Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра фармації.

Дисципліни циклу загальної підготовки

 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Вища математика і статистика
 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • Біологія з основами генетики
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Латинська мова
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Інформаційні технології у фармації
 • Патологічна фізіологія
 • Органічна хімія
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Фармацевтична ботаніка
 • Біологічна хімія
 • Комп'ютерне моделювання у фармації

Дисципліни циклу професійної підготовки

 • Гігієна у фармації та екологія
 • Етика і деонтологія у фармації
 • Технологія ліків
 • Аптечна технологія лікарських засобів
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Екстремальна медицина
 • Вступ у фармацію
 • Фармакогнозія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Фармакоекономіка
 • Організація та економіка фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
 • Токсикологічна та судова хімія
 • Лікарська токсикологія
 • Охорона праці та охорона праці в галузі
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація"

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
 • потужних фармацевтичних заводах
 • ботанічних садах України
 • лікувально-профілактичних закладах України.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
 • дистрибуцією лікарських засобів і виробів медичного призначення
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних засобів у різних лікарських формах
 • розробленням нових і вдосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції хімічними і мікробіологічними методами
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній і українських виробників
 • державним контролем якості лікарських засобів
 • проведенням досліджень у судово-медичних, токсикологічних, аналітичних і науково-дослідних лабораторіях
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

Випускники спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» можуть працювати на посадах:

 • фармацевта
 • завідувача відділу
 • заступника завідувача відділу
 • завідувача аптечного пункту
 • лаборанта (фармація)
 • медичного представника.
29 02/2020
10:00
Зустріч
17 12/2019
10:00
Зустріч
11 12/2019
11:40
Зустріч