Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • теорія держави і права;
 • історія політичних вчень та політологія;
 • теорія міжнародних відносин;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки);
 • зовнішня політика України;
 • дипломатична та консульська служба;
 • міжнародні організації;
 • порівняльне конституційне право;
 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
 • історія міжнародних відносин;
 • основи світової політики;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • дипломатія України;
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах;
 • теорія та практика перекладу.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці;
 • зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ;
 • зовнішня політика країн Західної Європи;
 • проблеми національної та регіональної безпеки;
 • зовнішня політика Росії та країн СНД;
 • сучасні тенденції міжнародних відносин;
 • зовнішня політика країн Азії;
 • зовнішня політика країн Північної Америки;
 • актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці.

Спільна освітня програма КиМУ:


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах;
 • секретаріаті Верховної Ради України;
 • міністерствах та відомствах України;
 • органах державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях;
 • засобах масової інформації.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності;
 • історика-політолога, політичного оглядача.

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.