Стоматологія

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Кваліфікація лікар-стоматолог

(організація та управління лікувально-профілактичною допомогою, стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія)


Випускові кафедри спеціальності - кафедра стоматології та кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • іноземна мова;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • історія України та української культури;
 • філософія;
 • латинська мова та медична термінологія;
 • історія медицини;
 • медична біологія;
 • медична та біологічна фізика;
 • медична хімія;
 • біологічна та біоорганічна хімія;
 • анатомія людини;
 • гістологія, цитологія та ембріологія;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • фізіологія;
 • мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • медична інформатика;

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки;
 • клінічна анатомія та оперативна хірургія;
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • гігієна та екологія;
 • пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • пропедевтика ортопедичної стоматології;
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
 • патоморфологія;
 • патофізіологія;
 • фармакологія;
 • внутрішня медицина (інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія);
 • хірургія (онкологія та нейрохірургія);
 • соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини;
 • радіологія;
 • судова медицина (стоматологія). Медичне право України;
 • профілактика стоматологічних захворювань;
 • терапевтична стоматологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • ортопедична стоматологія;
 • ортодонтія;
 • фтизіатрія;
 • педіатрія;
 • акушерство;
 • дитяча терапевтична стоматологія;
 • дитяча хірургічна стоматологія;
 • соціальна медицина, громадська здоров'я;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;
 • охорона праці в галузі;
 • загальна медична підготовка;
 • оториноларингологія.

Навчальний процес проходить в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях.

Студенти стоматологічного факультету проходять практичну підготовку:

 • Університетська стоматологічна клініка КиМУ;
 • Київська дитяча клінічна лікарня № 5;
 • Київська дитяча клінічна лікарня № 1;
 • Київський міський клінічний онкологічний центр;
 • Київська міська психіатрична лікарня № 1 імені І. П. Павлова;
 • НДІ отоларингології ім. Коломійченка;
 • Лікарня ДВРЗ;
 • Морг №1;
 • Київська обласна клінічна лікарня;
 • Київська міська туберкульозна лікарня №1 з диспансерним відділенням;
 • Територіальне медичне об’єднання «ПСИХІАТРІЯ»;
 • Українська військово-медична академія;
 • КП «Київська міська стоматологічна поліклініка»;
 • ТОВ Стоматологічний центр «Естедент акс»;
 • Київська обласна лікарня №2;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва».

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста з «ортопедична стоматологія» (кваліфікація «зубний технік») приймаються на 2-й курс факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня магістра.

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40