Туризм

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Політологія
 • Іноземна мова
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Інформатика та сучасні інформаційні системи й технології
 • Основи економічної теорії

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • Географія туризму
 • Туристичне краєзнавство
 • Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності
 • Цивільна оборона
 • Вступ до спеціальності
 • Економічна географія та історія світу
 • Фізична географія країн світу та картографія
 • Політична географія та історія світу
 • Демографія
 • Туристичні ресурси України
 • Історія туризму
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Право
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Організація туризму
 • Основи туризмознавства
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація екскурсійної та анімаційної діяльності
 • Туроперейтинг
 • Організація готельного та ресторанного господарства
 • Основи бухобліку та аудиту
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Основи наукових досліджень
 • Галузі туризму:спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
 • Країнознавство
 • Країнознавство (Країни Азії та Африки)
 • Країнознавство (Країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія)
 • Курортно-санаторні послуги
 • Основи міжнародного туризму
 • Курсова робота
 • Випускна кваліфікаційна робота
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Друга іноземна мова
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Для вибору студентів спеціальності "Туризм" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Іноземна мова (ділове листування)
 • Іноземна мова зі спеціальності
 • Друга іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Інформаційні технології в міжнародному туристичному бізнесі
 • Ціноутворення в туризмі
 • Економіка міжнародного туризму
 • Логістика туристичних потоків
 • Менеджмент туристичного бізнесу
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Психологія міжособистісного спілкування
 • Стратегія розвитку туризму
 • Бізнес-планування туристичних підприємств
 • Соціально-культурний туристичний сервіс
 • Інформаційні технології в  туристичному бізнесі
 • Методологія туристичного супроводу
 • Комунікативний менеджмент
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Моніторинг ринку туристичних послуг
 • Реклама та PR в туризмі
 • Основи гостинності
 • Гастрономічний сервіс
 • Організація підприємницької туристичної діяльності

Після повного курсу навчання може:

обіймати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.
працювати:
 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.
06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч