Освітній процес у КиМУ: першокурсники Навчально-наукового медичного інституту, стоматологічного факультету опановують основи анатомії людини

03.11.2022

Однією з фундаментальних дисциплін, яку вивчають студенти першого курсу Медичного інституту, кафедр стоматології, фармакології та психології, – є анатомія людини, адже вона – основа для опанування клінічних дисциплін. Першою темою, що вивчають студенти, є опорно-рухова система, зокрема наука про кістки – остеологія.

03 листопада 2022 року під час проведення пари з анатомії людини, директор медичного інституту, Заслужений лікар України Н.П. Кризина закцентувала увагу на тому, що після вивчення цього курсу, на студентів очікує підсумкова атестація, а після завершення третього курсу – державний іспит (ЄДКІ, Крок 1), в якому 20% відведено на питання з анатомії.

У сучасних умовах анатомія є синтезом суміжних до неї дисциплін – гістології, цитології, ембріології, фізіології, біології та інших. Варто зауважити, що «Анатомія людини» є пріоритетною та найважливішою дисципліною у ННМІ, а для успішного та якісного оволодіння знаннями, студенти забезпечені широким вибором наукової літератури: підручниками, посібниками, атласами українською та англійською мовами. Для візуалізації освітнього процесу на практичних заняттях використовуються анатомічні макро-препарати, мультимедійна техніка, результати інструментальних методів дослідження, зокрема комп’ютерна томографія, магнітно-резонантна томографія, ультразвукове дослідження тощо.

Професор Н.П. Кризина зазначила також старанність студентів у навчанні, прояву ними відповідальності та інтересу до вивчення основ анатомії людини з першого дня навчання. Всі здобувачі освіти прийшли на заняття добре підготовленими, попередньо опанувавши тему за допомогою підручників і атласу, склавши конспекти, зробивши замальовки у робочих зошитах і створивши для себе словник із латинською термінологією. Під час практичної частини заняття кожен проявив активність і отримав оцінку відповідно до рівня своїх навчальних досягнень.