Медицина

Термін навчання
 • магістр – 6 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Випускові кафедри - кафедра загальної медицини та кафедра клінічних дисциплін та медсестринства.


Особливості ОП «Медицина»: випускник повинен на високому рівні володіти професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз захворювань, знати принципи лікування та профілактики захворювань, проводити лікування основних захворювань шляхом прийняття обгрунтованого рішення за існуючими алгоритмами. Крім того, лікар повинен мати навички до самовдосконалення, щоб використовувати сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.


Освітній процес

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • Іноземна мова
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична хімія
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Анатомія людини (частина 1)
 • Анатомія людини (частина 2)
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Гігієна та екологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія, медична генетика
 • Внутрішня медицина, в т.ч. клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
 • Внутрішня медицина, в т.ч. інфекційні хвороби та фтизіатрія
 • Педіатрія, в т.ч. неонатологія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Хірургія
 • Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія, нейрохірургія
 • Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія
 • Акушерство та гінекологія
 • Соціальна медицина, громадське здоров'я
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Інфекційні хвороби
 • Епідеміологія та принципи доказової медиини
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Травматологія та ортопедія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Для вибору студентів пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):

 • Основи психології
 • Естетика
 • Сучасні проблеми молекулярної біології
 • Правознавство
 • Соціологія та медична соціологія
 • Європейскький стандарт комп'ютерної грамотності
 • Іноземна мова медичного напрямку
 • Іноземна мова
 • Радіологія
 • Сучасні методи генетичної діагностики
 • Основи гомеопатії
 • Фізичне виховання та здоров'я
 • Фітотерапія
 • Нутриціологія
 • Іноземна мова (друга)
 • Радіаційна медицина
 • Секційний курс
 • Судова медицина, медичне право України
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Медицина"
 • Клінічна біохімія
 • Клінічна фізіологія
 • Методологія доказової медицини
 • Основи психоаналізу
 • Основи психології
 • Економіка охорони здоров'я
 • Фтизіатрія
 • Актуальні питання нейрохірургії
 • Фізичне виховання та здоров'я
 • Пластична та реконструктивна хірургія
 • Екстремальна медицина
 • Основи геронтології та геріатрії
 • Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології
 • Інструментальні методи функціональної діагностики
 • Ендоскопічні технології в медицині
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції
 • Основи стоматології
 • Судинна хірургія
 • Актуальні питання гематології та трансфузіології
 • Актуальні питання кардіохірургії
 • Актуальні питання нефрології
 • Основи трансплантології

Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів і викладачів створена сучасна матеріально технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів.


Після повного курсу навчання студенти, які здобули кваліфікацію лікаря, проходять інтернатуру і в подальшому працюють за спеціальностями терапевтичного або хірургічного профілів.

22 05/2021
10:00
Зустріч