Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • іноземна мова за професійним спрямуванням)
 • друга іноземна мова
 • друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • основи наукових досліджень
 • політологія
 • історія економічних вчень
 • теорія міжнародних відносин
 • міжнародні відносини та світова політика
 • міжнародне публічне право
 • міжнародне приватне право
 • світова економіка
 • міжнародні економічні відносини
 • менеджмент і маркетинг
 • конфліктологія та теорія переговорів
 • теорія держави і права
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економіко-математичне моделювання
 • вступ до спеціальності
 • мікроекономіка і макроекономіка
 • основи економічної теорії
 • дипломатичний протокол та етикет
 • країнознавство
 • зовнішня політика України
 • дипломатична та консульська служба
 • управління ЗЕД
 • порівняльне конституційне право
 • теорія та практика перекладу

Вибіркові дисципліни:

 • управління інвестиційним процесом
 • патентно-ліцензійна торгівля
 • моделі підприємницької діяльності глобалізованого світу
 • глобальні бізнес - мережі
 • основи бухобліку та аудиту
 • облік і аудит в ЗЕД
 • прогнозування та моделювання процесів в міжнародних економічних відносинах
 • національні моделі економічного розвитку
 • міжнародні валютно-кредитні відносини
 • архітектура світової фінансової системи
 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • равове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • сучасні інформаційні технології
 • психологія спілкування
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах
 • стратегічні комунікації в МЕВ
 • міжнародна інформація
 • інформаційно-аналітичне забезпечення в міжнародних відносинах
 • тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • риторика
 • торговельна політика і комерційна дипломатія
 • європейскі економічні комунікації
 • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці
 • дипломатичне листування
 • право зовнішніх зносин
 • захист прав споживачів в ЄС
 • міжнародна податкова система
 • бізнес-аналіз зарубіжних інвестицій
 • міжнародне економічне право
 • міжнародне валютне та торгівельне право
 • міжнародний маркетинг у глобальному економічному просторі
 • менеджмент міжнародних проектів
 • перекладацька практика (усний переклад)
 • перекладацька практика (письмовий переклад)

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • перекладача

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.

26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч