Політологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Теорія держави і права
 • Політологія
 • Основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Інформатика та сучасні інформаційні системи і технології
 • Основи наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія і теорія демократії
 • Вступ до спеціальності
 • Історія політичних вчень
 • Теорія міжнародних відносин
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Соціологія політики
 • Політичний менеджмент
 • Етнополітика
 • Теорія політичних партій
 • Вибори та виборчі системи
 • Регіональна політика
 • Методика політичного аналізу
 • Соціологічні методи дослідження політичних процесів
 • Менеджмент і маркетинг
 • Соціальна філософія
 • Загальна теорія політики
 • Зовнішня політика України
 • Теорія державного управління
 • Порівняльне конституційне право
 • Політична психологія
 • Історія політичної думки України
 • Філософія політики
 • Основи світової політики
 • Технологія політичного процесу

Вибіркові дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Світовий політичний процес і геополітика
 • Риторика та еристика
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Теорія і практика політичної комунікації
 • PR-інструменти в політиці
 • Політичний консалтинг
 • Менеджмент політичної кампанії
 • Іміджологія. Технології політич. Іміджмейкерства
 • Теорія та практика партійної діяльності
 • Статистичні методи в політичній науці
 • Політичні еліти і політичне лідерство
 • Проблеми внутріполітичного життя України
 • Основи національної безпеки
 • Аксіологічні основи політичного управління (Політична аксіологія)
 • Політична антропологія
 • Політична географія
 • Основи професійної етики і протоколу в політиці
 • GR-менеджмент: українська та зарубіжна практика лобізму
 • Менеджмент і стратегічне планування у державному управлінні
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Політична культура в публічному управління
 • Громадянське суспільство в політичному процесі
 • Політична транзитологія
 • Політична поведінка та політична участь
 • Сучасне українське суспільство і політичний процес
 • Конституціоналізм та парламентаризм

Студенти проходять практичну підготовку на базі:

 • місцевих органів державної влади
 • комітету з питань європейської інтеграції
 • представництвах політичних партій і міжнародних організацій

Після повного курсу навчання фахівець з політології

підготований до діяльності:
 • аналітичної, експертної, представницької
 • політико-технологічної
 • політико-консультаційної
 • політико-організаційної
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях)
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах)
 • викладацької (у вищих навчальних закладах)
може працювати в:
 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України
 • центральних органах виконавчої влади
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування
 • структурах політичних партій
 • науково-дослідних інститутах
 • засобах масової інформації
може обіймати посади:
 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань
 • помічника, радника депутата
 • політтехнолога
 • керівника аналітичного підрозділу
 • голови політичної партії, організації
 • громадського, політичного діяча
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування)