Політологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • історія України
 • історія української культури
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • філософія
 • іноземна мова
 • теорія держави і права
 • політологія
 • основи екології та безпеки життєдіяльності
 • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології
 • основи наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • історія і теорія демократії
 • вступ до спеціальності
 • історія політичних вчень
 • теорія міжнародних відносин
 • міжнародні відносини та світова політика
 • соціологія політики
 • політичний менеджмент
 • етнополітика
 • теорія політичних партій
 • вибори та виборчі системи
 • регіональна політика
 • методика політичного аналізу
 • соціологічні методи дослідження політичних процесів
 • менеджмент і маркетинг
 • соціальна філософія
 • загальна теорія політики
 • зовнішня політика України
 • теорія державного управління
 • порівняльне конституційне право
 • політична психологія
 • історія політичної думки України
 • філософія політики
 • основи світової політики
 • технологія політичного процесу

Вибіркові дисципліни:

 • іноземна мова
 • світовий політичний процес і геополітика
 • риторика та еристика
 • конфліктологія та теорія переговорів
 • теорія і практика політичної комунікації
 • PR-інструменти в політиці
 • політичний консалтинг
 • менеджмент політичної кампанії
 • іміджологія. Технології політич. Іміджмейкерства
 • теорія та практика партійної діяльності
 • статистичні методи в політичній науці
 • політичні еліти і політичне лідерство
 • проблеми внутріполітичного життя України
 • основи національної безпеки
 • аксіологічні основи політичного управління (Політична аксіологія)
 • політична антропологія
 • політична географія
 • основи професійної етики і протоколу в політиці
 • GR-менеджмент: українська та зарубіжна практика лобізму
 • менеджмент і стратегічне планування у державному управлінні
 • державне управління та місцеве самоврядування
 • політична культура в публічному управління
 • громадянське суспільство в політичному процесі
 • політична транзитологія
 • політична поведінка та політична участь
 • сучасне українське суспільство і політичний процес
 • конституціоналізм та парламентаризм

Студенти проходять практичну підготовку на базі:

 • місцевих органів державної влади
 • комітету з питань європейської інтеграції
 • представництвах політичних партій і міжнародних організацій

Після повного курсу навчання фахівець з політології

підготований до діяльності:
 • аналітичної, експертної, представницької
 • політико-технологічної
 • політико-консультаційної
 • політико-організаційної
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях)
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах)
 • викладацької (у вищих навчальних закладах)
може працювати в:
 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України
 • центральних органах виконавчої влади
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування
 • структурах політичних партій
 • науково-дослідних інститутах
 • засобах масової інформації
може обіймати посади:
 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань
 • помічника, радника депутата
 • політтехнолога
 • керівника аналітичного підрозділу
 • голови політичної партії, організації
 • громадського, політичного діяча
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування)
26 09/2020
10:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч