Туризм

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • політологія
 • іноземна мова
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • інформатика та сучасні інформаційні системи й технології
 • основи економічної теорії

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

 • географія туризму
 • туристичне краєзнавство
 • охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності
 • цивільна оборона
 • вступ до спеціальності
 • економічна географія та історія світу
 • фізична географія країн світу та картографія
 • політична географія та історія світу
 • демографія
 • туристичні ресурси України
 • історія туризму
 • рекреаційні комплекси світу
 • право
 • маркетинг
 • менеджмент
 • організація туризму
 • основи туризмознавства
 • організація туристичних подорожей
 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності
 • туроперейтинг
 • організація готельного та ресторанного господарства
 • основи бухобліку та аудиту
 • облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • економіка підприємства
 • основи наукових досліджень
 • галузі туризму:спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий
 • країнознавство (Країни Азії та Африки)
 • країнознавство (Країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія)
 • курортно-санаторні послуги
 • основи міжнародного туризму
 • іноземна мова (за проф. спрям.)

Для вибору студентів спеціальності "Туризм" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • іноземна мова (ділове листування)
 • іноземна мова зі спеціальності
 • друга іноземна мова (за проф. спрям.)
 • інформаційні технології в міжнародному туристичному бізнесі
 • ціноутворення в туризмі
 • економіка міжнародного туризму
 • логістика туристичних потоків
 • менеджмент туристичного бізнесу
 • інноваційні технології в туризмі
 • психологія міжособистісного спілкування
 • іміджелогія і PR в туризмі
 • бізнес-планування туристичних підприємств
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • інформаційні технології в  туристичному бізнесі
 • методологія туристичного супроводу
 • комунікативний менеджмент
 • управління регіональним розвитком туризму
 • моніторинг ринку туристичних послуг
 • реклама та PR в туризмі
 • основи гостинності
 • гастрономічний сервіс

Після повного курсу навчання може:

обіймати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.
працювати:
 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.