Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія економічних вчень;
 • історія політичних вчень та політологія;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • світова економіка;
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент і маркетинг;
 • міжнародна інформація та інформаційноаналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • теорія держави і права;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • вступ до спеціальності;
 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • основи бухобліку та аудиту;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки);
 • зовнішня політика України;
 • дипломатична та консульська служба;
 • міжнародні організації;
 • порівняльне конституційне право.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова;
 • друга іноземна мова;
 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
 • управління ЗЕД;
 • облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
 • міжнародні валютно-кредитні відносини;
 • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці;
 • геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці/інтеграція;
 • економіка підприємства;
 • оподаткування підприємства;
 • основи економічної теорії.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджера банківської та біржової системи;
 • перекладача.

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.