Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

242 Туризм


Спеціальність 242 Туризм

5.14010301 Туристичне обслуговування


Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Кваліфікація Фахівця з туризму


Молодший спеціаліст з туризму готується до організаційно-технологічної діяльності з надання туристичних послуг.

Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Молодший спеціаліст з туризму може обіймати такі первинні посади:

  • помічник менеджера з внутрішнього туризму;
  • помічник менеджера з міжнародного туризму (за штатним розкладом підприємств).

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: технологія та організація туристичної діяльності, туристичне країнознавство, організація транспортного, екскурсійного обслуговування, географія туризму України, інформаційні системи і технології в туризмі, правове регулювання в туристській діяльності, професійний етикет, організація харчування, обслуговування туристів, соціально-культурний туристичний сервіс, основи музейної справи, іноземна мова (за проф. спрям.), історія та безпека туризму.

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з туризму, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (3-й курс за напрямом "Туризм") й інших внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.