Туризм

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • іноземна мова (за професіним спрямуванням)
 • друга іноземна мова
 • друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • політологія
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • основи економічної теорії

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • географія туризму
 • туристичне краєзнавство
 • вступ до спеціальності
 • економічна географія та історія світу
 • фізична географія країн світу та картографія
 • демографія
 • туристичні ресурси України
 • історія туризму
 • рекреаційні комплекси світу
 • теорія держави і права
 • правові основи туристичної діяльності
 • менеджмент і маркетинг
 • основи туризмознавства
 • організація туристичних подорожей
 • основи економічної теорії
 • туроперейтинг
 • організація готельного та ресторанного господарства
 • економіка підприємства
 • основи наукових досліджень
 • галузі туризму:спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
 • країнознавство
 • основи міжнародного туризму
 • теорія та практика перекладу

Вибіркові дисципліни:

 • інформаційні технології в  туристичному бізнесі
 • інформаційно-аналітичне забезпечення туристичної галузі
 • ціноутворення в туризмі
 • логістика туристичних потоків
 • економіка міжнародного туризму
 • менеджмент туристичного бізнесу
 • право зовнішніх зносин
 • захист прав споживачів туристичних послуг в ЄС
 • PR-інструменти в туристичній галузі
 • стратегічні комунікації в туризмі
 • бізнес-планування туристичних підприємств
 • організація підприємницької туристичної діяльності
 • психологія міжособистісного спілкування
 • конфліктоологія і теорія переговорів
 • стратегія розвитку туризму
 • моніторинг ринку туристичних послуг
 • іноваційні технології в туризмі
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • управління регіональним розвитком туризму
 • методологія туристичного супроводу
 • тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • риторика
 • основи бухобліку і аудиту
 • облік і аудит ЗЕД
 • основи гостинності
 • гастрономічний сервіс
 • санаторно-курортні послуги
 • екскурсійна діяльність
 • перекладацька практика (усний переклад)
 • перекладацька практика (письмовий переклад)

Після повного курсу навчання може:

обіймати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.
працювати:
 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.
31 10/2020
10:00
Зустріч
13 10/2020
11:40
Зустріч