Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія економічних вчень
 • історія політичних вчень та політологія
 • міжнародні відносини та світова політика
 • міжнародне публічне право
 • міжнародне приватне право
 • світова економіка
 • міжнародні економічні відносини
 • менеджмент і маркетинг
 • міжнародна інформація та інформаційноаналітична діяльність в міжнародних відносинах
 • конфліктологія та теорія переговорів
 • теорія держави і права
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • вступ до спеціальності
 • макроекономіка
 • мікроекономіка
 • основи бухобліку та аудиту
 • дипломатичний протокол та етикет
 • країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки)
 • зовнішня політика України
 • дипломатична та консульська служба
 • міжнародні організації
 • порівняльне конституційне право

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова
 • друга іноземна мова
 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • управління ЗЕД
 • облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • міжнародні валютно-кредитні відносини
 • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
 • геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці/інтеграція
 • економіка підприємства
 • оподаткування підприємства
 • основи економічної теорії

Для вибору студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" пропонується перелік навчальних дисциплін:

 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • "Прогнозування та моделювання процесів в міжнародних економічних відносинах"
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
 • Геополітичні та економічні зв'язки України
 • Моделі підприємницької діяльності глобалізованого світу
 • Міжнародна податкова система
 • Основи економічної теорії
 • Іноземна мова бізнес спрямування
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Міжнародне фінансове право
 • Архітектура світової фінансової системи
 • Дипломатичне листування
 • Бізнес-аналіз
 • Управління інфвестиційним процесом
 • Міжнародне економічне право
 • Національні моделі економічного розвитку
 • Економічний ризик та методи його вимірювання
 • Патентно-ліцензійна торгівля

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.

06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч