Медицина

Термін навчання
 • магістр – 6 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Освітній процес забезпечується кафедрами

загальної медицини та клінічних дисциплін та медсестринства.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Іноземна мова
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Медична хімія
 • Медична та біологічна фізика
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Біоетика та біобезпека з основами охорони праці в галузі
 • Гігієна та екологія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. пульмонологія, фтизіатрія, клінічна імунологія та алергологія
 • Внутрішня медицина, в т.ч. гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби
 • Внутрішня медицина, в т.ч. кардіологія, ревматологія та нефрологія
 • Педіатрія, в т.ч. неонатологія
 • Педіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Хірургія
 • Хірургія, в т.ч. онкохірургія
 • Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія
 • Акушерство та гінекологія
 • Соціальна медицина, громадське здоров'я
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Інфекційні хвороби
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Травматологія та ортопедія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Медицина"

Практична підготовка

 • Виробнича практика: Догляд за хворими
 • Виробнича практика: Сестринська практика
 • Виробнича лікарська практика

ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 • Історія медицини
 • Основи економічних теорій
 • Медична інформатика
 • Інформаційні технології в практиці лікаря
 • Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я
 • Рецептура
 • Психологія професійного саморозвитку
 • Основи психології
 • Основи патентознавства
 • Соціологія і медична соціологія
 • Правознавство
 • Політологія
 • Тренінг спілкування
 • Основи педагогіки
 • Прикладна генетика
 • Валеологія
 • Медична етика та деонтологія
 • Клітинна біологія
 • Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї
 • Сучасні методи генетичної діагностики
 • Нутриціологія
 • Секційний курс
 • Основи гомеопатії
 • Побічна дія ліків
 • Основи сестринської справи
 • Фітотерапія
 • Судова медицина, медичне право України
 • Основи психоаналізу
 • Клінічна біохімія
 • Медичний чек-ап та основи здорового способу життя
 • Основи харчування дітей раннього віку
 • Методологія доказової медицини
 • Age management
 • Лабораторна діагностика
 • Фтизіатрія
 • Екстремальна медицина
 • Актуальні питання нейрохірургії
 • Основи геронтології та геріатрії
 • Пластична та реконструктивна хірургія
 • Клінічна фармакологія
 • Ендоскопічні технології в медицині
 • Інструментальні методи функціональної діагностики
 • Особливості амбулаторно-поліклінічної допомоги в акушерстві та гінекології
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Актуальні питання гематології та трансфузіології
 • Актуальні питання кардіохірургії
 • Епідеміологія
 • Екстренна та невідкладна медична допомога
 • Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології
 • Судинна хірургія
 • Основні засади серцево-легеневої реанімації
 • Основи трансплантології

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.

Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу на посадах:

 • лікар-інтерн;
 • старший лаборант кафедри;
 • асистент кафедри;
 • лікар-стажист.

Окрім того, випускник має можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Практична підготовка проводиться в Університетській клініці, інших клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю:

 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Українська військово-медична академія

Навчальним планом передбачені наступні види практики:

 • Виробнича практика: Догляд за хворими
 • Виробнича практика: Сестринська практика
 • Виробнича лікарська практика

Позааудиторна діяльність представлена у презентації «Калейдоскоп подій КиМУ»