Туризм

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Політологія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Основи економічної теорії
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент і маркетинг
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні та сервісні технології
 • Теорія держави і права
 • Правові основи туристичної діяльності
 • Вступ до спеціальності
 • Основи туризмознавства
 • Основи міжнародного туризму
 • Фізична географія країн світу та картографія
 • Економічна і політична географія та історія світу
 • Демографія
 • Історія туризму
 • Країнознавство
 • Географія туризму
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичні ресурси України
 • Галузі туризму:спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий.
 • Туроперейтинг
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація готельного та ресторанного  господарства
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія та практика перекладу
 • Навчально-ознайомча практика
 • Навчально-виробнича практика
 • Переддипломна практика

Дисципліни циклу вибіркової частини (силабуси):

 • Інформаційні технології в туристичному бізнесі
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення туристичної галузі
 • Оптимізаційні методи та моделі діяльності туристичного підприємства
 • Логістика туристичних потоків
 • Економіка міжнародного туризму
 • Менеджмент туристичного бізнесу
 • Право зовнішніх зносин
 • Захист прав споживачів туристичних послуг в ЄС
 • PR-інструменти в туристичній галузі
 • Стратегічні комунікації в туризмі
 • Бізнес-планування туристичних підприємств
 • Організація підприємницької туристичної діяльності
 • Психологія міжособистісного спілкування
 • Конфліктологія і теорія переговорів
 • Стратегія розвитку туризму
 • Моніторинг ринку туристичних послуг
 • Іноваційні технології в туризмі
 • Соціально-культурний туристичний сервіс
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Методологія туристичного супроводу
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Риторика
 • Основи бухобліку і аудиту
 • Ціноутворення в туризмі
 • Основи гостинності
 • Гастрономічний сервіс
 • Санаторно-курортні послуги
 • Екскурсійна діяльність
 • Поведінка споживачів туристичних послуг
 • Інтелектуальний аналіз даних туристичних ринків
 • Перекладацька практика (усний переклад)
 • Перекладацька практика (письмовий переклад)


Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інститут міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування
 • у представництвах міжнародних компаній

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після закінчення навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти фахівець з туризму підготований до діяльності та здатний виконувати професійну роботу, зазначену в Національному класифікаторі України і може займати первинні посади:

 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • фахівець з готельного обслуговування;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • інспектор з туризму.

може працювати в працювати:

 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • визначати місце країни на світовому туристичному ринку;
 • розкривати значення туристичного комплексу в економіці країни;
 • застосовувати методику ринкового аналізу розвитку туристичної індустрії різних країн світу і України зокрема;
 • оцінювати економічну ефективність туристичної діяльності;
 • обґрунтовувати напрями раціональної державної політики в сфері туризму;
 • формувати в рамках економічної і політичної глобалізації, бурхливого розвитку міжнародного туризму в світі та в Україні полікультурні якості, ціннісні орієнтації, мотиваційні установки, знання про історію і культуру, звичаї й традиції різних народів;
 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси;
 • вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • ТОВ «Міжнародно-діловий центр (готель «Hilton Kyiv»)
 • Торгово-промислова палата України Апарат в ІСС Ukraine – Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати
 • Туристичне агенство «Coral Travel»
 • Туристичне агенство «Сіті Тревел»
 • Туристична фірма «Навігатор Турз»
 • Туристичне агенство «Поїхали з нами»
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»
 • Турагенство «MEDIAТУР»
 • Турагенство «TUI»
 • Готель «Alfavito»
 • Туроператор «Вінтаж – креативні подорожі»
 • Туристична фірма «АвесТревел»
 • Туристична фірма «ITOUR»
 • Туристична агенція «Sequoia Travel»
 • Туристична фірма «Вівтур»
 • Туристична фірма «Поїхали з нами»
 • Туристична агенція «ТУРС ТІКЕТС»
 • Туристичне агентство «Moment Travel»
 • Туристичне агентство «STRELA TRAVEL»
 • Туристичне агентство «BAYTour»
 • Туристичне агентство «Страйк-Тур»
 • Туристичне агентство «АКАДІ тур»
 • Туристичне агентство «Сіті Тревел»
 • Туристичне агентство «Артеміда»
 • Туристична фірма «Ель Стар Тревел»
 • та іншими