Кафедра стоматології

Ззавідувач кафедри стоматології

Моложанов Ігор Олексійович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Кафедра стоматології здійснює підготовку фахівців спеціальності «стоматологія» (кваліфікація – лікар-стоматолог) за ступенем вищої освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.

Студенти мають можливість під керівництвом викладачів кафедри та лікарів Університетської клініки вивчати та застосовувати сучасні методи лікування та діагностики в стоматології.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: к.мед.н. Моложанов І.О.; к.мед.н. Мозолюк О.Ю.; к.мед.н. Міхеєва І.В.; к.мед.н. Ткачук Н.М.; викладач Божик А.А. та інші.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін загальної та професійно-практичної підготовки. Освітній процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться українською та англійською мовами.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • пропедевтика ортопедичної стоматології
 • пропедевтика терапевтичної стоматології
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
 • профілактика стоматологічних захворювань
 • терапевтична стоматологія
 • дитяча терапевтична стоматологія
 • соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини
 • соціальна медицина, громадське здоров’я
 • охорона праці в галузі
 • ендодонтична техніка в дитячій стоматології

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, лекціях за участі видатних діячів української та закордонної медицини:


Наукові доробки викладачів знаходять відображення у публікаціях у наукових фахових виданнях, монографіях, участі в лекторіях:

 • А.М. Зволинська, Н.С. Розовик, М.В. Долгіх «Зуби та прикус», 2018
 • Зволинська А. М., Мозолюк О. Ю. Порушення постави в дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу «Современная стоматология» №1 (2018) стр. 90-95
 • Листопад О.П. Математичне моделювання в реставраційній стоматології (відп. ред. О.В.Павленко), колективна монографія, вид-во Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2017
 • Листопад О.П. Лекторій «Тотальна естетика» Української академії естетичної стоматології (квітень, 2017)
 • Зволинська А.М. Навчально-методичний посібник «Шкідливі звички та прикус у дітей» ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015

На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи дослідження, діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети із найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з пропедевтики стоматологічних захворювань
 • рентгенологічний кабінет
 • кабінет профілактики стоматологічних захворювань
 • клінічний зал
 • хірургічний кабінет
 • кабінет з ортопедичної стоматології та ортодонтії
 • зуботехнічна лабораторія