Стоматологія

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Випускові кафедри - кафедра стоматології та кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії.


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):


Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):


Вибіркові дисципліни (анотації):


Освітній процес проходить в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях.

Практична підготовка

Після другого курсу студенти стоматологічного факультету проходять практики, закріплюючи вміння і навички по догляду за хворими/ сестринська в терапевтичних, хірургічних та стоматологічних відділеннях в обсязі обов'язків молодшого медичного персоналу та медичної сестри. Завданням практики є закріплення знань і вмінь, одержаних при вивченні клінічних дисциплін і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією стоматологічних відділень клінік та умовами роботи в них, а також демонстрацію та володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації під час догляду за хворими терапевтичного профілю, заповнення звітної документації, застосовування на практиці основних принципів асептики, антисептики.

Починаючи із третього курсу, студенти стоматологічного факультету проходять лікарську виробничу практику: після третього курсу - з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, після четвертого - з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології. Завданням виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології є закріплення знань та умінь, отриманих студентом при вивченні дисципліни, подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок з терапевтичної стоматології, формування професійних вмінь та навиків для прийняття самостійних рішень у виборі методів лікування на прийомі хворого, ознайомлення з організацією стоматологічної служби й умовами роботи лікаря стоматолога на поліклінічному прийомі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

На п'ятому курсі студенти проходять практику з дитячої стоматології, яка складається з циклів терапевтичної, хірургічної стоматології та ортодонтії. Основними завданнями проходження виробничої лікарської практики з дитячої стоматології є закріпити теоретичні знання та відпрацювати їх на практиці в дитячій стоматологічній поліклініці, стоматологічних кабінетах шкіл і дитячих садків упродовж навчального року відповідно до професійних обов'язків та в обсязі робочого часу дитячого лікаря-стоматолога згідно з чинним законодавством.

Студенти стоматологічного факультету проходять практичну підготовку в таких установах:

 • Університетська клініка КиМУ
 • ДП "Медбуд" ПрАТ "ЖК "Київміськбуд"
 • Київський міський клінічний онкологічний центр (КМКОЦ)
 • Медичний центр "Студія 32" ТОВ "Фішер енд Хорс"
 • ТОВ "Боріс"
 • ТОВ "Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка"
 • ТОВ "Сіті Доктор"
 • ТОВ Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • ТОВ з обмеженою відповідальністю стоматологічний центр "Естедентакс"
 • ТОВ Фірма "ПРАЙМ" ЛТД"
 • ФОП Фльорка СК "D.С. Dent"

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, зустрічі, семінари та ін)

 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» / 25-26 березня 2021 року/ Київ, Київський міжнародний університет
 • Лекція з он-лайн трансляцією професора Лазоришинця В.В./ 18 березня 2021 рокy/ Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас «Лазерні технології в хірургічній стоматології» /лютий 2021 рік / Київ, Київський міжнародний університет
 • Науковий семінар «Особливості організації освітнього процесу студентів-стоматологів в умовах змішаного навчання» / листопад 2020 року/ Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичний семінар «Особливості ведення стоматологічного прийому та клінічної документації в умовах пандемії COVID 19 / 18 вересня 2020 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Навчально-пізнавальний візит до науково-практичного центру стоматології та медицини «Аспленіос» / 26 жовтня 2019 року / Бровари
 • Лекція «Використання кістково-пластичних матеріалів та техніка розщеплення кісткової тканини» члена Міжнародного Конгресу Оральних Імплантологів, професора, доктора Антоніо Ф.- Коппел Гарсія / 25 жовтня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Міжнародний навчально-практичний семінар «Дентальна імплантація – базовий курс»/ 25-26 червня 2019 року/ Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» / 18 квітня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • Науково-практичний семінар «Санітарно-просвітницька діяльність лікаря-стоматолога» / 01 квітня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІV науково-практична конференція «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» / 14 березня 2019 року / Київ, Київський міжнародний університет

Cтудентські досягнення

Значну увагу колектив факультету приділяє вихованню майбутніх спеціалістів, залучаючи їх до науково-дослідної роботи, виступів на конференціях, участі у виставках та конкурсах.

Результати науково-дослідних робіт впроваджуються в практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

Результати наукових досягнень студентів стоматологічного факультету висвітлені у доповідях та збірниках матеріалів щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених, Всеукраїнських науково-практичних конференціях та Міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема була відзначена доповідь студентки 2 курсу Ханни Камешкі на  науково-практичній конференції на базі НМУ імені О.О.Богомольця з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної стоматології», присвячена 100-річчю стоматологічного факультету з темою «Скронево-нижній щелепний суглоб» (2021 р.).

Щорічно скарбничка наукових здобутків студентів стоматологічного факультету та їх наукових керівників поповнюється дипломами та грамотами.