Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри спеціальності - кафедра психології та педагогіки та кафедра германських мов та перекладу.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Педагогіка;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльна типологія іноземної та української мов;
 • Практика усного та писемного мовлення іноземної мови;
 • Педагогічна та професійна психологія;
 • Педагогічний контроль в системі освіти;
 • Дидактичні системи в освіті;
 • Методика викладання іноземної мови;
 • Методика викладання зарубіжної літератури;
 • Методика виховання;
 • Методологія та організація наукових досліджень.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Проблеми комунікативної лінгвістики;
 • Інтертекстуальність мовлення;
 • Інформаційні технології в освіті;
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається;
 • Теорія літератури;
 • Актуальні проблеми германістики;
 • Когнітивне та дискурсивне мовознавство;
 • Педагогічна майстерність;
 • Педагогічна риторика;
 • Сучасні освітні технології;
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту;
 • Соціолінгвістика.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


За умови успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40