Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • заочна

Випускові кафедри - кафедра психології та педагогіки та кафедра іноземної філології та перекладу

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Педагогіка
 • Загальне мовознавство
 • Порівняльна типологія іноземної та української мов
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи в освіті
 • Методика виховання
 • Методологія та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Проблеми комунікативної лінгвістики
 • Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
 • Методика викладання іноземної мови
 • Методика викладання зарубіжної літератури
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається
 • Теорія літератури
 • Сучасні освітні технології
 • Соціолінгвістика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Педагогічна риторика
 • Інтертекстуальність мовлення
 • Інформаційні технології в освіті
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Актуальні проблеми германістики
 • Когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • Психологічний тренінг викладача
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 • Педагогічна майстерність
 • Інтертекстуальність та інтердискурсивність мовлення
 • Специфіка комунікації та дидактики в сучасному інформаційно-технологічному суспільстві
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Теоретичні проблеми сучасної англістики
 • Англійське академічне письмо
 • Психологія вищої школи
 • Аналітика наративного дискурсу
 • Методичний тренінг

Після повного курсу навчання магістр наук з освіти, філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури може займати первинні посади:

 • директор кабінету (методичного, навчально-методичного);
 • директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу;
 • директор навчальних закладів;
 • директор (керівник) малого підприємства (у сфері освіти, культури);
 • методист культурно-освітнього закладу;
 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання); 
 • науковий співробітник (методи навчання);
 • науковий співробітник-консультант (методи навчання)
 • методист у ЗНЗ;
 • вихователь-методист;
 • інспектор-методист;
 • інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи;
 • інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів;
 • інспектор шкіл
 • методист культурно-освітнього закладу.

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Практична підготовка:

Метою практичної підготовки є розвиток у студентів вмінь здійснювати педагогічну діяльність у процесі викладання фахових дисциплін в освітніх закладах на базі сформованої в них педагогічної компетенції та знань, вмінь інтегрувати теоретичні знання із методикою викладання фахових дисциплін у фаховій підготовці студентів як майбутніх викладачів.

Базами практики виступають: Український коледж імені В.О. Сухомлинського. Київська гімназія східних мов №1, Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської районної ради Київської області, ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету».

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих магістрів з освіти, філологів та вчителів англійської мови та зарубіжної літератури.