Науково-практична конференція «Актуальні питання загальної та судинної хірургіі»

28.10.2022

Із 28 по 29 жовтня 2022 року науково-педагогічні працівники і  здобувачі вищої освіти Медичного інституту брали участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та судинної хірургіі», на якій виступали з  доповідями провідні українські та міжнародні експерти, актуальними даними досліджень, практичними порадами, відповідями на важливі запитання. Ця подія, що відбувалася в on-line форматі, була  потужним майданчиком для відкритого діалогу здобувачів вищої освіти,  науково-педагогічних працівників, лікарів та експертів системи охорони здоров’я.

Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти, відвідуючи on-line  Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та судинної хірургіі», брали участь у дискусіях і ставили питання до лекторів:

  1. Сучасні можливості ендоскопічних втручань при холедохолітіазі (доп. Насташенко І. Л., Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця);
  2. Minimally invasive management of common bile duct stones (by Herald Plaudis, Riga East Clinical University Hospital);
  3. Ендоскопічні втручання при окремих формах холедохолітіазу (доп. Насташенко І. Л., Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця);
  4. Ендоскопічні методи біліарної літотрипсії (доп. Рагушин Д. А., Головний військово-медичний клінічний центр);
  5. Профілактика ерозивно-стресових пошкоджень верхніх відділів травного каналу в пацієнтів з критичними обструктивними жовтяницями (доп. Саволюк С.І., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика);
  6. Лапароскопічна холедохоскопія як альтернативна ендоскопічній папілосфінктеректомії при лікуванні холедохолітіазу (доп. Трепет С. О., Київська міська клінічна лікарня № 1);
  7. Лапароскопічна холедохоскопія в лікуванні ендоскопічно складного холедохолітіазу (доп. Сусак Я.М., Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця);
  8. ЖКХ: Гострий калькулезний холецистит. Сучасні підходи до лікування засновані на доказах (доп. Тарасюк Т. В., Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця).
  9. Ірігаційна вакуумна терапія при бойовій хірургічній травмі живота  (доп. Асланян С.А., Київський міжнародний університет, Українська військова медична академія)

Участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та судинної хірургіі» засвідчила готовність до застосування в освітньому процесі сучасних технологій навчання, визначила перспективу подальших наукових розвідок.