Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

051 Економіка


Спеціальність 051 Економіка


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


Кваліфікація Фахівця з економіки


Молодший спеціаліст з економіки на первинних посадах самостійно виконує здебільшого стереотипні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст з економіки у зазначених професійних групах може обіймати такі посади:

Професійна група Посада
Фахівці в галузі фізичних наук та техніки
  • диспетчер виробництва;
  • технік з планування;
  • технік з підготовки виробництва;
  • технік з праці;
  • технік з нормування праці;
  • хронометражист.
Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості ревізор з виробничо-технічних і економічних питань.
Помічники керівників помічник керівника підприємства (установи, організації).
Організатори діловодства (види економічної діяльності) організатор діловодства (види економічної діяльності).
Інші державні інспектори інспектор з цін.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного та практичного циклу,а саме: планування та організація діяльності підприємства, інформаційні системи і технології на підприємстві, управління витратами, податкова система, менеджмент, право, економіко-математичне моделювання, осови бізнесу, охорона праці.

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з економіки, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету КиМУ) й інших внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.