Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Політологія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професіним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Теорія та практика перекладу
 • Вступ до спеціальності
 • Вища математика
 • Економічна теорія
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Теорія міжнародних відносин
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Країнознавство
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв'язків
 • Історія економіки і економічної думки
 • Зовнішня політика України
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Міжнародна торгівля
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Дипломатична та консульська служба
 • Міжнародні конфлікти та методи їх вирішення
 • Міжнародна інформація
 • Управління ЗЕД
 • Міжнародні економічні відносини
 • Теорія держави і права
 • Порівняльне конституційне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Міжнародні організації
 • Актуальні проблеми транскордонного співробітництва
 • Психологія спілкування
 • Ораторське мистецтво
 • Стратегічні комунікації в МЕВ
 • Міжнародна патентно-ліцезійна справа
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі
 • Міжнародна логістика
 • Механізми функціонування СОТ
 • Міжнародна кооперація
 • Міжнародна ринкова ризикологія
 • Кон'юктура світових товарних ринків
 • Інформаційні технології в управлінні інноваційними процесами системи МЕВ
 • Глобальні маркетингові стратегії
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна статистика
 • Міжнародні фіннанси
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав
 • Управління міжнародними проєктами
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей
 • Переклад дипломатичних документів та коресподенції
 • Прогнозування і моделювання в МЕВ
 • Бізнес-планування міжнародних підприємств
 • Крос-культурний менеджмент
 • Бізнес аналіз зарубіжних інвестицій
 • Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку
 • Безпекові моделі підприємницької діяльності
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі
 • Страхування у міжнародному бізнесі
 • Договірне право

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, проблемні групи, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях: