Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра фармації.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (анотації):


Вибіркові дисципліни (анотації):


Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
 • потужних фармацевтичних заводах
 • ботанічних садах України
 • лікувально-профілактичних закладах України.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

 • Навчальна практика (Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою – поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок з надання першої долікарської допомоги, ознайомлення з особливостями догляду за хворими, з технікою виконання лікувальних процедур і маніпуляцій;
 • практика з фармацевтичної ботаніки – закріплення, поглиблення теоретичних знань і навичок з морфології, систематики, екології, ценології і географії рослин завдяки навчально-пізнавальному, емоційно мотивованому контакту з природою;
 • навчальна практика з фармакогнозії – закріплення та вдосконалення теоретичних знань, здобутих студентами під час вивчення курсу фармакогнозії, а також набуття практичних навичок і умінь з ідентифікації ЛР та морфологічно близьких видів; заготівлі, сушіння та зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та правил екологічно чистого виробництва ЛРС; виявлення заростей дикорослих ЛР та надання рекомендацій щодо раціонального природокористування).
 • Метою виробничої фармацевтичної практики є формування у студентів знань і навичок про базові засади організації роботи аптеки. Перелік компетентностей, програмних результатів навчання, передбачених практичною підготовкою, подано у змісті програм практик. Зворотній зв’язок з базами практик здійснюється у формі наданих відгуків та рецензій на роботу здобувачів вищої освіти.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
 • дистрибуцією лікарських засобів і виробів медичного призначення
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних засобів у різних лікарських формах
 • розробленням нових і вдосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції хімічними і мікробіологічними методами
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній і українських виробників
 • державним контролем якості лікарських засобів
 • проведенням досліджень у судово-медичних, токсикологічних, аналітичних і науково-дослідних лабораторіях
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

Бакалавр з фармації підготовлений для роботи в аптеках, філіях аптек, аптечних пунктах, на фармацевтичних фірмах, на оптових аптечних складах, у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів, на фармацевтичних підприємствах, в установах по реалізації медичної техніки, у науково-дослідних, медичних, фармацевтичних та інших закладах, де є лабораторії відповідного профілю, фармацевтичних call-центрах.

Випускники першого (бакалаврського) рівня, згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010), можуть займати посади:

 • фармацевт
 • лаборант (фармація)

Відповідно до п.165 та п.184 Постанови КМУ №929 від 30.11.2016 р. бакалаври фармації можуть виконувати обов’язки уповноваженої особи та займати посади:

 • завідувач аптеки
 • заступник завідувача аптеки в аптеках, які розташовані у селах, селищах та селищах міського типу

Представники роботодавців: ТОВ «Фармацевтична компанія Віста», ТОВ «Київфарм», ТОВ «АПТЕКАРЬ» та ТОВ «Віталюкс» приймають участь у перегляді ОПП «Фармація». ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «Вітамін-1», ПрАТ «ІНДАР» та інші забезпечують практичну підготовку. ГО «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Віталюкс», ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Фармація» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «Асторія–Фарм», ТОВ «Київфарм», ТОВ «Віталюкс», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «Аптека гормональних препаратів», Громадська організація «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ВІСТА», ПрАТ «Індар».