Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

226 Фармація


Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація


Галузь знань 22 Охорона здоров'я

Кваліфікація Фармацевт


Молодший спеціаліст з фармації у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, права, обов'язки та відповідальність фармацевта, здатного виконувати такі види діяльності: забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів фармацевтичними товарами, які згідно з нормативними документами дозволяється відпускати без рецептів, товарами медичного призначення; технологія виготовлення ліків індивідуального і дрібносерійного виробництва, оцінка їх якості, правил зберігання та відпуску; фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів; порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин; первинний облік господарських операцій, складання звітності відповідно до нормативних вимог; визначення попиту і розрахунок потреби в лікарських препаратах, предметах санітарії та гігієни, інших товарах медичного призначення; методика ціноутворення на медикаменти та інші товари медичного призначення; організація підприємницької діяльності; методи проведення фармацевтичної інформації та санітарно-освітньої роботи.

Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Молодший спеціаліст з фармації може обіймати такі первинні посади:

  • фармацевт аптеки;
  • фармацевт аптечного пункту;
  • фармацевт фармацевтичної фабрики, заводу;
  • фармацевт аптечного (дистриб’юторського) складу.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: фармакологія (лікарські засоби, їх дія на організм), фармакогнозія (лікарські рослини, рослинна сировина і препарати з них), технологія ліків, менеджмент й маркетинг у фармації, організація і економіка фармації, інформаційні технології у фармації, фармацевтична хімія, основи охорони праці та охорона праці в галузі, перша долікарська допомога, техніка лабораторних робіт, латинська мова, аналітична хімія.

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з фармації, можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті (III курс за напрямом "Фармація") й інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.