Політологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародних відносин.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • теорія держави і права;
 • вступ до спеціальності;
 • історія політичних вчень та політологія;
 • теорія міжнародних відносин;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • соціологія політики;
 • політичний менеджмент;
 • етнополітика;
 • теорія політичних партій;
 • вибори та виборчі системи;
 • регіональна політика;
 • методика політичного аналізу;
 • соціологічні методи дослідження політичних процесів;
 • менеджмент і маркетинг;
 • соціальна філософія;
 • загальна теорія політики;
 • зовнішня політика України;
 • теорія державного управління;
 • порівняльне конституційне право;
 • політична психологія;
 • історія політичної думки України;
 • філософія політики;
 • основи світової політики;
 • технологія політичного процесу.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • історія і теорія демократії;
 • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник;
 • право;
 • місцеве самоврядування;
 • риторика;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • дипломатична та консульська служба;
 • проблеми національної та регіональної безпеки;
 • зовнішня політика Росії та країн СНД;
 • політичні інститути і процеси в Україні;
 • проблеми внутріполітичного життя України;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • дипломатія України;
 • PR-інструменти в політиці;
 • теорія і практика політичної комунікації.

Студенти проходять практичну підготовку на базі:

 • місцевих органів державної влади;
 • комітету з питань європейської інтеграції;
 • представництвах політичних партій і міжнародних організацій.

Після повного курсу навчання фахівець з політології

підготований до діяльності:
 • аналітичної, експертної, представницької;
 • політико-технологічної;
 • політико-консультаційної;
 • політико-організаційної;
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях);
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах);
 • викладацької (у вищих навчальних закладах).
може працювати в:
 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • структурах політичних партій;
 • науково-дослідних інститутах;
 • засобах масової інформації.
може обіймати посади:
 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань;
 • помічника, радника депутата;
 • політтехнолога;
 • керівника аналітичного підрозділу;
 • голови політичної партії, організації;
 • громадського, політичного діяча;
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування).