Курація неврологічного хворого

02.12.2022

02 грудня 2022 року студенти п’ятого курсу Медичного інституту після вивчення теоретичних основ дисципліни «Нервові хвороби» перейшли до вдосконалення практичних навичок – курації неврологічних хворих, процес якої дасть змогу виявити рівень знань кожного здобувача освіти. Після завершення неврологічного досліження пацієнтів, кожен студент повинен буде сформулювати клінічний діагноз і успішно захистити свої знання з історії хвороби.

На сьогодні захворювання нервової системи мають найбільш питому вагу серед інших захворювань людини, тому клінічна неврологія є напрямом практичної медицини, що нестримно розвивається. Предметом її вивчення є нервові хвороби, метою викладання – вдосконалення знань і професійних навичок. Під час курації неврологічного хворого студенти матимуть змогу закріпити знання з основ неврологічного мислення, будови і анатомічного розташування груп нейронів, що виконують чітко визначені функції, та відслідкувати їх взаємозв’язок.