Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра фармації.

Професійні та практичні дисципліни

 • вища математика;
 • біологічна фізика;
 • фармацевтична ботаніка;
 • неорганічна й органічна хімія;
 • аналітична хімія;
 • фізична та колоїдна хімія;
 • біологія з основами генетики;
 • анатомія людини;
 • мікробіологія;
 • біологічна хімія;
 • інформаційні й комп’ютерні технології у фармації;
 • патологічна фізіологія;
 • фізичні методи аналізу та метрологія;
 • фармакологія;
 • фармакогнозія;
 • перша долікарська допомога;
 • аптечна й промислова технологія лікарських заходів;
 • організація та економіка фармації;
 • менеджмент та маркетинг у фармації;
 • фармацевтична й токсикологічна хімія;
 • клінічна фармація;
 • фармакотерапія;
 • медичне та фармацевтичне товарознавство;
 • лабораторна діагностика;
 • гігієна у фармації;
 • основи екології;
 • екстремальна медицина.

Навчальний процес проходить в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях.


Студенти фармацевтичний факультет проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України;
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів;
 • потужних фармацевтичних заводах;
 • ботанічних садах України;
 • лікувально-профілактичних закладах України;

Після повного курсу навчання випускник підготовлений до діяльності, пов’язаною з:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів;
 • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах;
 • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій;
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання;
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними);
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників;
 • державним контролем лікарських засобів;
 • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях;
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.
а також адаптується до таких видів професійної діяльності:
 • природоохоронної;
 • клініко-лабораторної;
 • судово-хімічної та судово-медичної;
 • маркетингової.

Може обіймати посади:

 • фармацевта;
 • завідувача відділу;
 • заступника завідувача відділу;
 • завідувача аптеки (аптечного пункту);
 • лаборанта (фармація);
 • медичного представника.

Знання та вміння, отримані під час навчання, можуть бути використані:

 • для створення власного фармацевтичного бізнесу;
 • для відкриття і організації роботи аптеки або аптечної мережі.