Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра психології та педагогіки та кафедра іноземної філології та перекладу

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Педагогіка
 • Загальне мовознавство
 • Порівняльна типологія іноземної та української мов
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи в освіті
 • Методика виховання
 • Методологія та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Проблеми комунікативної лінгвістики
 • Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
 • Методика викладання іноземної мови
 • Методика викладання зарубіжної літератури
 • Виконання магістерської роботи
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається
 • Теорія літератури
 • Сучасні освітні технології
 • Соціолінгвістика

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Педагогічна риторика
 • Інтертекстуальність мовлення
 • Інформаційні технології в освіті
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Актуальні проблеми германістики
 • Когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • Психологічний тренінг викладача
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 • Педагогічна майстерність
 • Інтертекстуальність та інтердискурсивність мовлення
 • Специфіка комунікації та дидактики в сучасному інформаційно-технологічному суспільстві
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Теоретичні проблеми сучасної англістики
 • Англійське академічне письмо
 • Психологія вищої школи
 • Аналітика наративного дискурсу
 • Методичний тренінг

Після повного курсу навчання магістр наук з освіти, філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури може займати первинні посади:

 • директор кабінету (методичного, навчально-методичного);
 • директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу;
 • директор навчальних закладів;
 • директор (керівник) малого підприємства (у сфері освіти, культури);
 • методист культурно-освітнього закладу;
 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання); 
 • науковий співробітник (методи навчання);
 • науковий співробітник-консультант (методи навчання)
 • методист у ЗНЗ;
 • вихователь-методист;
 • інспектор-методист;
 • інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи;
 • інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів;
 • інспектор шкіл
 • методист культурно-освітнього закладу.

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Практична підготовка:

Метою практичної підготовки є розвиток у студентів вмінь здійснювати педагогічну діяльність у процесі викладання фахових дисциплін в освітніх закладах на базі сформованої в них педагогічної компетенції та знань, вмінь інтегрувати теоретичні знання із методикою викладання фахових дисциплін у фаховій підготовці студентів як майбутніх викладачів.

Базами практики виступають: Український коледж імені В.О. Сухомлинського. Київська гімназія східних мов №1, Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської районної ради Київської області, ПЗНЗ «Ліцей Київського міжнародного університету».

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих магістрів з освіти, філологів та вчителів англійської мови та зарубіжної літератури.

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін.)

 • «Філологічний марафон – 2021»: лекції, інтерактивні заняття, розмовні клуби, дискусійні платформи від викладачів ННІ ЛіП

Квести та вікторини:

 • «Вивчай англійську мову і подорожуй світом»,
 • «Пізнай світ через мову!»,
 • «Подорож англомовними країнами» під час Днів Відкритих дверей та Днів Шкіл

Профорієнтаційні заходи:

 • Тиждень спеціальності в листопаді 2020 року,
 • Активна участь студентів у роботі дискусійних платформ у Центрі німецької мови та європейської культури (ННІЛіП КиМУ) за участі німецькомовних лекторів-волонтерів (носіїв мови), у проведенні «Тижня німецької мови та культури» для школярів столичних шкіл ліцеїстів і студентів коледжів та КиМУ школярі.
 • Постійні впродовж року психологічні профорієнтаційні тренінги, опитування та анкетування (доц. Кулакевич Т.В.)
 • круглий стіл з носієм мови з Австрії Йоганном Аманном на тему «Україна – Австрія. «Співпраця в галузі освіти та науки». (2 квітня 2021 року в дистанційній формі із застосуванням Zoom conference Meetings)
 • зустріч з відомим українським поетом і перекладачем поезії з японської, китайської, російської, англійської мов Турковим Геннадієм Леонідовичем ( листопад 2020 року)
 • «Halloween-марафон-2017» під гаслом «Святкуймо та навчаймося!» (жовтень 2019 року, студенти ННІ ЛіПс та науково-педагогічні працівники кафедри германських мов і перекладу, кафедри психології та педагогіки та запрошені учні шкіл)
 • Форум «Формула успіху: «Високоякісна освіта-Високоякісний фахівець-Високоякісний рівень життя» (листопад 2019 року, науково-педагогічні працівники кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова; викладачі з Хмельницького національного університету (к.психол.н., доцент кафедри іноземних мов ХНУ Кравчина Тетяна Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов ХНУ Олександренко Катерина Валентинівна)
 • Методичний семінар «Методи інтенсивного навчання іноземної мови за методикою професора Х.В. Хачатуряна» (листопад 2019 року, викладачі кафедр ГМП та ІМ і демонстрації окремих етапів проведення занять із застосуванням методики викладання іноземних мов проф.. Х.В. Хачатуряна)