Туризм

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Політологія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Основи економічної теорії
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент і маркетинг
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні та сервісні технології
 • Теорія держави і права
 • Правові основи туристичної діяльності
 • Вступ до спеціальності
 • Основи туризмознавства
 • Основи міжнародного туризму
 • Фізична географія країн світу та картографія
 • Економічна і політична географія та історія світу
 • Демографія
 • Історія туризму
 • Країнознавство
 • Географія туризму
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичні ресурси України
 • Галузі туризму:спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий.
 • Туроперейтинг
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація готельного та ресторанного господарства
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія та практика перекладу

Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):

 • Інформаційні технології в туристичному бізнесі
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення туристичної галузі
 • Оптимізаційні методи та моделі діяльності туристичного підприємства
 • Логістика туристичних потоків
 • Економіка міжнародного туризму
 • Менеджмент туристичного бізнесу
 • Право зовнішніх зносин
 • Захист прав споживачів туристичних послуг в ЄС
 • PR-інструменти в туристичній галузі
 • Стратегічні комунікації в туризмі
 • Бізнес-планування туристичних підприємств
 • Організація підприємницької туристичної діяльності
 • Психологія міжособистісного спілкування
 • Конфліктологія і теорія переговорів
 • Стратегія розвитку туризму
 • Моніторинг ринку туристичних послуг
 • Іноваційні технології в туризмі
 • Соціально-культурний туристичний сервіс
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Методологія туристичного супроводу
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Риторика
 • Основи бухобліку і аудиту
 • Ціноутворення в туризмі
 • Основи гостинності
 • Гастрономічний сервіс
 • Санаторно-курортні послуги
 • Екскурсійна діяльність
 • Поведінка споживачів туристичних послуг
 • Інтелектуальний аналіз даних туристичних ринків

Після повного курсу навчання може:

обіймати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.
працювати:
 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.

Позааудиторна діяльність

Наукові гуртки і студії, проблемні групи, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях:

 • науковий гурток «Туристично-рекреаційний потенціал спелеоресурсів України» (керівник – доцент Юрченко Т.І.)
 • науковий гурток «Азимут» (керівник – викладач Порплиця Н.Б.)
 • проблемна група «Сучасні проблеми розвитку галузі туризму в Україні» (керівник – викладач Клик Б.О.)
 • проблемна група «Тенденції функціонування рекреаційних комплексів в умовах кризових явищ у сфері туризму» (керівник – викладач Терехова М.А.)