Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):

Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):

Електронна бібліотека спеціальності 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах
 • секретаріаті Верховної ради України
 • міністерствах та відомствах України
 • органах державної влади
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
 • засобах масової інформації
може займати посади:
 • помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • референт
 • дипломатичний кур’єр
 • аташе
 • віце-консул
 • секретар дипломатичного агентства

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, проблемні групи, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях:

 • науковий гурток «Сучасні тенденції в Азійсько-тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті» (керівник – доцент Крупеня І.М.)
 • науковий гурток «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.)
 • науковий гурток «Українська діаспора у світі» (керівник – доцент Мохнатюк І.О.)
 • науковий гурток «Євроатлантичні перспективи України» (керівник – доцент Рябоштан Є.В.)
 • проблемна група «Безпекові пріоритети країн в контексті нових викликів і загроз в XXI ст.» (керівник – викладач Алексанян В.І.)
 • проблемна група «Сучасні міжнародні конфлікти та їх вплив на трансформацію системи міжнародних відносин» (керівник – доцент Тараненко Г.Г.)
 • проблемна група «Міжнародне культурне співробітництво» (керівник – доцент Данник К.О.)
 • Науково-практична студія «Логіка. мистецтво переконання практична аргументація»(керівник – к.філос.н. Скворцова Т.Г.)