Інститут міжнародних відносин

Відео-презентація Інституту

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин здійснює підготовку фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр - набір до 2016 року:

 • міжнародні відносини;
 • країнознавство;
 • політологія;
 • міжнародна інформація;
 • туризм;
 • комп’ютерні науки.
Діє програма подвійного диплому:

«Міжнародні відносини» з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща); «Туризм» (сп.: міжнародний туризм), «Міжнародне право» з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Освітній процес забезпечують 4 кафедри

У 2017-2018 н.р. кафедрами були проведені заходи з покращення науково-методичного забезпечення викладання дисциплін, оновлення навчальних програм з переорієнтацію з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму навчання та на організацію самостійної роботи студента. Забезпечена розробка нових навчально-методичних комплексів та курсів лекцій з навчальних дисциплін англійською мовою.

Лекційні курси викладаються українською мовою, частково англійською, семінарські заняття проводяться виключно англійською мовою.


Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту працюють над дослідженням наукової теми: «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Протягом 2016-2018 н.р. наукова робота здійснювалась в межах таких підтем:
 • «Україна – Східний щит Європи: проблеми та стратегічні орієнтири»
 • «Стратегія розвитку туристичної індустрії України в умовах глобалізації»
 • «Інформатизація українського суспільства як складова процесу євроінтеграціх та глобалізації»

Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

монографії:
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p.
 • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
 • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления). – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С., Глівінська Ю. В. Механізми формування та використання ресурсного потенціалу економічного розвитку. – Київ: Київський міжнародний університет. 2017. - 278 с.
 • Iванченко Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 390 с.;
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Іванченко Р.П. Майбутнього немає без минулого. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
курси лекцій та посібники:
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Деркач С.С. Демографія. Екскурсологія. – К.: КиМУ, 2017. – 107 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з економіки підприємства. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 109 с.;
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з менеджменту. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 128 с.
статті:
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331.
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 38–68.
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160.
 • Крупеня І.М. The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19.
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складових розбудови доброго врядування ( good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13.
 • Судак І.І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13.
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67.
 • Чернецька О.В. Юридична освіта та наука в Україні: нові сучасні виклики // «Innovations in Science and Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenco. 2 Issue. – London: LASNE, 2017. – 266 p. (p. 138-139)
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22.

Результати наукової діяльності викладачів та студентів Інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах:

Участь науковців та студентів інституту у парламентських слуханнях на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України» (6 викладачів та 35 студентів, 8.06.2016, ВРУ, Київ).

Наукові студентські товариства й гуртки: «Молодий європеїст», «Міжнародна політика в сучасному світі», «Україна в системі міжнародних відносин», «Молодий дипломат», «Студія з міжнародного публічного права», «Студія з міжнародного приватного права», «Економіст-міжнародник», «Комп’ютер і людина», «Економіко-математичне моделювання та методи оптимізації управлінських рішень», «Українські Інтернет-видання», туристичний клуб «Азимут», «Українська політична шахівниця».


Міжнародне академічне співробітництво

Київський міжнародний університет активно працює у напрямках інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. В межах програми міжнародних зв’язків відбулись зустрічі та лекції Надзвичайних і Повноважних Послів країн, акредитованих в Україні, представників міжнародних організацій зокрема:
зустріч зі Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Сербія в Україні (Раде Булатович), Республіки Казахстан в Україні (Ордабаєв Самат Ісламович), Надзвичайним і Повноважним Міністром, заступником голови місії Угорщини в Україні (Ласло Чаба Пап), Малайзії (Датук Аюф Бачі), Грецької Республіки (Георгіосом Пукаміссас), Туркменістану (Нурберди Амандурадовим), Французької Республіки (Ізабель Дюмон), Палестини (Мохаммед К. Аль-Асаад), Сирійської Арабської Республіки (Хассан Хаддур); Республіки Індія (Манодж Кумар Бхарті), Королівства Норвегії (Оле Хорпестед), Голови представництва ЄС в Україні (Хюг Мінгареллі), експерта Європейського Союзу (Д-р Олів'с Всдрін), засновник Європейської асоціації малого та середнього бізнесу в парламенті ЄС (Анрі Малосс).
Робочою мовою всіх лекцій була англійська мова. Учасники зустрічей, студенти та викладачі, змогли отримати від шановних дипломатів інформацію щодо стану та перспектив міжнародних відносин їх країн та України, станом міжнародних відносин та перспективами їх розвитку, проблем кризи біженців в ЄС і шляхів їх розв'язання, 23–річних відносин України та ЄС. Спілкування з високоповажними дипломатами, їх досвід дипломатичної роботи має велике значення при підготовці майбутніх дипломатів, фахівців з міжнародних економічних відносин, міжнародного права, юристів і традиційно відбуваються в Київському міжнародному університеті: координатор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра з нагоди Дня створення ООН (2016 р.), Вівіан Уокер (США) «Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном»(2015 р.), координатор проектів ОБСЄ Посол Вайдотас Верба (2015) та ін.
Відбулись також зустрічі з Голлівудським актором і режисером Крістофером Кассом, екс-міністром економічного розвитку і торгівлі України (2014–2016) (Айварас Абрамавічус).

Участь Інституту у міжнародних освітніх проектах і програмах.

Символом майбутнього поглиблення співпраці Київського міжнародного університету з університетами – партнерами став «День Польщі в КиМУ» (7 грудня 2016 р.), учасниками якого були: Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Сопотська Вища Школа та Вища Школа Туризму та Готельного Бізнесу міста Гданськ.

Саме з цими вищими навчальними закладами Польщі Київський міжнародний університет успішно реалізує спільні освітні програми зі спеціальностей - міжнародні відносини, менеджмент, інформаційні технології, європеїстика (міжнародні економічні відносини), європеїстика (соціальні комунікації та медіа), управління підприємницькою діяльністю у туризмі, за якими студенти отримують європейські дипломи.

Найактивнішими учасниками свята стали студенти Інституту, які навчаються за вищевказаними спеціальностями, демонструючи прекрасне володіння польською мовою, знаннями з історії та культури Польщі.


Студентські досягнення

 • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США);
 • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща);
 • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди);
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія);
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна);
 • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса;
 • 2018 р. - ІV місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса.

Стажування студентів за кордоном

 • Решетняк Валерія, студентка 2 курсу магістратури, та Овчаренко Раїса студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» пройшли стажування в університеті в Китаї ( грудень- травень 2016).
 • Мельник Ірина, студентка 1 курсу магістратури пройшла стажування в Академії Фінансів і бізнесу в Варшаві.
 • Чімбру Аліна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відносини», пройшла відбір у Корейському національному інституті розвитку міжнародної освіти (NIIED) на отримання гранту для навчання в Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на період від 2012 до 2017 року.
 • Єлісейцева І., Зубенко Ю., студентки IV курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», пройшли мовне стажування в Йорданії.
 • Близько 40 студентів Інституту міжнародних відносин, які вивчають китайську мову, пройшли стажування у Нанькайському університеті м. Тцяньзінь (КНР) від 1 вересня 2008 р. до 20 травня 2011 р.
 • 6 студентів пройшли стажування в межах польського проекту Polska Pomoc «Розвиток академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (липень 2013 р.)

Після повного курсу навчання в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського міжнародного університету перед випускниками відкриваються широкі можливості для дипломатичної, науково-дослідної та викладацької кар'єри. Випускники успішно працюють в державних організаціях - міністерствах і відомствах, міжнародних, громадських і політичних організаціях, приватних фірмах і банках.

22 06/2019
10:00
Зустріч
24 05/2019
16:15
Конкурс
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч