Сергій Володимирович - PhD. Практична діяльність: лікувальна справа, організація охорони здоров’я, age-manegment. Сфера наукових інтересів: організація допомоги хворим першого і другого рівня надання медичної допомоги, соціальна медицина, гігієна.
 • Викладач Гущак Микола Всеволодович. Практична діяльність: лікувальна справа, хірургія і терапія захворювань ЛОР органів. Сфера наукових інтересів: організація допомоги хворим із захворюваннями ЛОР органів.
 • Викладач Литвинюк Алла Григорівна. Практична діяльність: педіатрія, організація охорони здоров’я, вакцинація. Сфера наукових інтересів: організація допомоги дітям на першому і другому рівні надання медичної допомоги, педіатрія, фітотерапія і гомеопатія.
 • Викладач Золото Ольга Миколаївна. Практична діяльність: лікувальна справа, хірургія, анестезіологія та реаніматологія. Сфера наукових інтересів: організація допомоги доросли і дітям під час хірургічних втручань, надання невідкладної допомоги.
 • Викладач Демедюк Тетяна Василівна. Практична діяльність: організація роботи медичних сестер, терапія і хірургія  в медсестринстві. Сфера наукових інтересів: організація медсестринського процесу при наданні первинної і вторинної допомоги доросли і дітям.

Лікувальна робота співробітників кафедри клінічних дисциплін та медсестринства спрямована на забезпечення практичної складової освітнього процесу з підготовки лікарських кадрів, підвищення якості надання медичної допомоги населенню, подальший розвиток та доступність всіх видів медичної допомоги, стимулювання ефективного співробітництва закладів охорони здоров’я та університету з питань лікувальної, наукової та навчальної діяльності, без чого неможлива підготовка і перепідготовка висококваліфікованих фахівців у сфері охорони здоров’я.

На кафедрі клінічних дисциплін та медсестринства проводиться стажування науково-педагогічних працівників на тему: «Новітні підходи до професійної підготовки фахівців медичного профілю (з клінічних дисциплін та медсестринства)». Для підвищення педагогічної майстерності для науково-педагогічних працівників впроваджена:


З набранням чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за №293/33264, впроваджена система безперервного професійного розвитку і змінений Порядок проведення атестації лікарів. Науково-педагогічні працівники, які в установленому законодавством порядку допущені до лікарської діяльності, атестуються відповідно до профілю клінічної та медико-профілактичної роботи в Центральній атестаційній комісії Міністерства охорони здоров’я. Для атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання "лікар-спеціаліст" до комісії, яка створюється при закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», та закладах післядипломної освіти, подаються необхідні документи, включаючи освітнє потрфоліо. Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється працівником. Облік балів ведеться працівником та засвідчується проректором з науково-педагогічної роботи у період, за який обліковуються бали. В межах проходження безперервного професійного розвитку співробітники кафедри клінічних дисциплін та медсестринства проходили такі стажування:

 • Дроздова І. В. (Higher School of Social and Economic in Przework, Sertificate № ISF-WSSG|WK|2019-36, Modern teaching methods in economics on the EU educational market, June 2019; Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за освітньою програмою професійного розвитку 21.10.2019 – 10.05.2020, Київський міжнародний університет;  Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П. Л. Шупика, ТУ «Невідкладна допомога в амбулаторній практиці» 23-11.20-07.12.20 Посвідчення 13216 до диплому 037393; Підвищення кваліфікації (стажування) «Організація освітнього процесу. Новітні технології та інноваційні підходи у вищій школі» 07.12.-18.12.2020, Житомирський медичний інститут Сертифікат СТ/ЖМІ/20 № 003);
 • Асланян С. А. (Підвищення кваліфікації (стажування) «Організація освітнього процесу. Новітні технології та інноваційні підходи у вищій школі» 07.12.-18.12.2020, Житомирський медичний інститут Сертифікат СТ/ЖМІ/20 № 006);
 • Борзих Ю. О. (Підвищення кваліфікації (стажування) «Організація освітнього процесу. Новітні технології та інноваційні підходи у вищій школі» 07.12.-18.12.2020, Житомирський медичний інститут Сертифікат СТ/ЖМІ/20 № 005);
 • Чумак Г. Б.(Запорізька медична академія післядипломної освіти, стажування «Терапія» 2021).

Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійними програмами "Медицина", "Медсестринство", "Фармація", "Стоматологія":

Перелік компонентів освітньо-професійних програм, які забезпечує кафедра:

Освітньо-професійна програма "Медицина"

Цикл професійної підготовки (анотації)

 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби
 • Внутрішня медицина, в т.ч. кардіологія, ревматологія та нефрологія
 • Педіатрія, в т.ч. неонатологія
 • Педіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Хірургія
 • Хірургія, в т.ч. онкохірургія та нейрохірургія
 • Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія
 • Акушерство та гінекологія
 • Урологіяториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Інфекційні хвороби
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Травматологія та ортопедія
 • Анастезіологія та інтенсивна терапія
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Цикл вибіркових дисциплін (анотації)

 • Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
 • Основи сестринської справи
 • Нутриціологія
 • Особливості амбулаторно-поліклінічної допомоги в акушерстві та гінекології
 • Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології
 • Судинна хірургія
 • Основні засади серцево-легеневої реанімації
 • Військова хірургія
 • Епідеміологія
 • Екстренна та невідкладна медична допомога
 • Клінічна фармакологія
 • Актуальні питання гематології та трансфузіології
 • Актуальні питання кардіохірургії
 • Судова медицина, медичне право України
 • Фтизіатрія
 • Екстремальна медицина
 • Лабораторна діагностика
 • Основи харчування дітей раннього віку
 • Методологія доказової медицини
 • Імунопрфілактика інфекційних захворювань
 • Медичний чек-ап та основи здорового способу життя
 • Прикладна генетика

Освітньо-професійна програма "Медсестринство"

Цикл професійної підготовки (анотації)

 • Основи спостереження та догляд за пацієнтами
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в хірургії
 • Обстеження та оцінка стану здоров'я людини
 • Медсестринство в онкології та паліативна медицина
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Клінічне медсестринство в педіатрії
 • Клінічне медсестринство в хірургії
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології
 • Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 • Клінічне медсестринство в професійній діяльності
 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Медична і соціальна реабілітація
 • Основи профілактичної медицини

Цикл вибіркових дисциплін (анотації)

 • Основи харчування дітей раннього віку
 • Ріст і розвиток людини
 • Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї
 • Медсестринство в офтальмології
 • Медсестринство в неврології
 • Лабораторна діагностика
 • Імунопрофілактика інфекційних захворювань
 • Епідеміологія
 • Медсестринство в оториноларингології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Age menegment
 • Медсестринство в геронтології та геріатрії
 • Медичний chek-up та основи здорового способу життя
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

Освітньо-професійна програма "Стоматологія"

Цикл професійної підготовки (анотації)

 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Внутрішня медицина (у т.ч. інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)
 • Хірургія (у т.ч. онкологія та нейрохірургія)
 • Радіологія
 • Судова медицина (стоматологія). Медичне право України
 • Педіатрія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Фтизіатрія
 • Акушерство
 • Офтальмологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Ендокринологія
 • Імунопрофілактика неінфекційних захворювань
 • Оториноларингологія

Освітньо-професійна програма "Фармація"

Цикл професійної підготовки (анотації)

 • Екстремальна медицина
 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях та Університетській Клініці

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 222 "Медицина".

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Медицина» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Наукова-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях медицини.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням наукової теми НН медичного інституту: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – директор ННМІ Кризина Н. П., д. держ.управл., проф.   Наказ ПЗВО Київський міжнародний університет № 255 від 16 грудня 2022 року).  Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445). Термін виконання: 2021-2025 роки.

Під час виконання НДР проводиться оцінювання стану  здоров’я населення та буде розроблено алгоритми та основні принципи його поліпшення.

Наукова новизна роботи полягає у виявленні та детальному описуванні ранніх маркерів погіршення стану здоров’я, а також в аналізі недоліків системи охорони здоров’я, що перешкоджають якісному  та своєчасному наданню консультативної допомоги населенню, що в подальшому призводить до незворотніх змін в організмі людини та поширенню і прогресуванню небезпечних захворювань. В процесі виконання проекту планується підтвердити гіпотезу про те, що більшість населення не володіє або володіє не повною мірою знаннями щодо основних засад здорового способу життя, маркерів його погіршення, а також заходів, які могли б збільшити як тривалість, так і якість життя. Для реалізації та розкриття теми дослідження використовуються анкетно-опитувальний метод, інструментальні та лабораторні методи оцінки стану здоров’я, сучасні статистичні методи для опрацювання отриманих результатів.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці)

Публікації:

 • Vasylieva N., Prylipko S., Petrunenko I., Kryzyna N., Lavrynenko S., Zhuk I. Features of Public-private Partnership as an Economic and Legal Tool for Sustainable Development. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2021. Vol. 18. Art. #75, pp. 794-802. https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/b525107-1328.pdf DOI: 37394/23207.2021.18.75 (Scopus of Science Core Collection або посилання на свою сторінку
 • Kryzyna N.P., Sukhanova Y.F. (2021) Legislative and regulatory governance of departmental medicine in Ukraine. International Jornal of Innovative Technologies in Social Science. 1.(29) (Scholarly Pablisher
 • Кринична І.П., Бараненко Н.О. Перспективные направления современных методов коммуникации в органах публичной власти и государственных учреждениях. –
 • Инновационные технологии в жизни современного человека. Часть 3: Серия монографий [авт.кол. : В.В. Гамаюнова, И.П. Криничная, Я.Е. Львович, С.В. Павлов, А.П. Преображенский и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2020 – С. 145 – 153. DOI: 10_30888/2663-9882.2020-01-018. ISBN 978-617-7414-98-7.Index Сopernicus.
 • Павловський С. А., Павловська М. О. Неалкогольна жирова хвороба печінки, коморбідність із цукровим діабетом типу 2. Івано-Франківськ 2021 р., 444 с.
 • Страфун С.С., Шипунов В.Г., Савка І.С., Цівина С.А.,Собкова Ж.Є., Борзих Н.О. Застосування спейсерів у поєднанні з пластикою м'язовими клаптями під час лікування вогнепальних кісток нижніх кінцівок, ускладнених розвитком компартмент синдрому. Сучасні аспекти військової медицини.    Вип. 28(1).  С.164-171. DOI: 10.32751/2310-4910-2021-28-1-14
 • Дроздова І. В., Павловська М. О., Павловський С. А., Чумак Г. Б. Особливості структурно-функціонального стану серця хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічним інсультом, Міжнародний медичний журнал., 2021, №4.,С. 5-12.
 • Кринична І.П. Лідерство та менеджмент у сфері охорони здоров’я. – Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін: монографія / за заг.ред.М.М. Білинської. Київ: ФОП Лопатіна О,О,,2021. – Розділ 1. Теоретичні засади реалізації кадрової політики, лідерства та менеджменту у сфері охорони здоров’я. – С. 9 – 19.Розділ 4. Удосконалення системи підготовки керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в України. – 4.1. Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я С. 136 – 148.
 • Павловський С. А. Неалкогольна жирова хвороба печінки, коморбідність із цукровим діабетом типу 2: монографія / С.А.Павловський, М.О.Павловська / Київ : Видавець – 2021. – 444 с.
 • Дроздова І. В. , Яновська С. Я., Храмцова В. В. , Гончар Ю. О. Артеріальна гіпертензія у фокусі психокардіології Д, Ліра, 2021. 292 с.
 • Кринична І.П Електронні курси на освітній платформі MOODLI: «Соціальна психологія», «Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю», «Профілактика і запобігання соціальних конфліктів», «Адміністративний менеджмент».
 • Кринична І.П. «Охорона праці в галузі». Силабус.,- К.КиМУ., 2021
 • Борзих Н.О. Фізична реабілітація, спортивна медицина: Силабус для  студентів спеціальності 222 «Медицина»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ, 
 • Лурін І.А., Хоменко І.П.,. Негодуйко В.В., Михайлусов Р. М., Гуменюк К.В., Борзих Н.О. Атлас бойової хірургічної травми (досвід антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил). Харків, 2021.  385 с.
 • Борзих Н.А. Екстримальна медицина: Силабус для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,  25 с.
 • Борзих Н.А. Екстримальна медицина: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2021.
 • Борзих Н.О. Травматологія та ортопедія: Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ,  
 • Борзих Н.О. Травматологія та ортопедія: Силабус для студентів спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,  2021
 • Скороход А.В Урологія: Силабус для студентів спеціальності 222 «Медицина»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 
 • Скороход А.В. Соціальна медицина, громадське здоров'я: Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ,  
 • Скороход А.В. Соціальна медицина, громадське здоров'я: Силабус для студентів спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,  2021
 • Скороход А.В. Урологія: Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ,  
 • Скороход А.В. Урологія: Силабус для студентів спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,  2021
 • Дроздова І.В. Внутрішня медицина, в. ч. пульмонологія, фтізіатрія, алергологія та імунологія. Силабус для студентів спеціальності 222 «Медицина»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,    50 с.
 • Дроздова І.В. Внутрішня медицина, в. ч.гастроенетролгія, ендокринологія та професійні хвороби. Силабус для студентів спеціальності 222 «Медицина»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,    48 с.
 • Kryzyna N.P., Kovalenko O.O.. Aplikation of SWOT-analysis for evaluating the public administration of the healthcare system in Ukraine. Reality of Politics, Estimates – Comments – Forecasts. Quarterly 2020, No. 2 (12) ; 11-28, 2020 https;// www.marszalek.com.pl
 • Kryzyna N.P., Radchenro L. Factors of influence on the implementation of public administration in the field of solid waste management. Reality of Politics, Estimates – Comments – Forecasts. Quarterly 2020, No. 2 (12) ; 29-40, 2020 https;// www.marszalek.com.pl
 • Кризина Н.П., Радченко Л.М. Сучасний стан та шляхи удосконалення державної екологічної політики в поводженні з твердими побутовими відходами The 5 International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (April1 2-14, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 622-628. 
 • Кринична І.П., Бараненко Н.О. Перспективи розвитку державного управління у сфері страхування пожежних та екологічних ризиків. –«Вчені записки»  ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління». Видавничтй дім «Гельветика». Том 31 (70) № 3. – 2020. С. 110 – 116. ISSN 2663-6468 (print). ISSN 2663-6476 (onlain). DOI https:/ doi.org/10.32838/ TNU-2663-6468/2020.3/20. Категорія «Б». ).
 • Страфун С. С.,  Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Страфун О. С. Підгострий компартмент-синдром за умов вогнепальних ушкоджень кінцівок. Ортопедия, травматология и протезирование.   № 1. С. 15-19. 
 • Фищенко Я.В., Балан С.И., Блонский Р.И., Борзых Н.А., Кравчук Л.Д.  Ефективність метода бипортальной эндоскопической хирургии в лечении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела. Georgian Medical News №4 (301), апрель 2020, С.21-27. (Scopus)
 • Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д., Кудрін А.П., Бовсуновський О.В., Медведовська Н.В., Кравчук Л.Д. Особливості реабілітації пацієнтів з торакалгіями на фоні остеохондроза грудного відділу хребта. Спортивна медицина, фізична терапія, ерготерапія, 2020. №2
 • Страфун С.С., Шипунов В.Г., Савка І.С., Цівина С.А., Борзих Н.О. Спосіб фасціотомії кістково-фасціальних футлярів при компартмент-синдромі внаслідок вогнепальних поліструктурних ушкоджень кінцівки / Сучасні аспекти військової медицини.   Вип. 27(2).  С. 371-379.
 • Дроздова І. В., М. О. Павловська, С. А. Павловський. Артеріальний тиск, іпохондрія та депресія: математичні моделі взаємозв’язку Міжнародний медичний журнал. 2020. №4. С. 12-20. org/10.37436/2308-5274-2020-4-2
 • Лікування поранених з бойовими травмами кінцівок (за досвідом АТО/ООС) : монографія / [кол. авт.: Гайко Г. В., Хоменко І. П., Лурін І. А. та ін.] ; за заг. ред. академіка Цимбалюка В. І. Київ : [б. в.], 2020.  194 с.
 • Азаров О.І. Анатомія людини. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,   
 • Азаров О.І., Музика М.О. Медсестринство у педіатрії. Силабус для студентів: спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2020.
 • Азаров О.І., Музика М.О. Медсестринство у педіатрії. Методичні рекомендації до практичних занять. К.: КиМУ, 2020. 27 с.
 • Азаров О.І., Музика М.О. Медсестринство у педіатрії. Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи. К.: КиМУ, 2020. 25 с.
 • Азаров О.І., Музика М.О. Медсестринство у педіатрії. Робочий зошит. К.: КиМУ, 2020. 40 с.
 • Артемчук О.О., Азаров О. І. Ріст і розвиток людини. Силабус для студентів: спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2020.
 • Артемчук О.О., Азаров О. І. Ріст і розвиток людини. Практикум. К.: КиМУ, 2020. 150 с.
 • Борзих Н.О. Медична та соціальна реабілітація: Силабус для  студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 
 • Борзих Н.О. Медична та соціальна реабілітація: Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ, 
 • Борзих Н.О. Фізична реабілітація, спортивна медицина: Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ,  
 • Балицький О.П. Застосування транскраніальної магнітної стімляціі у хворих на ішемічний інсульт в гострому і ранньому відновному періодах з діагностичної та лікувально-реабілітаційної метою. Методичні рекомендації. К.: КиМУ, 2020.
 • Балицький О.П. Медична та соціальна реабілітація. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 2020.
 • Балицький О.П. Медична та соціальна реабілітація. Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ,
 • Балицький О.П. Медсестринство в неврології. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 
 • Балицький О.П. Медсестринство в неврології. Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ.  
 • Борзих Ю.О., Лебєдєв Д.В. Медсестринство в дерматології та венерології. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 
 • Асланян С.А. Клінічне медсестринство в хірургії. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2020.
 • Асланян С.А. Клінічне медсестринство в хірургії. Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ. 2020.
 • Дроздова І.В. Медсестринство у внутрішній медицині: Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ,    46 с.
 • Дроздова І.В. Медсестринство у внутрішній медицині: Методичні рекомендації до вивчення курсу. К.: КиМУ,    100 с.
 • Дроздова І.В. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  К.: КиМУ,    46 с.
 • Дроздова І.В. Медсестринська етика та деонтологія. Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 
 • Дроздова І.В. Медсестринська етика та деонтологія. Матеріали методичного забезпечення занять. К.: КиМУ. 30 с.
 • Литвинюк А.Г., Тарасюк О.А. Клінічне медсестринство в педіатрії: Силабус для студентів спеціальності 223 «Медсестринство»  галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ, 
 • Литвинюк А.Г., Тарасюк О.А. Клінічне медсестринство в педіатрії: Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом. К.: КиМУ,
 • Литвинюк А.Г., Тарасюк О.А. Клінічне медсестринство в педіатрії: Методичні рекомендації до практичних занять. К.: КиМУ, 2020
 • Кризина Н.П..Концептуальні підходи до проблем поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Бі- линської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 3. - С. 47-49.
 • Кризина Н.П., Радченко Л.М. Сучасний стан та шляхи удосконалення державної екологічної політики в поводженні з твердими побутовими відходами. The 5 International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (April1 2-14, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 622-628.
 • Радченко Л.М., Кризина Н.П. Діяльність органів публічної влади у сфері поводження з побутовими відходами. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. Частина ІI. / Наук. ед.. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – 400 с. (С, - 366-367).
 • .Радченко Л.М., Кризина Н.П. Державне регулювання фінансування охорони навколишнього середовища: зарубіжний досвід Молодий вчений №7 липень 2019 р. – С. 298 – 301
 • Кринична І.П., Бараненко А.Н. Рідкісні типи головного болю. –Український медичний часопис. – 2(130),т.2–ІІІ/ІV.–2019. https://www.umj.com.ua/article/magazine/130-iii-iv-2
 • Кринична І.П., Бараненко Н.О. Використання сучасних технологій комунікації публічної влади та громадськості в Україні. – Публичное администрирование и национальная безопасность. – Издательский дом «Интернаука». – 2019. – №5. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/administration2019/5/
 • Кринична І.П., Бараненко А.Н. Рідкісні типи головного болю. –Український медичний часопис. – 2(130),т.2–ІІІ/ІV.–2019. https://www.umj.com.ua/article/magazine/130-iii-iv-2
 • Кринична І.П., Бараненко Н.О. Використання сучасних технологій комунікації публічної влади та громадськості в Україні. – Публичное администрирование и национальная безопасность. – Издательский дом «Интернаука». – 2019. – №5. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/administration2019/5/
 • Рой І. В., Проценко В. В., Солоніцин Є. О., Борзих Н. О. Принципи реабілітації хворих із пухлинним ураженням кісток (сучасний погляд на проблему) // Травма. - 2019. - Т. 20, № 4. - С. 125-130.
 • Герасименко С. І., Рой І. В., Борзих Н. О., Герасименко А. С., Катюкова Л. Д. Реабілітаційні заходи при ушкодженнях та захворюваннях структур колінного суглоба // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2019. - № 4. - С. 17-24.
 • Рой І. В.,  Борзих Н. О., Пилипенко О. В.Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2019. - № 1. - С. 52-57.
 • Рой І. В.,  Борзих Н. О., Катюкова Л. Д., Борзих О. В. Сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців з вогнепальними поліструктурними пораненнями верхньої кінцівки // Клінічна хірургія. - 2019. - Т. 86, № 5. - С. 34–38..
 • Дроздова І. В., Гончар Ю. О. Емоції в теоріях емоцій та особистості: особливості дітей з психофізичними порушеннями Психологічні науки: проблеми і здобутки Збірник наук статей Київ: КиМУ 2019. Випуск 1-2 (12). С. 84-123.
 • Дроздова И. В Психология определенных возможностей вместо психологи инвалидности. Психологічні науки: проблеми і здобутки Збірник наук статей Київ: КиМУ 2019. Випуск 1-2 (12). С.123-155.
 • Дроздова І. В., О. О. Нагачевська, О. Л. Дроздов., Г. В. Ломаковська Problems of neuropsychology as methodological going of higher psychical function’s study Психологічні науки: проблеми і здобутки Збірник наук статей Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1-2 (12). С.61-83.
 • Оздоровче харчування : навч. посіб. / [П. О. Карпенко, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. П. О. Карпенка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2019. - 627 с.
 • Воєнно-польова хірургія : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. Київ : Фенікс, 2018. 544 с. (Розділ 27. Травма кінцівок. Н.О. Борзих, С.С. Страфун, С. 446–473) Місцеве самоврядування : Підручник. : За заг. ред. В.М.Вакуленка, Ю.Ф.Дехтяренка, В.С.Куйбіди. Національної академії державного управління при Президентові України. Київ : Вид-во НАДУ, 2019. 672 с.
 • Павловська М.О., Вакалюк І.П., Венцковська І.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Павловський С.А. Соматичні та психологічні предиктори формування лейоміоми матки: Монографія. Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»», 2019. 172 с..
 • Борзих Н.О., Терещенко Н. Д. Екстремальна медицина. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. К.: КиМУ,
 • Рой І.В., Фіщенко Я.В., Борзих Н.О., Чорнобай С.П., Кудрін А.П., Пилипенко О.В. Застосування радіочастотної нейроабляціі у пацієнтів з коксалгією на тлі дегенеративного остеоартрозу кульшового суглоба (методичні рекомендації). - Київ,2019.  21 с.
 • Борзих Ю.О. Дерматологія та венерологія: Силабус для студентів спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». К.: КиМУ. 2019. 38 с.
 • Гірін Л.В., Асланян С.А. Клінічна анатомія та оперативна хірургія: Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів медичних факультетів спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019. 38 с.
 • Асланян С. А., Савицький О. Ф. Хірургія. Силабус для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019. 37 с
 • Кризина Н.П.. Кооперативні відносини сільських територій в Україні на сучасному етапі децентралізації. Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю – К.: НАДУ, 2019. – Т. 1. – с.20 – 21.
 • Кризина Н.П. Тверді побутові відходи: механізми формування та реалізації державного регулювання на сучасному етапі реформування в Україні. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. за міжнар. уч. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Київ, 22 лист. 2019 р.) : / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє, І. О. Дегтярьової. – Київ : НАДУ, 2019. – С. 134-136
 • Krynychna I. Analysis of business entities’ financial and operational performance under sustainable development / Levytska, I. Krynychna, I. Akimova //Фінансова-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018.–№2(25).–С.122–127.– DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136476
 • Кринична І.П., Бараненко А.Н. Розсіяний склероз у дітей.–Український медичний часопис. –1 (123), т. 2–І/ІІ.––С.30–32. https://www.umj.com.ua/article/122568/rasseyannyj-skleroz-u-detej
 • Кринична І.П., Бараненко А.Н. Розсіяний склероз у дітей.–Український медичний часопис. –1 (123), т. 2–І/ІІ.––С.30–32. https://www.umj.com.ua/article/122568/rasseyannyj-skleroz-u-detej
 • Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, Я. В. Цимбалюк // Клініч. хірургія. - 2018. - 85, № 7. - С. 62-66 (Scopus)
 • Біомеханічно обгрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур'янов, А. А. Лакша, Н. О. Борзих, М. С. Шидловський // Клініч. хірургія. - 2018. - 85, № 1. - С. 67-70. (Scopus)
 • Matsuga O. M. Technolody of comparison of daily monitoring data aboua the blood pressure in patients with arterial hypertension / O. M. Matsuga,  V. Drozdova, A. K.Akimova // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – № 3. – С. 309 – 314. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.3.130459
 • Дроздова І. В., В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар, Л. Г. Степанова Оцінка життєвої перспективи молоді із статусом дитини-інваліда Медична психологія. – 2018.  № 1 (49). , С. 3 – 9.
 • Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, О. Г. Гайко, О. В. Борзих, В. В. Гайович, Я. В. Цимбалюк // Травма. - 2018. - 19, № 3. - С. 75-80
 • Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження) / Н. О. Борзих, С. С. Страфун, С. І. Савосько // Мед. перспективи. - 2018. - 23, № 1. - С. 9-14
 • Хірургічне лікування поранених із вогнепальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба / Н. О. Борзих, О. С. Страфун, М. О. Власенко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2018. - № 1. - С. 29-33.
 • Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петьроє та ін.. ; за заг. ред.. В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петьроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. (30, 155с.).
 • Публічне управління розвитком у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика : монографія / [авт. кол. викладачів, докторантів – 10виконавців НДР каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом Нац. акад..держ. упр. при Президентові України] ; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О.І. Васильєвої. – Київ : НАДУ, 2018. -304 с. (179-189 с.).
 • Кризина Н.П. Сучасний стан фінансово-економічного забезпечення вторинної медичної допомоги населенню України : монографія / [авт. кол. викладачів, докторантів – 10 виконавців НДР каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом Нац. акад..держ. упр. при Президентові України] ; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О.І. Васильєвої. – Київ : НАДУ, 2018. С. 179-189 Місцеве самоврядування : Підручник. : За заг. ред. В.М.Вакуленка, Ю.Ф.Дехтяренка, В.С.Куйбіди. Національної академії державного управління при Президентові України. Київ : Вид-во НАДУ, 2019. 672 с.
 • Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петьроє та ін.. ; за заг. ред.. В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петьроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. (30, 155с.).
 • Публічне управління розвитком у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика : монографія / [авт. кол. викладачів, докторантів – 10виконавців НДР каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом Нац. акад..держ. упр. при Президентові України] ; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О.І. Васильєвої. – Київ : НАДУ, 2018. -304 с. (179-189 с.).
 • Кризина Н.П. Сучасний стан фінансово-економічного забезпечення вторинної медичної допомоги населенню України : монографія / [авт. кол. викладачів, докторантів – 10 виконавців НДР каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом Нац. акад..держ. упр. при Президентові України] ; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О.І. Васильєвої. – Київ : НАДУ, 2018. С. 179-189
 • Ентеральна нутрітивна підтримка населення в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / [Н. В. Притульська, С.А. Асланян та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. - 279 с.
 • Воєнно-польова хірургія  : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.
 • Молодь з особливими потребами: психологічні аспекти медико-соціальної експертизи І. В. Дроздова, В. В. Храмцова, Ю. О. Гончар, І. А. Колганов Методичні рекомендації. – Київ: Інтернаука, 2018. –36 c. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-4-36

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:

 • XII Науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», Київський міжнародний університет, 21 жовтня 2021р.
 • Онлайн вебінар проф. Ольги Голубовської «Особливості клінічного перебігу та принципи терапії дельта-варіанту SARS-CoV-2» https://kymu.edu.ua/news/2021/online-vebinar-prof-olgy-golubovskoyi-restart-osoblyvosti-klinichnogo-perebigu-ta-pryntsypy-terapiyi/
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 04 жовтня 2021р.
 • XXІІ Національний конгрес кардіологів України (онлайн), 21-24 вересня2021р.
 • Форум якості вищої медичної освіти, 23 вересня 2021р.
 • Круглий стіл до Дня медичного працівника «Інтеграція практики, освіти і науки як запорука формування успішного лікаря», 24 червня 2021 р.
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 24 березня 2021рік.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • Онлайн лекція "Постковідна реабілітація порушень нервової системи" - доцента Балицького Олександра Петровича https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-postkovidna-reabilitatsiya-porushen-nervovoyi-systemy/?sphrase_id=34195
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2018 р.

Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:

 • Круглий стіл «Основи страхової медицини» https://kymu.edu.ua/news/2023/kruglyy-stil-osnovy-strakhovoyi-medytsyny/
 • Майстер-клас «Техніка накладання косметичних швів» https://kymu.edu.ua/news/2023/mayster-klas-tekhnika-nakladannya-kosmetychnykh-shviv/
 • Всесвітній день боротьби з туберкульозом https://kymu.edu.ua/news/2023/vsesvitniy-den-borotby-z-tuberkulozom/
 • Тренінг із надання долікарської допомоги й тактичної медицини https://kymu.edu.ua/news/2023/trening-iz-nadannya-dolikarskoyi-dopomogy-y-taktychnoyi-medytsyny/
 • Науково–практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого» https://kymu.edu.ua/news/2023/naukovo-praktychna-konferentsiya-multydystsyplinarnyy-pidkhid-u-likuvanni-khirurgichnogo-khvorogo/
 • Наукова дискусія «Мотивація здобувачів освіти до навчання як складова академічної доброчесності» https://kymu.edu.ua/news/2023/naukova-dyskusiya-motyvatsiya-zdobuvachiv-osvity-do-navchannya-yak-skladova-akademichnoyi-dobrochesn/
 • Науково-практична конференція: "Новорічні хірургічні читання: міждисциплінарні аспекти та інноваційні технології" https://kymu.edu.ua/news/2022/naukovo-praktychna-konferentsiya-novorichni-khirurgichni-chytannya-mizhdystsyplinarni-aspekty-ta-inn/
 • Круглий стіл «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед здобувачів освіти» Київський міжнародний університет, 22 грудня 2022 року;
 • VII Науково-практичний форум «Нове покоління прав людини–виклики сьогодення» Київський міжнародний університет, 8 грудня 2022 року;
 • Круглий стіл «Професійне самоврядування у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я України» Київський міжнародний університет, 7 грудня 2022 року (гості Клімов Олег Іванович, Дубнов Артем Васильович);
 • Мастер клас «Основи електрокардіографії» https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-osnovy-elektrokardiografiyi/ Київський міжнародний університет, 20 жовтня 2022 року;
 • Вебінар «Як підняти h-index. Особливості метрики Scopus / Web of science”, Київський міжнародний університет, 20 вересня 2022 року;
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін» Київський міжнародний університет, 17-18 березня 2022 року;
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: від ідеї – до реалізації», Київський міжнародний університет,19-20 травня 2022 року;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» Київський міжнародний університет, 30 листопада 2021 року (дистанційна форма проведення)
 • Лекція з он-лайн трансляцією професора Лазоришинця В. В https://kymu.edu.ua/news/2021/lektsiya-z-on-layn-translyatsiyeyu-profesora-lazoryshyntsya-v-v/
 • Онлайн-зустріч керівництва КиМУ з директором європейського напряму розвитку Hope Medical Institute https://kymu.edu.ua/news/2021/onlayn-zustrich-kerivnytstva-kymu-z-dyrektorom-yevropeyskogo-napryamu-rozvytku-hope-medical-institut/
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-rol-kharchuvannya-v-umovakh-pandemiyi-sovid-19/
 • Онлайн лекція «Кардіологічна патологія та SARS-CoV-2(COVID-19): як зберегти життя пацієнта?» - професор Ірина Володимирівна Дроздова https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-kardiologichna-patologiya-ta-sars-cov-2-covid-19-yak- zberegty-zhyttya-patsiyenta-/?sphrase_id=34196
 • Онлайн зустріч із Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія)
 • https://kymu.edu.ua/news/2021/osvita-bez-kordoniv/?sphrase_id=34189
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ, 2021.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ,
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2020.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21 – 22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2020.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ,
 • Науково-практичний семінар «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ,
 • Онлайн лекція "Актуальні питання вакцинації дітей та дорослих в умовах епідемії COVID-19" - https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-aktualni-pytannya-vaktsynatsiyi-ditey-ta-doroslykh-v-umovakh-epidemiyi-covid-19/?sphrase_id=34206
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-shkirni-proyavy-zakhvoryuvan-shlunkovo-kyshkovogo-traktu/
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" - лікаря-дерматолога Лебедєва Дениса Валерійовича https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-shkirni-proyavy-zakhvoryuvan-shlunkovo-kyshkovogo-traktu/?sphrase_id=34186
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" - доцент Якубовська Інеса Андріївна https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-lektsiya-rol-kharchuvannya-v-umovakh-pandemiyi-sovid-19/?sphrase_id=34187
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання» https://kymu.edu.ua/news/2020/onlayn-seminar-vykorystannya-merezhevykh-platform-v-organizatsiyi-zmishanogo-ta-dystantsiynogo-navch/?sphrase_id=34188
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорона здоров’я», 24.05.2021 р. К.: КиМУ,
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 04.10.2021 р. К.: КиМУ,
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», 15.03.2021 р. К.: КиМУ, Науково-практичний семінар на тему «Методологія оцінювання студентських наукових робіт (ОПП «Медицина») з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism», Київський міжнародний університет, 03 листопада 2021р.;
 • Науково-практичний семінар для науково-педагогічних працівників фармацевтичного, медичного профілю з теми «Підбір журналу для публікації у Scopus та Web of Science», Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2021р.;
 • XII Науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», Київський міжнародний університет, 21 жовтня 2021р.;
 • Майстер-клас «Первинна хірургічна техніка», Київський міжнародний університет, 07 жовтня 2021р.;
 • Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 04 жовтня 2021р.;
 • Форум якості вищої медичної освіти, Київський міжнародний університет 23 вересня 2021р.;
 • Круглий стіл до Дня медичного працівника «Інтеграція практики, освіти і науки як запорука формування успішного лікаря», Київський міжнародний університет 24 червня 2021 р.;
 • Гостьова лекція Євгена Шагова у КиМУ, Київський міжнародний університет , 25 травня 2021року.;
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи» Київський міжнародний університет, 20-21 травня 2021 року (дистанційна форма проведення);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація архітектурної освіти в умовах сталого розвитку» Київський міжнародний університет, 12-13 травня 2021 року (дистанційна форма проведення);
 • День медичної сестри в Київському міжнародному університеті, Київський міжнародний університет,12 травня 2021року;.
 • Круглий стіл «Нові підходи та актуальні дослідження у галузі охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 24 березня 2021рік;
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково- педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р;
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.;
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми малоінвазивних технологій лікування», Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.;
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.;
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», 17.09.2020 р. К.: КиМУ.
 • Науково-практичний семінар «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 08.10.2020 р. К.: КиМУ
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • Майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги», Київський міжнародний університет, 25 листопада 2020 р.;
 • Майстер-клас пластичного хірурга Прокудіна Сергія Володимировича «Сучасні тенденції у блефаропластиці», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2020 р.;
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.;
 • Меморандум щодо партнерства та співпраці у створенні та реалізації спільних міжнародних проєктів у медичній галузі, Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2020 р.;
 •  Лекція тимчасово повіреного у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні пана Мартіна С. Адаму «Відносини Нігерії та України: стан та перспективи розвитку», Київський міжнародний університет, 13 жовтня 2020 р.;
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.;
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.;
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.;
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.;
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.;
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.;
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична  хімія» (англійською мовою), Київський міжнародний університет, 12 лютого 2020 р.;
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.;
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.;
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.;
 • Лекція члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» (“Use of bone spreaders and cortical split technique”), Київський міжнародний університет, 25 жовтня 2019 р.;
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.;
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.;
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.;
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Київ, 23 січня 2019 р. К.: КиМУ, 2019.
 • Науково-практичний семінар «Актуальні питання та проблеми сестринської діяльності в умовах сучасного розвитку системи охорони здоров'я», 20.10.2020 р. К.: КиМУ, 2020.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», 18.02.2020 р. К.: КиМУ,
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», 14.11.2019 р. К.: КиМУ, Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», 23 січня 2019 р. К.: КиМУ,
 • ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 року;
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики» Київський міжнародний університет, 18 квітня 2018 року;
 • Інтелектуальний проект «Євроатлантичні перспективи України» у КиМУ, Київський міжнародний університет,19 листопада 2018 року;
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.;
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт - єдина команда системи охорони здоров’я», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2018 р.;
 • Тиждень науки в КиМУ, Київський міжнародний університет, 19 – 23 листопада 2018 року;
 •  Наукова конференція «Європейський вибір України», Київський міжнародний університет, 23 листопада 2018 року;

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри клінічних дисциплін та медсестринства:

Наукові гуртки:

 • «Актуальні питання педіатрії в практичній медицині» (керівник – Мироненко Н. О.);
 • З екстреної та невідкладної медичної допомоги (керівник – викладач Золото В.А.);

Проблемні групи:

 • «Актуальні проблеми терапії ЛОР-захворювань» (керівник – викладач Літинська В.А.);
 • «Актуальні питання офтальмології» (Керівник – Сковпень Т.В.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової, роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з медичних наук серед яких:

 • 2 грудня 2022 року для студентів V курсу спеціальності «Медицини» було проведено майстер-клас «Курація неврологічного хворого. https://kymu.edu.ua/news/2022/kuratsiya-nevrologichnogo-khvorogo/
 • 1 грудня  2022 року здобувачі освіти та науково–педагогічні працівники Медичного інституту доєдналися до святкування Міжнародного дня невролога. https://kymu.edu.ua/news/2022/mizhnarodnyy-den-nevrologa/
 • 8 та 9 листопада 2022 року було проведено вебінар для студентів V курсу спеціальності «Медицина». Тема: «Використання сучасного хірургічного магнітного та немагнітного інструменту для діагностування та видалення сторонніх тіл». https://kymu.edu.ua/news/2022/vebinar-vykorystannya-suchasnogo-khirurgichnogo-magnitnogo-ta-nemagnit...
 • 3 листопада 2022 року було проведено семінар для студентів І курсу спеціальностей «Медицина» та «Стоматологія». Тема: «Опанування основ анатомії людини». https://kymu.edu.ua/news/2022/osvitniy-protses-u-kymu-pershokursnyky-navchalno-naukovogo-medychnogo-instytutu-stomatologichnogo-fa/
 • 28 жовтня 2022 року студенти та співробітники прийняли участь у науково-практичній конференції. Тема: «Актуальні питання загальної та судинної хірургії». https://kymu.edu.ua/news/2022/naukovo-praktychna-konferentsiya-aktualni-pytannya-zagalnoyi-ta-sudynnoyi-khirurgii/
 • 24 жовтня 2022 року було проведено семінар із домедичної допомоги для викладачів Фахового коледжу КиМУ. https://kymu.edu.ua/news/2022/seminar-iz-domedychnoyi-dopomogy-dlya-vykladachiv-fakhovogo-koledzhu-kymu/
 • 13 жовтня  2022 року було проведено круглий стіл для студентів ІІІ курсу Фахового коледжу КиМУ спеціальності «Фармація». Тема: «Шкідливі речовини у косметичних засобах». https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-shkidlyvi-rechovyny-u-kosmetychnykh-zasobakh/
 • 12 жовтня 2022 року було проведено круглий стіл для студентів І курсу спеціальностей «Психологія» і «Фармація». Тема: «Небезпечні рослини України». https://kymu.edu.ua/news/2022/kruglyy-stil-nebezpechni-roslyny-ukrayiny/
 • 5 жовтня 2022 року  було проведено майстер-клас для студентів V курсу спеціальності «Медицина». Тема: «Техніка кишкових швів: практичний досвід». https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-tekhnika-kyshkovykh-shviv-praktychnyy-dosvid/
 • 3 жовтня 2022 року було проведено майстер-клас для студентів ННМІ та стоматологічного факультету. Тема: «Моє покликання – Медицина». https://kymu.edu.ua/news/2022/mayster-klas-na-temu-moye-poklykannya-medytsyna-prysvyachenyy-mizhnarodnomu-dnyu-likarya/
 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки» https://kymu.edu.ua/naukovi-zakhodi-v-kimu/
 • 21 жовтня 2021 року взяли участь у роботі XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві», організаторами якої був Житомирський інститут медсестринства.
 • 20 жовтня 2021 року, в межах співпраці з Київською гімназією східних мов №1 стартував новий Проєкт  для учнів 11-х класів Health-ХАБ:  «Сім кольорів здоров’я, або Культура здорового способу життя в нових обставинах Ковід-19 і  безпека життєдіяльності учнів». Ідейницею, мотиваторкою та натхненницею проєкту була доктор медичних наук, доцент, директорка Навчально-наукового медичного інституту Марина Олександрівна Павловська.
 • 7 жовтня 2021 року Був проведено майстер-клас для студентів ІІ курсу ННМІ «Медицина». Тема «Первинна хірургічна техніка». Керівник зав. каф. загальної медицини Гірін Л.В.
 • Засідання секції «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні / Current state and prospects of medical education development in Ukraine» https://kymu.edu.ua/news/2021/zasidannya-sektsiyi-suchasnyy-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-medychnoyi-osvity-v-ukrayini/
 • 13 вересня 2021 року Був проведений майстер - для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація» і студентів коледжу спеціальності «Стоматологія». Тема: «Натуральні косметологічні засоби: використання равликотерапії в косметології». Проведений доцентом кафедри Полковенко О.В.
 • Матеріали XIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДОМЧОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ / СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 7 вересня 2021р.
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021р.
 • Науково-методологічний семінар із представниками компанії StrikePlagiarism в Україні, Київський міжнародний університет, 15 березня 2021 р.
 • Онлайн зустріч із Європейським університетом (м. Тбілісі, Грузія), Київський міжнародний університет, 23 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Шкiрні прояви захворювань шлунково-кишкового тракту" - лікаря-дерматолога Лебедєва Дениса Валерійовича, Київський міжнародний університет, 18 лютого 2021 р.
 • Науково-практичний семінар з живою реконструктивною операцією з мультидисциплінарним підходом "Реконструкція м'яких і твердих тканин периорбитальної області", Київський міжнародний університет, 16 лютого 2021 р.
 • Онлайн лекція "Роль харчування в умовах пандемії СOVID-19" - доцент Якубовська Інеса Андріївна, Київський міжнародний університет, 28 січня 2021 р.
 • VIІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю, 13-15 травня, 2020р.
 • ХІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 29-30 жовтня, 2020р.
 • Онлайн лекція "Постковідна реабілітація порушень нервової системи" - доцента Балицького Олександра Петровича, Київський міжнародний університет, 24 грудня 2020 р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет https://kymu.edu.ua/news/2020/nagorodzhennya-peremozhtsiv-i-etapu-vseukrayinskoyi-olimpiady-z-navchalnoyi-dystsypliny-medychna-bio/?sphrase_id=34205
 • Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія» (англійською мовою) https://kymu.edu.ua/news/2020/pershyy-etap-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiady-z-dystsypliny-medychna-khimiya-angliyskoyu-movoyu/?sphrase_id=34205
 • Нагородження переможців І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія» https://kymu.edu.ua/news/2020/nagorodzhennya-peremozhtsiv-i-etapu-vseukrayinskoyi-olimpiady-z-navchalnoyi-dystsypliny-medychna-bio/
 • Онлайн лекція «Кардіологічна патологія та SARS-CoV-2(COVID-19): як зберегти життя пацієнта?» - професор Ірина Володимирівна Дроздова, Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична біологія», Київський міжнародний університет, 10 грудня 2020 р.
 • Онлайн лекція "Актуальні питання вакцинації дітей та дорослих в умовах епідемії COVID-19" - лікар-педіатр Алли Георгіївни Литвинюк, Київський міжнародний університет, 26 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас «Основні засади електрокардіографії: скринінг на етапі первинної ланки надання медичної допомоги», Київський міжнародний університет, 25 листопада 2020 р.
 • Майстер-клас пластичного хірурга Прокудіна Сергія Володимировича «Сучасні тенденції у блефаропластиці», Київський міжнародний університет, 20 листопада 2020 р.
 • XI міжнародна науково-практична конференція пластичних хірургів «Нові технології в пластичній та реконструктивній хірургії», Київський міжнародний університет, 31 жовтня 2020 р.
 • Меморандум щодо партнерства та співпраці у створенні та реалізації спільних міжнародних проєктів у медичній галузі, Київський міжнародний університет, 26 жовтня 2020 р.
 • Онлайн-семінар «Використання мережевих платформ в організації змішаного та дистанційного навчання», Київський міжнародний університет, 15 жовтня 2020 р.
 • Лекція тимчасово повіреного у справах Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні пана Мартіна С. Адаму «Відносини Нігерії та України: стан та перспективи розвитку», Київський міжнародний університет, 13 жовтня 2020 р.
 • Круглий стіл "Захист населення від інфекційних хвороб в період карантину", Київський міжнародний університет, 29 вересня 2020 р.
 • Круглий стіл з елементами тренінгу «Гігієна починається з рук», Київський міжнародний університет, 17 вересня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів», Київський міжнародний університет, 28 – 29 травня 2020 р.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», Київський міжнародний університет, 21 – 22 травня 2020 р.
 • Міжнародний науковий форум «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» - участь науковців КиМУ, Київський міжнародний університет, 20-21 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «Перспективи та напрями розвитку медичної освіти в Україні», Київський міжнародний університет, 18 лютого 2020 р.
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична хімія» (англійською мовою), Київський міжнародний університет, 12 лютого 2020 р.
 • Круглий стіл «eHealth – новий напрямок в медицині», Київський міжнародний університет, 12 грудня 2019 р.
 • Круглий стіл «Інсульт - проблема сучасності», Київський міжнародний університет, 28 листопада 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Охорона здоров’я: сьогодення та перспективи», Київський міжнародний університет, 14 листопада 2019 р.
 • Лекція члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» (“Use of bone spreaders and cortical split technique”), Київський міжнародний університет, 25 жовтня 2019 р.
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс», Київський міжнародний університет, 25-26 червня 2019 р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”, Київський міжнародний університет, 18 квітня 2019 р.
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», Київський міжнародний університет, 14 березня 2019 р.
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», Київський міжнародний університет, 23 січня 2019 р.

Практична підготовка

Медицина:

 • Виробнича практика: Догляд за хворими. 
  Метою проходження виробничої практики з догляду за хворими  є формування у студента основ клінічного мислення і набуття професійних компетентностей обстеження пацієнта, оцінки його здоров’я та основ спостереження та догляду на основі принципів медичної етики та деонтології.
 • Виробнича практика: Сестринська практика. 
  Метою проходження виробничої сестринської практики є вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, амбулаторій сімейної медицини, проведення догляду за хворими; закріплення та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних клінічних предметів; удосконалення професійних навичок та вмінь; здійснення диференційованого догляду за пацієнтами з різними хворобами; підготовка до майбутньої самостійної роботи.
 • Виробнича лікарська практика. 
  Метою проходження виробничої лікарської практики є закріплення на практиці знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація ) і  подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок  отриманих у вищій школі, ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в поліклініці та стаціонарі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

Фармація:

 • Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою. 
  Мета проходження є опанування знань, вмінь та практичних навичок, які надають можливість швидко та правильно зорієнтуватися у невідкладній ситуації, яка може виникнути  на  виробництві,  у  побуті,  під  час  ДТП, катастроф,  техногенних  аварії,  у  військових  ситуаціях, допоможуть уникнути фатальних помилок та здійснити першочергові кроки які врятують життя людини або попередять ускладнення.

Стоматологія:

 • Виробнича практика: догляд за хворими /сестринська.
  Метою проходження практики є підготовки студентів до професійної діяльності з догляду за хворими терапевтичного профілю та робота на посаді середнього медичного персоналу в терапевтичному відділенні.

Медсестринство:

 • Виробнича практика з основ медсестринства. 
  Метою проходження є поглиблення і систематизації теоретичних знань з основ медсестринства, медсестринства в терапії, хірургії та педіатрії; обстеження стану здоров’я пацієнта; збір інформації про пацієнта; медсестринське обстеження по системах; виявлення патологічних симптомів та синдромів; визначення стану здоров’я пацієнта; вдосконалення практичних навичок і вмінь зі спостереження та догляду за пацієнтами; формувати медсестринський діагноз; планувати, реалізувати та оцінювати результати медсестринского процесу; вести відповідну документацію; виконувати навички зі спостереження та догляду за пацієнтом; відпрацювання навичок спілкування з пацієнтами та їхнім родичами у відповідності до медичної етики та деонтології.
 • Виробнича практика за спеціальністю. 
  Метою проходження практики є вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, амбулаторій сімейної медицини, проведення догляду за хворими догляд за хворими; закріплення та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних клінічних предметів; удосконалення професійних медсестринських навичок та вмінь; здійснювання диференційованого догляду за пацієнтами з різними хворобами; підготовка до майбутньої самостійної роботи медичної сестри.
 • Переддипломна практика. 
  Метою проходження є узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, формування спеціальних професійних знань, вмінь їх практично застосувати, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх професії, формування у них на базі одержаних в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, оволодіння професійним досвідом, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Бази практики:

 • «Університетська клініка»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
 • ТОВ «ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИЦИНА»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України
 • «Дитяча клінічна лікарня №5 Святошинського району міста Києва»
 • Медичний центр ГО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»»
 • «Центр спортивної медицини міста Києва»
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Київська міська клінічна лікарня №1

Структурним підрозділом Київського міжнародного університету є Університетська клініка - навчально-науковий медичний центр з найсучаснішим діагностичним обладнанням та високим рівнем консультативної та лікувальної допомоги.


Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: кабінети  анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії; гігієни, соціальної медицини та безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; гістології, цитології та ембріології; екстреної та невідкладної медичної допомоги; медичної біології та біологічної фізики; мікробіології, вірусології та  імунології; основ медичного та фармацевтичного товарознавства (складова комплексу навчальної аптеки); фармакології та клінічної фармації; фармацевтичного та медичного права; фізичної реабілітації (у складі спортивної зали); лабораторії хімії (аналітична, фізколоїдна, медична, біологічна); навчальний кабінет поліклінічного прийому; рентгенологічний кабінет (у складі Університетської клініки); симуляційно-тренінговий центр.

Великою популярністю у населення користується відокремлений структурний підрозділ ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Університетська клініка», обладнана  найсучаснішим діагностичним обладнанням, де на високому рівні надається консультативна та лікувальна допомога населенню. Університетська клініка є клінічною базою Навчально-наукового медичного інституту КиМУ..

У складі клініки стаціонар на 20 ліжок , консультативна поліклініка, консультативний лікувально-діагностичний центр. Кафедра клінічних дисциплін та медсестринства розташована на базі клініки.

У клініці працюють 59 лікарів, з них 14 осіб (23,7 %) мають науковий ступінь: 3 докторів наук і 11 кандидатів наук, 25 лікарів (42,4 %) мають вищу кваліфікаційну категорію

У поліклініці клініки проводиться консультативний прийом лікарів за 20 спеціальностями та функціонує консультативний лікувально-діагностичний центр університету, де надають висококваліфіковану консультативну медичну допомогу провідні фахівці університету за 37 спеціальностями з дитячої та дорослої мережі. У клініці проводиться розробка індивідуальних програм лікування та реабілітації пацієнтів (медикаментозної, фізичної, психологічної, соціальної), а також опрацювання шляхів підвищення якості життя хворих.

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


У межах програми програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва та регіонів.

Проводяться заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання: