Середня освіта (Мова й література (Англійська))

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра психології та педагогіки та кафедра германських мов та перекладу

Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • педагогіка
 • загальне мовознавство
 • порівняльна типологія іноземної та української мов
 • педагогічна та професійна психологія
 • педагогічний контроль в системі освіти
 • дидактичні системи в освіті
 • методика виховання
 • методологія та організація наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • проблеми комунікативної лінгвістики
 • практика усного та писемного мовлення іноземної мови
 • методика викладання іноземної мови
 • методика викладання зарубіжної літератури
 • сучасна література країн, мова яких вивчається
 • теорія літератури
 • педагогічна риторика
 • сучасні освітні технології
 • соціолінгвістика

Вибіркові дисципліни:

 • інтертекстуальність мовлення
 • інформаційні технології в освіті
 • соціальна та екологічна безпека діяльності
 • актуальні проблеми германістики
 • когнітивне та дискурсивне мовознавство
 • психологічний тренінг викладача
 • лінгвістичний аналіз художнього тексту
 • педагогічна майстерність
 • інтертекстуальність та інтердискурсивність мовлення
 • специфіка комунікації та дидактики в сучасному інформаційно-технологічному суспільстві
 • охорона праці в галузі та цивільний захист
 • теоретичні проблеми сучасної англістики
 • англійське академічне письмо
 • психологія вищої школи
 • аналітика наративного дискурсу
 • методичний тренінг

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 014 “Середня освіта”.


За умови успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

17 10/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч