Фармацевтичний факультет

Шостак Любов Геннадіївна

Шостак Любов Геннадіївна

Декан факультету, к.фарм.н., доцент.
decanat_farm@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультету
Освітній процес на фармацевтичному факультеті забезпечує:

Створення фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету зумовлене потребою у фахівцях фармацевтичної галузі, пов’язаною з постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва українськими фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.

Науково-педагогічні працівники активно працюють над науковою темою «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Викладачами факультету на основі освітньо-професійних програм створюються авторські навчальні програми, які передбачають проблемне викладання навчального матеріалу, активні методи навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, колоквіуми, семінари-конференції, круглі столи, експрес-опитування, тестування, аналітичні доповіді тощо.

Науково-педагогічні працівники забезпечують виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестації «Крок-1» та «Крок-2».


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх зі спеціальностей.


Студенти факультету проходять практичну підготовку в медичних і фармацевтичних закладах різного спрямування:

 • Головний військово-медичний ордена Червоної зірки клінічний центр «ГВК» (м. Київ)
 • Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 (м. Київ)
 • Київська обласна клінічна лікарня № 1 (м. Київ)
 • Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України (м. Київ)
 • ПАТ «Фармак» (м. Київ)
 • ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (м. Київ)
 • Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» (Київська обл., м. Бориспіль)
 • ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА» (м. Київ)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ТзОВ «Астрафарм» (м. Київ)
 • ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ)
 • ПрАТ "ІНДАР"
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «АПТЕКАРЬ»
 • ТОВ «ФАРМАСТОР»
 • ТОВ «АПТЕКА АНЦ»
 • ТОВ «БЛАГОДІЯ»
 • ТОВ «КИЇВСЬКА АПТЕКАРСЬКА МАНУФАКТУРА»

Інформація про фармацевтичний факультет у засобах масової інформації:

11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч
29 02/2020
10:00
Зустріч