Фармацевтичний факультет

Шостак Любов Геннадіївна

Шостак Любов Геннадіївна

Декан факультету, к.фарм.н., доцент.
institutes@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультетуВідео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на фармацевтичному факультеті забезпечує:

Створення фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету зумовлене потребою у фахівцях фармацевтичної галузі, пов’язаною з постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва українськими фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.

Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Гетало О.В. «Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів»; Бутко Л.А. «Удосконалення регуляторної політики у фармацевтичній галузі».

Викладачами факультету на основі освітньо-професійних програм створюються авторські навчальні програми, які передбачають проблемне викладання навчального матеріалу, активні методи навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, колоквіуми, семінари-конференції, круглі столи, експрес-опитування, тестування, аналітичні доповіді тощо.

Науково-педагогічні працівники забезпечують виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестації «Крок-1» та «Крок-2».


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.


Студенти факультету проходять практичну підготовку в медичних і фармацевтичних закладах різного спрямування:

 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»»
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «Аптекарь»
 • ТОВ «Фармастор»
 • ТОВ «Аптека АНЦ»
 • ТОВ «Благодія»
 • ТОВ «Київська аптекарська мануфактура»
 • ТОВ «Вітамін-1»
 • ТОВ «Фармацевтична компанія Віста»
 • ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
 • ТОВ «Київфарм»
 • ТОВ «Асторія-Фарм»
 • ТОВ «Подорожник Київ»

Інформація про фармацевтичний факультет у засобах масової інформації: