Фармацевтичний факультет

Шостак Любов Геннадіївна

Шостак Любов Геннадіївна

Декан факультету, к.фарм.н., доцент.
decanat_farm@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультету
Освітній процес на фармацевтичному факультеті забезпечує:

Створення фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету з напрямом підготовки «Фармація» зумовлене постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва вітчизняними фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.

Нині фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України потребує висококваліфікованих провізорів фармації, які були б у змозі проводити пошук, розробку, виготовлення, дослідження, стандартизацію, зберігання та відпуск лікарських препаратів і виробів медичного призначення. Підготовку саме таких фахівців здійснює фармацевтичний факультет КиМУ.

Професорсько-викладацький склад активно працює над науковою темою «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Викладачами факультету на основі освітньо-професійних програм створюються авторські навчальні програми, які передбачають проблемне викладання навчального матеріалу, активні методи навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, колоквіуми, семінари-конференції, експрес-опитування, тестування, аналітичні доповіді тощо.

Професорсько-викладацький склад забезпечує виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою кредитів. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестації «Крок-1» та «Крок-2».

Завдяки розгалуженій системі баз практик студенти факультету проходять підготовку в медичних та фармацевтичних закладах різного спрямування:

 • Головний військово-медичний ордена Червоної зірки клінічний центр «ГВК» (м. Київ);
 • Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 (м. Київ);
 • Київська обласна клінічна лікарня № 1 (м. Київ);
 • Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» (Київська обл. , м. Бориспіль);
 • Комунальне підприємство «Косівська центральна районна аптека № 40» (Івано-Франківська обл. , м. Косів);
 • Комунальне підприємство «Центральна районна аптека №153» (м. Жидачів, Львівська обл.);
 • Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України (м. Київ);
 • ПАТ «Фармак» (м. Київ);
 • ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (м. Київ);
 • ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА» (м. Київ);
 • ТДВ «Рівнефармація» (м. Рівне);
 • ТзОВ «Алтея» (м. Жовква, Львівська обл.);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ);
 • ТзОВ «Астрафарм» (м. Київ);
 • ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ);
 • ПрАТ "ІНДАР";
 • КП «Бориспільська центральна аптека №24»;
 • ТОВ «Віталюкс»;
 • ТОВ «АПТЕКАРЬ»;
 • ТОВ «ФАРМАСТОР»;
 • ТОВ «АПТЕКА АНЦ»;
 • ТОВ «Благодія»;
 • ТОВ «КИЇВСЬКА АПТЕКАРСЬКА МАНУФАКТУРА».

Інформація про Фармацевтичний факультет КиМУ знаходить відображення у засобах масової інформації: