Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (силабуси):

Дисципліни циклу вибіркової частини (силабуси):

Електронна бібліотека спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інститут міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • посольствах
 • секретаріаті Верховної ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах
 • секретаріаті Верховної ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • референт
 • дипломатичний кур’єр
 • аташе
 • віце-консул
 • секретар дипломатичного агентства

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації;
 • здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси;
 • збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій;
 • вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору;
 • відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності;
 • мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів;
 • самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за командну роботу;
 • проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • Комітет ВРУ України з питань інтеграції України з ЄС
 • Міністерство закордонних справ України
 • Громадська організація «Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння»
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України
 • Громадська організація «Інститут світової політики»
 • Посольство Малайзії в Україні
 • ДУ «Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф. Кураса» НАН України
 • Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • ТОВ «Старкі - індастрі» (відділ міжнародного співробітництва)
 • ГО «АОКС- Україна»
 • та іншими.