Медицина

Термін навчання
 • магістр – 6 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Випускові кафедри - кафедра загальної медицини та кафедра клінічних дисциплін та медсестринства.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки;
 • патоморфологія;
 • патофізіологія;
 • фармакологія;
 • гігієна та екологія;
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • пропедевтика педіатрії;
 • загальна хірургія;
 • радіологія;
 • внутрішня медицина;
 • педіатрія;
 • хірургія;
 • акушерство та гінекологія;
 • соціальна медицина, громадське здоров'я;
 • урологія;
 • оториноларингологія;
 • офтальмологія;
 • неврологія;
 • медична психологія;
 • психіатрія, наркологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • фізична реабілітація, спортивна медицина;
 • судова медицина. Медичне право України;
 • інфекційні хвороби;
 • епідеміологія та принципи доказової медицини;
 • паліативна та хоспісна медицина;
 • онкологія та радіаційна медицина;
 • травматологія та ортопедія;
 • фтизіатрія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;
 • клінічна анатомія та оперативна хірургія;
 • загальна практика (сімейна медицина).

Практична підготовка здійснюється як в спеціалізованих кабінетах Університету, так і клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.

До уваги студентів медичного інституту сучасна бібліотека з фондом найновішої навчально-методичної та наукової літератури, в тому числі медичного спрямування. Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 222 Медицина.

Після повного курсу навчання студенти, які здобули кваліфікацію лікаря, проходять інтернатуру і в подальшому працюють за спеціальностями терапевтичного або хірургічного профілів.

27 02/2021
10:00
Зустріч
10 02/2021
16:08
Майстер-клас