Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра психології та педагогіки та кафедра германських мов та перекладу.

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Педагогіка
 • Загальне мовознавство
 • Порівняльна типологія іноземної та української мов
 • Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Дидактичні системи в освіті
 • Методика викладання іноземної мови
 • Методика викладання зарубіжної літератури
 • Методика виховання
 • Методологія та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Проблеми комунікативної лінгвістики
 • Інтертекстуальність мовлення
 • Інформаційні технології в освіті
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається
 • Теорія літератури
 • Актуальні проблеми германістики
 • Когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • Педагогічна майстерність
 • Педагогічна риторика
 • Сучасні освітні технології
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 • Соціолінгвістика

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


За умови успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч