Засідання секції «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні / Current state and prospects of medical education development in Ukraine»

26.03.2021

26 березня 2021 року в межах ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» відбулося секційне засідання «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні»

Модератори: Павловська М. О. – к.мед.н., директор НН медичного інституту КиМУ; Дроздова І. В.  – д. мед.н., ст. н с., завідувач кафедри клінічних дисциплін та медсестринства КиМУ.

Вітальне слово к. мед.н., директора НН медичного інституту - М.О. Павловської

З доповідями та повідомленнями виступили:

 • Гришаков О.О. Правила безперервного професійного розвитку для лікарів;
 • Бухановська Т.М. Комплексна терапія захворювань верхніх дихальних шляхів;
 • Дроздова І.В., Борзих Ю.С., Храмцова В.В., Гончар Ю.О. Підходи до медико-психологічної реабілітації учасників АТО;
 • Козак Д.О. Обґрунтування доцільності впровадження платформи дистанційного навчання здобувачів вищої освіти медичного, стоматологічного та фармацевтичного профілів;
 • Руйгене Т.В. Використання новітніх технологій та особистісний підхід – запорука якісної підготовки студентів;
 • Яновська С.Я. Сучасні підходи до реабілітації хворих з ішемічним інсультом в освітній програмі здобувачів вищої освіти;
 • Тіхова Є.В. Особливості впровадження новітніх технологій в умовах змішаного навчання;
 • Гірін Л. В. Самостійна робота студентів на кафедрі загальної хірургії в сучасних умовах євроінтеграції навчального процесу і змішаної форми навчання;
 • Полковенко О.В. Необхідність використання презентацій PowerPoint при викладанні біологічних та медичних дисциплін у вищій школі;
 • Азаров О.І. Впровадження семантичного підходу у вивченні нейроанатомічних структур;
 • Сакович В.М., Дроздов В.О. Підходи до лікування непроліферативної діабетичної ретинопатії ускладненої діабетичним макулярним набряком з використанням гіпербаричної оксигенації;
 • Бухановська Т.М. Використання метилксантинів в практиці сімейного лікаря;
 • Сєбов Д.Г. Загальні аспекти використання медичної термінології у наукових виданнях;
 • Таран З.М. Особливості викладання медичної термінологічної бази латинської мови у медичних освітніх закладах;
 • Зволинська А.М. Про дитяче зубне протезування;
 • Мягкова О.В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я;
 • Гетало О.В. Організація дистанційної освіти майбутніх фармацевтів в умовах пандемії.